Inte tvunget sluta använda radion från bilen
— men det gäller att köra på trafiksäkert sätt

Posted by Erik SM7DZV on 30 januari, 2018 in Nyheter |

Göran SM5AWU kör SMSS. Stillastående fordon — Omfattas inte av den nya lagen.
FOTO Lennart SA5MMM

— Av Erik SM7DZV —

På torsdag, den 1 februari, gäller nya regler för användning av mobiltelefon  för förare av motorfordon. Förbudet gäller användning av mobiltelefon, om man håller mobilen eller radiostationen i handen.

Den nya lagen tillkom i en  hast och föregicks inte av några förarbeten. Eftersom förarbeten saknas kommer det att bli domstolarna som kommer att sätta praxis.

Det må vara bekvämt och tidsbesparande för de politiska beslutsfattarna men det lämnar hela det område som omfattas av den nya lagstiftningen i ovisshet. Inte förrän den förste radioamatören blir dömd enligt den nya lagen kommer vi att veta med säkerhet vad som kommer att gälla.

Trots bristen på domstolspraxis försöker Amatörradionyheterna här sig på att reda ut vad som mest troligt kommer att gälla.

 

Anvisning för yrkesförare
Transportstyrelsen har utfärdat en anvisning till yrkesförare om användning av mobiltelefon ”eller annan kommunikationsutrustning” för den som kör ett motorfordon på en väg.

Den nya lagen tillkom i en  hast och föregicks inte av några förarbeten. När lagen klubbades i december frågade Amatörradionyheterna (2017-12-07) en av Trafikverkets jurister hur begreppet ”kommunikationsutrustning som hålls i handen” skulle definieras. Frågans syfte var att klarlägga om mikrofonen till en mobil radiostation, som är installerad i en bil, skulle omfattas av förbudet.

Förarbeten saknas – Domstolarna avgör
Något svar stod inte att få. Eftersom förarbeten saknas kommer det att bli domstolarna som kommer att sätta praxis. Det är bekvämt för de politiska beslutsfattarna men de lämnar hela det område som omfattas av den nya lagstiftningen i ovisshet. Inte förrän den förste radioamatören blir dömd enligt den nya lagen kommer vi att veta med säkerhet vad som kommer att gälla.

Transportstyrelsens frågor och svar
I den ovan nämnda anvisningen för yrkesförare publicerar Transportstyrelsen några  ”Frågor och Svar”.

En av frågorna lyder: ”Jag använder annan kommunikationsutrustning så som komradio i mitt arbete – kan jag inte göra det längre?”

Svaret som Transportstyrelsen ger lyder: ”Du behöver inte sluta använda din kommunikationsutrustning i bilen, men du måste använda den trafiksäkert.”

Mobil amatörradiostation troligen jämförbar med yrkesförarradio
Eftersom en mikrofon till en mobilradiostation torde vara att betrakta som likvärdig med en radiostation i ett yrkesfordon skulle svaret kunna tyda på att radioamatörer skulle kunna känna sig ganska säkra så länge man bara hanterar en mikrofon medan man sänder. Att använda handapparat medan man kör ett fordon blir däremot förbjudet från och med torsdag.

Får inte användas trafikfarligt
Men villkoret är att utrustningen inte används på ett trafikfarligt sätt eller leder till en olycka. I vår artikel från december försökte vi, trots all osäkerhet, bena ut vad som skulle komma att gälla. Amatörradionyheterna skrev bland annat:

Krav på röststyrning och handsfree
Sedan tidigare har det varit förbjudet att använda mobiltelefoner och liknande på “menligt” sätt i trafiken, dvs. så att olyckor eller risk för olyckor uppstår. Det nya är att det nu blir förbjudet att hålla telefonen eller kommunikationsutrustningen i handen medan man kör. För mobiltelefoner blir det i princip krav på röststyrning och handsfree, något som idag redan finns i blåtandsheadset och moderna bilar.

Inga förarbeten – Definition saknas
Exakt vad som menas med begreppet “hållas i handen” är inte klart. Det går till exempel inte att få svar på frågan om det är tillåtet att ha en radiostation på en inställd frekvens och tala i en mikrofon. Skälet till det är att den aktuella ändringen inte har föregåtts av några förarbeten, där lagstiftaren angett definitioner och gränser för vad som skall vara tillåtet eller förbjudet.

Överlåter praxis till domstolarna
Till syvende og sidst kommer det därför att bli domstolarna som i en framtid, genom sina domar, avgör framtida praxis, dvs.  var gränserna kommer att dras. Det är inte ovanligt att man, som i detta fall, när lagstiftaren inte själv klarar av att tala om hur man vill att en ny bestämmelse ska tillämpas, överlämnar de obesvarade frågorna till juridiken.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com