Bärgningsbåt på väg att undsätta
fartyget som har DX-peditonen 3Y0Z ombord

Posted by Erik SM7DZV on 9 februari, 2018 in Nyheter |

Mer än 900 sjömil och sex dygn innan fartyget når Kapstaden.
Illustration Windity.com.

— Av Erik SM7DZV —

Nu är det inte ens säkert att Betanzos, klarar sig för egen maskin fram till Kapstaden i Sydafrika. En bogserbåt på väg för att undsätta. Ombord har fartyget radioamatörerna som skulle ha genomfört DX-peditionen 3Y0Z, men som aldrig tog sig iland på Bouvetön.

Klicka på bilden för nyhetsuppdateringar.

Under de två senaste dygnen har fartyget stångat sig fram genom Sydatlanten med en hastighet av fem till sex knop, knappt hälften av dess normala marschhastighet. Under den nu pågående påtvingade återfärden från Bouvetön mot Sydafrika har man ännu inte kommit halvvägs.

Drygt sex dygn kvar till Kapstaden
Igår befann sig fartyget 49,8 grader sydlig bredd och 6,1 grader ost. Idag vid lunchtid, svensk tid, befann man sig på 48 grader syd och 7,6 grader ost. Fartyget gjorde då 6 knop. Avståndet till Kapstaden var drygt 940 sjömil vilket med oförändrad hastighet skulle innebära cirka 157 timmars färd, cirka sex och ett halvt dygn, till destinationen. Den ena av fartygets två motorer är obrukbar, och befälhavaren ombord vågar inte pressa den återstående motorn så att även den stannar.

 

Styv kuling
Vinden i området är just nu cirka 10 meter per sekund, men man närmar sig ett lågrycksområde med upp emot 15 meter per sekund, vilket motsvarar styv kuling.

Rapporterna från fartyget talar om att det rullat kraftigt. Båten är en ombyggd och fungerade tidigare som en flytande fiskfabrik. Problemet med rullningarna beror sannolikt på att fartyget är alltför lätt lastat, och därför inte klarar sjön särskilt bra.

Haveri på ena motorn
Försöken att landsätta expeditionsmedlemmarna och utrustningen på Bouvetön avbröts av fartygets befälhavare den tredje februari, för sex dagar sedan. Då hade en av fartygets två motorer havererat och befälet ombord höll på att tappa kontroll över situationen.

Bogserare möter
Från början försökte man gå tillbaka till Punta Arenas, Chile, varifrån expeditionen utgick men efter ett par dar beslutade fartygschefen att man i stället skulle välja Kapstaden som destination. Skälet var att man inte vill att hamna i vatten med risk för isberg. Nu är fartyget på väg mot Kapstaden. Bogserare möter och kan vara framme om ett par dygn, beroende på varifrån undsättningen utgått.

Dyraste expeditionen i amatörradiohistorien
DX-peditonen till Bouvetön är den dyraste någonsin i amatörradiohistorien. Vid uppropet till insamling av medel för ett år sedan uppgavs behovet var 750 000 dollar, cirka 6,7 miljoner kronor. En annan uppgift, också från januari 2017, angav siffran 610 000 dollar, cirka 5,5 miljoner kronor. På expeditionens hemsida på nätet finns under fliken sponsorer uppgifter om vilka företag som satsar pengar i projektet och det mycket stora antalet radioamatörer som också bidragit.

Överträffas bara av Nordkorea
Bland radioamatörer är Bouvetön det näst mest efterfrågade DX-landet, endast överträffat av Nordkorea. Bouvetön är en obeboelig geografisk bagatell i Sydatlanten. Nordkorea är en diktatur där amatörradio är förbjuden.

Länkar
Dxnews: Upprop 2017 för finansiering inför expeditionen till Bouvetön.
ARRL Nyheter: Om expeditionens budget.
Marinetraffic.com: Fakta om Betanzos.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com