Kan landsbygdsministern
byta batterier i transistorradion?

Posted by Erik SM7DZV on 29 december, 2017 in Nyheter |

Uppdaterat 2017-12-30:
Uttalandet i artikeln om teknisk aningslöshet är att se som en allmän kommentar. Vi har på inget sätt försökt påstå att landsbygdsministern skulle vara en av de beslutsbehöriga personer som inte kan byta batterier i transistorradion. Vi utgår från, och tar för givet, att landsbygdsministern är bättre på att byta radiobatterier än på att hantera IT-säkerhetsfrågor.
//Red.


Artikel publicerad 2017-12-29:

— Av Erik SM7DZV —

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet
Klicka på bilden för att komma till SVT:s artikel.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har beordrat sändning av sekretessbelagda handlingar via okrypterad e-post till hans engelske språkkonsult.

En av vårt nyhetsmagasins läsare ser denna händelse, liksom tidigare i år Transportstyrelsens dataskandal och liknade exempel, som uttryck för en ytterst allvarlig okunnighet bland många beslutsfattare i frågor rörande nationell säkerhet för IT-samhället. Händelserna kan ses som utslag av den klassiska konflikten mellan tekniker och humanister:

”Personer som knappt kan byta batterier i transistorradion tillåts fatta beslut som rör nationens intressen och säkerhet”

– Det är slående att personer som endast med svårighet kan byta batterier i en transistorradio kan tillåtas fatta viktiga beslut som rör nationens intresse och säkerhet, kommenterar läsaren. Räddningen för dessa beslutsfattare brukar vara att de som regel har sekreterare med förmåga att reda ut situationen…

 

Näringsdepartementet bekräftar
En hög tjänsteman på Näringsdepartementet har bekräftat till SVT att sekretesskyddade uppgifter har skickats i vanliga oskyddade mejl från landsbygdsministern Sven-Erik Bucht till hans engelske språkkonsult. Enligt tjänstemannen skickades uppgifterna på ministerns uttryckliga begäran.

Bucht nekade
När SVT konfronterade landsbygdsministern förnekade han att sekretessbelagda handlingar skulle ha skickats med okrypterad e-post. När SVT begärde ut korrespondensen bedömdes ändå vissa uppgifter fortfarande vara hemliga och maskerades i de utlämnade dokumenten. Sekretessen motiverades med att uppgifterna rör Sveriges förbindelser med annan stat.

Mejl kan fångas upp och läsas av obehöriga
Meddelanden som sänds med vanlig e-post kan fångas upp av obehöriga. Säkerhetsexperter dömer ut hanteringen.

– Det är inte bra, det är dåligt, säger Lars Löfgren vid avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik på Försvarshögskolan till SVT.

Aningslöshet
Vårt nyhetsmagasin
har tidigare kategoriserat skandalen kring Transportstyrelsens utlämning av data till IBM som aningslöshet. Näringsdepartementets mejlväxling med den engelske  språkkonsulten är ytterligare ett exempel på höga beslutsfattares okunniga aningslöshet i frågor som rör säkerhet på internet.

Konflikt mellan humanister och tekniker
Det inträffade illustrerar en alltid existerande konflikt mellan tekniker och så kallade humanister, verbaliserad av den engelske  fysikern, författaren och ämbetsmannen Charles Percy (C.P.) Snow (1905 – 1980). Snow skrev om konflikten mellan den nya tidens teknik och gamla humanistiska värderingar, och menade att tekniker och humanister aldrig kan eller ens kommer att kunna förstå varandra. I en föreläsning vid universitetet i Cambridge år 1959 myntade Snow begreppet de två kulturerna. Det var för 58 år sedan.

 

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com