IARU Reg1: Framsteg för allokering
av amatörradioband på sex meter 50 — 54 MHZ

Posted by Erik SM7DZV on 27 november, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

DARC rapporterar på sin nyhetssida att IARU nyligen har haft ett möte i Genève med Internationella Teleunionen ITU. Mötet är ett led i förberedelserna inför Världsradiokonferensen WRC-19.

IARU fokuserar på att uppnå en amatörradioallokering i region 1 i frekvensområdet 50 till 54 MHz, liknande den som finns i regionerna 2 och 3. Den nuvarande, huvudsakligen sekundära fördelningen av 50 till 52 MHz i de flesta europeiska länder är ett regionalt avtal.

IARU rapporterar efter mötet att ”betydande framsteg” har gjorts.


DARC skriver i artikeln

IARU:s representater ur 5A (WP 5A) bestod av radioamatörer från Australien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Irland, Japan, Norge, Nederländerna, Storbritannien och USA. Mötesdeltagarna granskade inlagor från IARU, liksom liksom från franska, ryska och Schweiziska deltagare.

En bred samsyn har uppnåtts kring texten, som kommer att ge den tekniska grunden för diskussioner om spektrumåtkomst i området 50-54 MHz inom Region 1. För gemensam användning av undersökningar, särskilt när det gäller landmobila tjänster och radiolokalisering inom 50-54 MHz, måste en ömsesidigt överenskommen utbredningsmodell fastställas.

IARU uttryckte oro över att mycket återstår att göra innan ”reservationer och oro från tillsynsmyndigheter och spektrumanvändare kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt”.

Andra viktiga frågor rörande amatörradion måste också behandlas före WRC-19. Dessa inkluderar att säkra de primära uppdragen av amatörradio vid 24 GHz och 47 GHz och minimera potentiell störning som orsakas av trådlös energiöverföring (WPT) vid laddning av elbilar.

Översättning
Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com