Spekulationer och seglivad mytbildning
bakom ständiga intresset för ”nummersändare”

Posted by Erik SM7DZV on 30 januari, 2018 in Nyheter |
Publicerat 2018-02-01. Uppdaterat 2018-02-02.

— Av Rolf SM5MX —

Rolf SM5MX skriver här, på Amatörradionyheternas förfrågan, om det regelbundet återkommande ämnet nummersändare.
FOTO © Erik SM7DZV

Under de senaste veckorna har Amatörradionyheterna fått flera tips om, och länkar till, nätplatser som handlar om så kallade nummersändare. Samtidigt sätts emellanåt likhetstecken mellan nummersändare och ”spionsändare”.

Det är högst  osannolikt att spioner och agenter i något land själva uppträder i rollen som nummersändare. Med nummersändare avses vanligen något helt annat. Om du hör en nummersändare, är det alltså inte spionen du hör.

Det finns i och för sig historiska fall beskrivna i litteraturen, där polisen i Sverige fångat in förmodligen telegrafisändande spioner, men sådan verksamhet förekommer med stor sannolikhet inte alls idag.

Mesta trafiken har försvunnit från kortvåg
I sammanhanget är det intressant att notera, att mystiska ljud över kortvåg fortfarande kan fascinera så till den milda grad. Ett faktum är att det mesta av den trafik, som förr gick via radio, numera flyttat till Internet. Just den oerhörda minskningen av kortvågstrafiken bidrar säkert till att viss okunnighet om KV samtidigt breder ut sig – och därmed även mystik, spekulationer och en seglivad mytbildning.

 

Nummersändare gav instruktioner till agenter
Så kallade nummersändare, och varianter därav, är belägna i spionernas respektive uppdragsländer. Uppgiften är att sända över instruktioner till agenter i andra länder. Det rör sig därmed enbart om enkelriktad trafik, på militärspråk C- eller D-meddelanden.

Stationer med hög effekt och jättelika antenner
De nummersändare (alltså stationer som sänder siffror, i vissa fall bokstäver), som var starka i Sverige och som man än idag fortsätter att spekulera över, är/var sannolikt fasta jättestationer med höga effekter och stora antennanläggningar, som sände enkelriktade meddelanden, vilka vanligen kunde tas emot på rätt ordinära KV-mottagare, jfr länkar nedan.

Wennerströms Hallicrafter
Ett typexempel var spionen Stig Wennerström, som tog emot instruktioner på en Hallicrafter S-20r.

Det här var spionen Stig Wennerströms radiomottagare – en Hallicrafter S-20r.

 

Wennerström hade säkert klarat sig med en enklare mottagare
Wennerströms Hallicrafter S-20r lånades vid ett tillfälle ut från FRA:s museum till en utställning på Armémusem. Det han lyssnade på hade säkert kunnat höras även med en enklare mottagare. Kontraspionaget instruerade för övrigt Wennerströms städerska att läsa av vilken frekvens som mottagaren stod inställd på.

Även Stig Bergling tog emot enkelriktade instruktioner
En annan känd och dömd svensk spion som tagit emot instruktioner via enkelriktade instruktioner på kortvåg var Stig Bergling. Länk Wikipedia om Bergling.

Viktig belgiskt sajt om kryptologi och nummersändare
Här är en länk till en seriös belgisk sajt om nummersändare, krypteringsmaskiner,  kryptologi m m för den som är intresserad av att borra djupare. Klicka här.

Under fliken Numbers Stations finns utförlig information om sådana,  och inte minst en länk till en utmärkt inspelning av en av dessa bokstavligen mekaniska, tyska kvinnoröster som aldrig tröttnade på att läsa siffertelegram för spioner under det kalla kriget.

Nästan alltid tyska stationer
Som den initierade lyssnaren lätt inser, krävs det både rejäla antenner och hög effekt för att en AM-sändning på kortvåg skall höras på detta sätt. De stationer som hördes bäst i Sverige sände alltså nästan alltid på tyska.

Historiskt perspektiv
För att ge ett historiskt perspektiv kan nämnas att DDR upplöstes under senhösten 1989, dvs. för drygt 28 år sedan.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com