Tre månader för att skrapa bort lite ärg:
Telia köper underhåll och service till kunderna
från de företag som tar minst betalt

Posted by Erik SM7DZV on 11 januari, 2018 in Nyheter |

Uppdaterat 2018-01-12:

Telefontornet Stockholm omkring år 1890.
Klicka på bilden för länk. Credit: Tekniska Museet.

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

I början av 1900-talet var det vanligt att föräldralösa barn och medellösa gamla auktionerades ut av socknarnas fattigvårdsstyrelser till den bonde eller rikeman som bjöd lägst. Det krävs inget större mått av föreställningsförmåga att inse att auktionsförfarandet ofta ledde till övergrepp, misshandel, barnarbete och misär för de socialt mest utsatta i samhället.

För omkring 100 år sedan och med växande välstånd i samhället kom fattigvårdens auktioner att, åtminstone temporärt, betraktas som otidsenliga. Bottnen gick ur marknaden.

Idag: Andra samhällsbehov under klubban
Idag är det andra samhällsbehov som går under klubban. Det påmindes jag om i förrgår, när min fasta telefon slutade fungera. Beskedet jag fick av Telias underhållsentreprenör var, att jag skulle få tillbaka min telefonförbindelse ”senast” den 9 april.

Telia tillhandahåller underhåll från lägstbjudande
Underhållet av Telias telefonnät, det som vårt samhälle byggt upp och betalat för innan bolaget privatiserades och reades ut på aktiebörsen, är sedan länge utarrenderat till de företag som utfäst sig att ta minst betalt. Precis som dåtidens fattigvårdsstyrelser försöker Telia att undandra sig sitt ansvar och sina kostnader. Telias service har förminskats till en reklamfloskel i fyrfärgstryck på dyrbart bestruket papper.

Tre månader för att avlägsna ärg på några kopplingsplintar
Det är därför det ska ta tre månader för Telia att avlägsna lite ärg från kopplingsplintar mellan byns fungerande telefonstation och utgreningen i stolpen utanför huset där jag bor.

 

Många sms-hälsningar från Telia
För två dagar sedan gjorde jag en felanmälan till Telia. Min fasta telefon hade slutat fungera, ingen svarston. Så gott som omedelbart kom tre automatgenererade SMS från Telia med hälsningar, bekräftelse på felanmälan och uppgift om när felet skulle bli rättat. I går kom ytterligare en hälsning, nu från Telias underhållsentreprenör. I det senaste sms-et fick jag besked att min trådanslutna telefon ska få tillbaka sin svarston ”senast” den 9 april. Det är om tre månader minus en dag från det jag gjorde felanmälan.

Tre månader för att reparera…
Byns telefonväxel fungerar. En granne 500 meter härifrån har både svarston och ljud i telefonen. Felet ligger sannolikt i det närmaste grannskapet. Underhållsentreprenörernas prispressade anbud är den främsta förklaringen till att Telia behöver tre månader på sig för att reparera en simpel telefonledning.

Mest troligt: Ärgade kopplingsplintar
Som gammal militär ”trådtattare” tillåter jag mig anta att det mest troliga är att felet beror på grönärgade kopplingsplintar i någon av utgreningarna mellan Telestationen i Böda, där allt fungerar, och stolpen där min egen telefon är ansluten. Det är en sträcka på mindre än tre kilometer.

Integralkalkyl för att täppa till truten på en humanist
När Telias underhållsentreprenör talar om kabelfel är syftet sannolikt detsamma som när en matematiker slänger upp en integralkalkyl för att täppa till truten på en humanist.

Problemet beror inte på reparatörerna ”på fältet”
Det är viktigt att framhålla att bristen på förmåga att hålla det fasta telefonnätet igång absolut inte beror på reparatörerna på det så kallade fältet. Problemet är bara att telereparatörerna är för få och inte har de resurser de skulle behöva.

