Nu har Bouvetö-expeditionen
87 timmar kvar till nödhamnen i Kapstaden

Posted by Erik SM7DZV on 13 februari, 2018 in Nyheter |
Publicerat 2018-02-13 klockan 10.15 UTC. Uppdaterat klockan 17.00 UTC.
Uppdaterat 2018-02-14 klockan 10.15 UTC: Det har nu gått en vecka sedan expeditionens hemsida senast uppdaterades. Redaktionen försöker ta reda på orsaken.
Uppdaterat 2018-02-14 klockan 11.45 UTC: 340 sjömil, cirka 57 timmars gång  kvar till hamn.

— Av Erik SM7DZV —

Klicka på bilden för nyhetsuppdateringar.

På förmiddagen idag, 13 februari omkring klockan 09 UTC, befann sig Betanzos 40 grader syd och 13 grader ost. Betanzos är det ombyggda fiskefartyg som i sin last har hela den påkostade DX-peditionen avsedd för Bouvetön.

Den aktuella positionen innebär att man nu har 470 sjömil kvar till sin destination, hamnen i Kapstaden. 470 sjömil är samma som 870 kilometer. Båten gör just nu 5,4 knop, 10 kilometer i timmen. Det innebär att man med bibehållen fart har 87 timmar, drygt tre och ett halvt dygn, kvar av resan till tryggheten i Kapstadens hamn.

Börjat köra radio igen
Fartyget har nu kommit in i ett område med lugnare vatten. Radioamatörerna ombord har kunnat börjat köra radio igen. Vi har fått rapporter om förbindelser under gårdagen med Sverige på 40 meter telegrafi, 7027 kHz, med mycket bra signaler.

 

 

Fart — som en roddbåt med utombordsmotor
Att fartyget inte förmår att gå fortare än en liten roddbåt med utombordsmotor på en svensk insjö, beror på att man haft maskinhaveri. Fartyget kan bara kan köras på den ena av sina två motorer. Dessutom törs man inte pressa den återstående motorn så hårt att även den lägger av.

Senaste nyhetsuppdateringen för snart en vecka sedan
Den 8 februari, torsdag i förra veckan, publicerades den just nu senaste nyhetsuppdateringen på expeditionens hemsida. Då talades det om att en bogserare var på väg för ”att assistera vårt fartyg till hamnen i Kapstaden”. Den uppgiften kan inte stämma.

Troligt att ingen bogserare beställdes
En bogserare som utgått från farvattnen söder om Sydafrika och gjort normala 10 knop, dubbelt mot Betanzos under färden från Bouvetön, hade för länge sedan varit framme vid haveristen. Hade en bogserare mött upp för assistans, borde det rimligen ha nämnts på expeditionens hemsida. Tills dess andra uppgifter kommer frama finns det knappast någon anledning att tro att någon bogserare beställdes.

Hemsidan inte uppdaterad — Minskar trovärdigheten
Det som förvånar är att expeditionen inte daterar upp sin hemsida på nätet. Man skulle kanske kunna tycka att ledningen för världens dyraste DX-pedition skulle vara angelägen att hålla omvärlden informerad om vad som sker. Det borde åtminstone  rimligen handla om trovärdighet inför framtida pengainsamlingar till kommande DX-peditioner, till andra för människor obeboeliga öar och platser.

Länk
Marinetraffic.com: Fakta om Betanzos

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com