Ett års ytterligare väntan
på 15 nya kHz till amatörradion

Posted by Erik SM7DZV on 25 november, 2017 in Nyheter |

5355 kHz på blivande 60-metersbandet. ICOM IC-7000. Nyckel Paddlette PK-2, sideswiper.
FOTO © Erik SM7DZV.

— Av Erik SM7DZV —

För ett år sedan ställde PTS jurist, på Amatörradionyheternas fråga, i utsikt att det nya amatörradiobandet på 5 MHz skulle kunna komma att öppnas för svenska radioamatörer ”tidigast” i februari 2018.

Uttalandet var förpackat i flera lager av reservationer. Beskedet var dock att man “inom ramen för sitt föreskriftsarbete”, höll på att utreda frågan om bandet ”skulle undantas för amatörradio”.

Nu står det klart att det inte blir någon amatörradio på 60-metersbandet efter kommande årsskifte. PTS uppger att ”det blir om ungefär ett år som de nya föreskrifterna kommer ut, preliminärt i mitten-slutet av oktober om allt faller på plats.”

Experimenttillstånd för 300 kronor per halvår
Sedan 2012 finns möjligheter att mot avgift, 300 kronor per halvår, söka ett så kallat experimenttillstånd för att få tillgång till det bandsegment som i sinom tid, på sekundär basis, väntas bli upplåtet för amatörradio.

Militära telegrafister vet att fem MHz är ett frekvensområde som lämpar sig utomordentligt bra för trafik mellan radiostationer inom Sverige. Räckvidden är större än på 80-metersbandet och problemen med skipzon är mindre än på 40 meter. 60 meter är ett band där man ofta kan upprätthålla förbindelse över hela landet.

 

 

Den radioamatör som redan nu vill börja trafikera det som sannolikt blir ett nytt amatörband mot slutet av 2018, har möjligheter att ansöka om ett experimenttillstånd. Det är upp till den enskilde att avgöra om det är värt 600 kronor i avgift (300 kronor per halvår). Hur man gör för att söka tillstånd framgår i separat artikel.

Inte amatörradio, max 15 watt utstrålad effekt
Den som söker och får ett så kallat ”experimenttillstånd” får tillgång till det som väntas bli nytt amatörband på 5 MHz. Det nya frekvensband, som kommer att upplåtas, blir högst sannolikt detsamma som beslöts på WRC-15, det vill säga 5351,5 – 5366,5 kHz med högst 15 watt utstrålad effekt. Notera dock att trafiken inte definieras som amatörradio. Tillståndsinnehavare behöver inte vara radioamatör. Det är tillåtet att ha förbindelse med andra radioamatörer och med radioamatörer där bandet redan är upplåtet för amatörradio.

Christer Jonson SA0BFC, operatör vid WCR-15. Christer Jonsson är handläggare vid Spektrumenheten på PTS.
FOTO: Privat.

”Hänsyn till annan trafik extra viktig”
– Det är inget speciellt som behöver iakttas mer än att tillståndsvillkoren följs och att bandet inte är ett amatörband, vilket betyder att största hänsyn måste tas till annan radioanvändning för att undvika störningar på annan radioanvändning, betonar Christer Jonson, handläggare vid PTS Spektrumavdelning. Användningen är ju också en utvärdering för att se om amatörradion kan samexistera med annan trafik och därför är denna hänsyn extra viktig.

Experimenttillstånd på 5 MHz sedan 2012
– Sedan 2012 utfärdar PTS experimenttillstånd, eftersom det inte är ett amatörband, i 5 MHz-bandet, men jag vill ändå ge möjlighet att utforska vågutbredningen i det frekvensbandet som ligger mitt emellan 40- och 80-metersbanden, säger Christer Jonson.