”Det är amatörerna som är de farliga”
Murphy’s Laws of Combat
slår fast att ”Professionals are predictable, it’s the amateurs that are dangerous”, proffs är förutsägbara, det är amatörerna som är farliga. Att amatörerna sitter i toppen har varit känt länge. Det är där Telias övergripande beslut fattas. Det är där det avgörs vilka underhållsentreprenörer det är som tar minst betalt.

Siffernissar och fartblinda styr
Siffernissar och fartblinda direktörer styr sedan länge Telia. Politiker med ansvar har abdikerat. Samhällets intressen har övergivits. Det är ”marknadens” avkastningsintresse och girighet som styr. Glöm aldrig det, om du behöver felanmäla din telefon till Telia. Vill du ha felet reparerat redan på denna sidan av midsommar? Lycka till.

Färre och färre hushåll har någon fast telefon att felanmäla 
Det är för övrigt färre och färre hushåll som har anledning att göra felanmälningar om fasta telefonabonnemang. Som vårt nyhetsmagasin sedan länge rapporterat, kopplar Telia bort fungerande trådnät i landets glesbygder. Det görs utan att motsvarande förstärkning görs av mobila telefonnät. Ansvariga politiker duckar och tillsynsmyndigheten PTS hänvisar till ”marknaden”. De vinstdrivande bolagen på den så kallade marknaden kräver avkastning till sina ägare.

Telia tjänar mer på Facebookbrigaderna än på glesbygden
Telia tjänar mera pengar på städernas och tätortsbefolkningens Facebookbrigader och asociala medier än på glesbygdsbefolkningens telefonsamtal med vårdcentral och kommunalkontor.


 

Bakgrund

Den 9 januari försvann svarstonen från min telefon i det fasta telenätet. Abonnenter mindre än 500 meter härifrån i Böda har fortfarande fungerande telefoner. Efter ett frustrerande felanmälningssamtal med Telia, där datorröstens mest använda fras var ”Jag förstår inte”, lyckades jag trots allt få igenom en felanmälan.

Det torde stå klart för se flesta, och definitivt för alla gamla trådsignalister, att om det inte finns spänning/ton på nätet går det inte att använda telefonen. Det visste dessvärre inte Telias datorröst, som frågade om jag kunde nås på det felanmälda numret.

Jag svarade ”Nej”. Datorrösten frågade då om jag hade ett annat nummer som jag kunde nås på. På den frågan svarade jag naturligtvis ”Ja”, och tänkte då på min mobiltelefon. Datorrösten lät då meddela att överföringen till min mobiltelefon skulle debiteras och belasta min felanmälda telefon. Jag tackade därför nej till den ”servicen”.

SMS-hälsningarna från Telia
Efter det inledande felanmälningssamtalet började Telias automatgenererade sms-hälsningar att dimpa ner i min mobiltelefon:

2018-01-09:
Hej! Vi har tagit emot din felanmälan med referensnummer xxxxxxxx och ärendet lämnas nu över till våra tekniker.   Hälsningar Telia

2018-01-09 klockan 11.02:
Din felanmälan beräknas vara åtgärdad senast 2018-01-11 14:00.   Hälsningar Telia

2018-01-09 klockan 11.27:
Din felanmälan med referensnummer xxxxxxxx kan ta längre tid att åtgärda än beräknat, eftersom det verkar bero på ett större fel i nätet. Om du tidigare fått besked om att du behöver vara hemma för att ta emot en tekniker vid en viss tidpunkt så behövs detta inte längre.   Du får besked via sms så snart felet är åtgärdat. Hälsningar Telia

2018-01-10 klockan 13.45:
Hej! Vi har kontaktat dig gällande felanmälan med referensnummer xxxxxxxx.
På grund av kabelfel beräknas felet åtgärdas senast 9/4. Vi beklagar den
förlängda servicetiden. För frågor om felavhjälpning och för övriga frågor
ber vi dig kontakta din operatör.
Hälsningar Ericsson Local Services

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com