Göran SM7DMY besiktigar Borgholmsrepeatern

Posted by Erik SM7DZV on 1 december, 2017 in Nyheter |

Skärmklipp ur video. SK7RN:s Borgholmsrepeater. Slottsruinen skymtar på horisontlinjen t.v. om det  högra skogspartiet.
FOTO © Göran SM7DMY. Videon godkänd för spridning av Lantmäteriverket.
Klicka på bilden för att se videon.

— Av Erik SM7DZV —

I anslutning till Ölands Radioamatörers radiodag i november passade klubben på att ta en närgången titt på repeaterantennerna i Borgholm. Den som stod för hantverket var Göran SM7DMY Kolstad, Borgholm, vintertid Viksjö Järfälla. Görans video tilldrog sig stort intresse bland besökarna på den följande radiodagen.

Redan för två år sedan publicerade vi en video som visade hur Stefan SM4OTI besiktigade sina antenner.

Till de riktigt stora aktörer som börjat använda drönare för olika former av besiktningar hör Teracom. Företaget använder sedan något år drönare  för att mäta antennsystemens funktion på master. Tidigare använde man sig av en vanlig helikopter för att mäta antennsystemens funktion, när de sitter på plats. På Teracoms hemsida förklarar Martin Litnäs fördelarna med att använda drönare:

Teracom: Drönare kostnadseffektivt och lättadministrerat

– Dels blir det mer kostnadseffektivt för oss. Vi sparar tid på att slippa bearbeta resultat, planera, hyra helikopter med mera. Det ordnar företaget som sköter drönaren. Dessutom är det bättre för miljön när man inte behöver låta en stor helikopter fara omkring.

– En helikopter kan ju störa sådant som pågår på marken, som jordbruk till exempel. En stor fördel är även att det blir möjligt att mäta i områden där det inte går att åka med en helikopter, som på låga master och master i bebyggelse. Det gör att vi kan erbjuda mätning på inplacerad utrustning också.

Göran SM7DMY flyger drönare (inomhus) under radiodagen i Borgholm 2017.
FOTO Erik SM7DZV.

Tillbaka till Borgholmsrepeatern
Videon från Borgholmsrepeatern är i högsta grad ”quick and dirty”. Bilderna på anläggningen togs en dag när det blåste kraftigt, så Göran vågade inte gå alltför nära. Filmen är nästan oklippt, men den ger ändå en känsla av möjligheterna.

Drönaren ger enorma fördelar när det gäller att besiktiga master, antenner och matarledningar. När allting stämmer, väder, vind och konditioner, kommer Göran att fortsätta fotografera radiorelaterade motiv och även att ställa bilder till radioklubbens förfogande.

Drönaren drömverktyg för fotograf
För en journalist och fotograf som Göran är en kameraförsedd drönare ett drömverktyg.

Vykort, takbesiktningar, fastighetsförmedlare
– Jag har redan fått beställningar på vykort, takbesiktningar och lite annat, säger Göran. Jag hoppas också på att få mer jobb åt fastighetsföretag och fastighetsförmedlare. Just nu övningskör jag för att lära mig klara av olika situationer som kan tänkas uppkomma. Dessutom är väl inte vintern den bästa tiden att hålla på med sådana här saker.

Amnatörradio – QRP
Göran är ny drönarflygare. En gång för länge sedan påbörjade han utbildning för flygcertifikat, ultralätt, som han senare avbröt. Men en professionell drönare kostar sina tusenlappar. Prislappen på drönaren ledde nyligen till att Göran kände sig tvungen att avböja ett erbjudande att köpa en begagnad men ändå mycket bra och modern radiostation. För att klara budgetrestriktionerna efter drönarköpet är siktet nu inställt mot QRP:

– En Elecraft K1 skulle passa fint, menar Göran.

 

Amatörradionyheterna 2015-09-25:

Stefan SM4OTI ser över antennerna


FOTNOT:
Lag om spridning av foton tagna med drönare

En ny lag (2016:319) och förordning (2016:320) om skydd för geografisk information trädde i kraft den 1 maj 2016.

Den nya regleringen innebär, bland annat, att kravet på databastillstånd slopats och att spridningstillstånd för landgeografisk information begränsats till att enbart gälla information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registreringar. Ansvaret för att besluta om dessa tillstånd har övergått från Försvarsmakten till Lantmäteriet.

Enligt lagen om skydd för geografisk information krävs alltså tillstånd för spridning av landgeografisk information som inhämtats från luftfartyg. Med detta menas flygbilder och liknande registreringar som film, laserskannade data, värmekameradata, radardata etc.

Syftet med tillståndskravet är att i möjligaste mån undvika skada för totalförsvaret.
Lantmäteriet har genom lagen också fått föreskriftsrätt vad gäller spridning av
landgeografisk information som inhämtats från luftfartyg.

Länk till lagtext
( Pdf-fil för nedladdning).

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com