Skärpta regler för mobilanvändning i trafiken
Oklart hur mobil amatörradio kommer påverkas

Posted by Erik SM7DZV on 6 december, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-12-07

Göran SM5AWU kör SMSS – stillastående.
FOTO © Lennart SA5MMM

— Av Erik SM7DZV —

Från och med den 1 februari 2018  kommer det att vara förbjudet att använda mobiltelefoner, eller annan kommunikationsutrustning, som föraren håller i handen medan hen kör.

Det blir förbjudet att fibbla med mobilen, att sms-a och surfa eftersom det ökar risken för trafikolyckor. Men ändringarna i vägtrafikförordningen kommer också att påverka vad som är tillåtet och inte, i fråga om mobil amatörradio.

Ändringarna berör fordon som framförs på gator och vägar. Syftet är naturligtvis att hindra att mobiltelefoner och liknande utrustning används på ett trafikfarligt sätt. Det handlar både om att tala i mobiltelefon, att sms-a och att surfa.

För radioamatören blir tillägget ”liknande radioutrustning” intressant. Det lagstiftaren tänkt på är bland annat taxametrar, GPS-utrustning, kommunikationsradio och liknande. Här hamnar otvivelaktigt mobila amatörradiostationer som används av föraren medan bilen färdas i trafiken. Sådan utrustning får inte ”hållas i handen”.

 

Påverkar även amatörradion
Att under färd byta frekvenser och avstämma antenner omfattas med säkerhet av ändringen i trafikförordningen. Det kommer sannolikt att att bli ordentliga svårigheter att klara sig, för den radioamatör som som råkar ut för en olycka till följd av att hen kört telegrafi under färd.

Krav på röststyrning och handsfree
Sedan tidigare har det varit förbjudet att använda mobiltelefoner och liknande på ”menligt” sätt i trafiken, dvs. så att olyckor eller risk för olyckor uppstår. Det nya är att det nu blir förbjudet att hålla telefonen eller kommunikationsutrustningen i handen medan man kör. För mobiltelefoner blir det i princip krav på röststyrning och handsfree, något som idag redan finns i blåtandsheadset och moderna bilar.

Inga förarbeten – Definition saknas
Exakt vad som menas med begreppet ”hållas i handen” är inte klart. Det går till exempel inte att få svar på frågan om det är tillåtet att ha en radiostation på en inställd frekvens och tala i en mikrofon. Skälet till det är att den aktuella ändringen inte har föregåtts av några förarbeten, där lagstiftaren angett definitioner och gränser för vad som skall vara tillåtet eller förbjudet.

Överlåter praxis till domstolarna
Till syvende og sidst kommer det därför att bli domstolarna som i en framtid, genom sina domar, avgör framtida praxis, dvs.  var gränserna kommer att dras. Det är inte ovanligt att man, som i detta fall, när lagstiftaren inte själv klarar av att tala om hur man vill att en ny bestämmelse ska tillämpas, överlämnar de obesvarade frågorna till juridiken.

Headset och vox
Eftersom utrustningen inte får ”hållas i handen” kommer därför headset med vox knappast att vålla några som helst problem. En fast monterad mikrofon med en omkopplare för PTT borde rimligen heller inte vara straffbar.

Berör ej arbetsfordon
Ändringarna i förordningen gäller fordon som framförs i trafik, på gator och vägar. Det innebär att radiokommunikation på byggarbetsplatser och vid anläggningsarbeten inte berörs.

BAKGRUND
Regeringen beslutade om ändring i trafikförordningen den 29 november. Ändringen handlar om hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg.

Länkar
Pressmeddelande från Regeringskansliet: ”Händerna på ratten”

ARRL: Policy Statement: Mobile Amateur Radio Operation (pdf för nedladdning) 

Metropolitan Police District, Washington: Distracted Driving Safety Act of 2004: restrictions on mobile phone use while driving

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com