15 kHz brett band
– I början var det som ett led i att undersöka om en sådan användning kunde ske, utan att störa befintlig trafik i bandet, inför beslutet på WRC-15. Inledningsvis var det i fyra band, 3 kHz breda och två i nedre delen och två i den övre delen av 5,3 MHz-bandet och högsta effekt var 100 watt. Efter beslutet på WRC-15 bytte jag till ett band om 15 kHz med villkor i enlighet med beslutet på WRC-15, säger Christer Jonson.

Band för landmobil radio
-Eftersom det inte är ett amatörband så är det inte amatörbestämmelserna som gäller, utan mer som villkoren för vanlig landmobil radio,säger Christer Jonson. Därför finns det t.ex inte något krav på certifikat. Däremot ska man uppfylla de tillståndsvillkor som finns, bland annat om tillåten frekvens och högsta tillåten utstrålad effekt.

”Troligen amatörradioband inom ett år”
– Samma regler har gällt sedan PTS började utfärda sådana tillstånd 2012. den enda skillnaden är att frekvensbandet ändrats enligt ovan, säger Christer Jonson. Som framgått ovan pekar det mot att frekvensbandet kommer att bli ett amatörband när de nya undantagen släpps om ungefär ett år. I så fall kommer de vanliga villkoren för amatörfrekvenser att gälla, och de tillfälliga tillstånden försvinner.

Remiss i februari – mars
De senast beslutade ändringarna av föreskrifterna gällde enbart EU-anpassningar och berörde inte amatörradio. Arbetet med de nya föreskrifterna pågår fortfarande, varför myndighetens handläggare inte kan säga vilka ändringar i övrigt som kan bli aktuella. En publik remiss är planerad till någon gång i början av året, sannolikt i februari eller mars.

 

 


Bakgrund Vad vi skrivit tidigare om 60 meter

WRC-15
Den 18 november 2015 beslutade Världsradiokonferensen WRC-15 att det 15 kilohertz breda frekvensområdet 5351.5 – 5366.5 kHz skulle bli amatörradioband på sekundär basis. Sekundär basis betyder att bandet inte är exklusivt. Amatörradion måste, liksom i många andra fall, samexistera med andra radiostationer inom samma frekvensområde.  Effektgränsen är satt till 15 watt.

Finskt beslut kom snabbt
Den finska frekvensmyndigheten öppnade det aktuella frekvensbandet för amatörradio, med retroaktiv verkan, i december 2016. Skillnaden mellan finska och svenska förhållanden är att finska radioamatörer betalar en årlig avgift för sina tillstånd, precis som man tidigare gjorde i Sverige.

I samband med att Finland öppnade bandet för amatörradio ställde Amatörradionyheterna frågan till Post- och Telestyrelsen, PTS, om när bandet skulle öppnas för amatörradio i Sverige.

PTS – ”inom ramen för föreskriftsarbete”
PTS svarade då genom sin jurist att man, ”inom ramen för sitt föreskriftsarbete”, höll på att utreda frågan om bandet ”skulle undantas för amatörradio”. PTS uppgav då att – om ett sådant beslut skulle komma att fattas – skulle bandet som tidigast bli öppet för amatörradio i februari 2018, eller när de reviderade föreskrifterna trätt i kraft.

Amatörradionyheterna kritiserade
Amatörradionyheterna kritiserade för ett år sedan (2016-11-28) PTS oförmåga att öppna det internationellt överenskomna och fysiskt försumbart smala frekvensområdet, 15 kHz, för svenska radioamatörer och kategoriserade saktfärdigheten som byråkratimisslyckande.

Artikel om experimenttillstånd
Amatörradionyheterna hade den 15 januari en artikel om experimenttillstånden, där SSA:s ordförande, Anders Larsson SM6CNN, framhöll möjligheten att mot avgift få tillstånd att sända på det kommande 60-metersbandet för amatörradio.

Länkar
Amatörradionyheterna (2016-11-21): ”Byråkratimisslyckande”
Amatörradionyheterna (2017-01-15):  ”Experimentera med amatörradio”

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com