SM7EQL: PTS föreslår
högst 200 W effekt för tillståndsfri amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 17 februari, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-02-18: Bildtext korrigerad.

”Jag har goda relationer med PTS å yrkets vägnar och jag kommer fortsättningsvis
att ta varje tillfälle i akt att propagera för högre examinationskrav, återinfört telegrafiprov och kanske även sänkta effektgränser, grundat i EMC och EMF-resonemang.” 
Det skrev Karl-Arne Markström SM0AOM på nätforumet Ham.se den 14 februari 2015. Sedan PTS nu  förarbeten till nya föreskrifter för amatörradio nu blivit allmänt kända tycks det klart att PTS nu har hamnat på Markströms linje.

— Kommentar till ett obekräftat Facebook-rykte —
— Av Erik SM7DZV —

Bengt Falkenberg, SM7EQL, avslöjar i Facebookgruppen ”Radiohistoria och egenbygge”, som är sluten grupp, att PTS har utarbetat ett förslag till föreskrifter för amatörradio och att förslaget skulle vara ”klart”. Falkenberg skriver att ”effekten för användning av tillståndsfri amatörradio skulle uppgå till högst 200 watt PEP.”

Falkenberg skriver på Facebook att ”Förslaget har just varit på granskning hos Regelrådet för överensstämmelse med EU-rätten m m och kommer efter ev justeringar att skickas ut inom kort.”

Text publicerad 2016-02-16 klockan 00.31:

Falkenberg beskriver förslaget:

Personligen tror jag att PTS förslag är god kompromiss. Vi får vara glada för att tillståndsplikt införs på detta ”mjuka sätt” och att PTS inte helt slopade möjligheten till högre effekt som man först var inne på.

Jonas SM5PHU, SSA:s vice ordförande.

SSA vet inget
Föreningen Sveriges Sändare Amatörer, SSA, har ingen kännedom om innehållet i den förestående förändringen av föreskrifterna.

SSA:s vice ordförande Jonas Hultin, SM5PHU, skriver i en kommentar på SSA:s medlemsforum:

 

Jag har inte hört något sådant från PTS. Jag förutsätter att PTS kommunicerar sådana idéer med SSA på annat sätt än via ryktesspridning på slutna Facebookgrupper.

 

Falkenberg skriver på Facebook:

Nu är förslaget till nya föreskrifter för amatörradio klart. PTS föreslår att effekten för användning av tillståndsfri amatörradio uppgår till högst 200 W p.e.p.

PTS har konstaterat att andra länder tillämpar tillståndsgivning för amatörradio och att effekterna i många fall är lägre men att det även finns länder som tillåter högre effekt, t ex Finland med 1500 W i vissa frekvensband.

PTS föreslår därför att tillståndsplikt införs för högre effekter än 200W p.e.p. Därigenom får PTS bättre översikt av amatörradiosändare med högre effekter samt att det vid störningsfall kan vara enklare att lokalisera sändaren.

Med tillståndsplikt följer en årlig tillståndsavgift men som ännu inte är fastställd. PTS uppskattar att 1500 personer är intresserade av att använda högre effekt än 200 W och med t ex den avgift som f n gäller för experimentsändare skulle det årliga avgiftsbeloppet för radioamatörkollektivet uppgå till 411000 kronor. (274 kr årsavg)

Förslaget har just varit på granskning hos Regelrådet för överensstämmelse med EU-rätten mm och kommer efter ev justeringar att skickas ut inom kort.

Personligen tror jag att PTS förslag är god kompromiss. Vi får vara glada för att tillståndsplikt införs på detta ”mjuka sätt” och att PTS inte helt slopade möjligheten till högre effekt som man först var inne på. Det skulle ha blivit dödsstöten för många av nischerna i hobbyn där högre effekter faktiskt är nödvändiga.

Skiljelinjen gentemot PMR och Privatradio m fl användargrupper där tekniska och regulativa krav ställs på att radioutrustningen skall uppfylla vissa krav och vara CE-märkt men där användandet i sig inte är tillståndspliktigt blir också tydligare.

Markström fyller på
I ett annat inlägg på Facebookgruppen, skriver Karl-Arne Markström, SM0AOM:

Dokumentet finns hos en instans vilken granskar myndigheters förslag till regler så att de är förenliga med EU-regler mm. PTS har alltså inte skickat ut detta på remiss än.
Dessutom har det varit en ”offentlig hemlighet” att detta skulle komma under minst 1/2 år för den som har ögon att se med, och inte sticker huvudet i sanden.

Passar på att håna SSA
Markström sätter också tänderna i SSA genom sin avslutning av inlägget:

SSA tror som vanligt att de har någon sorts särställning som gör att de ska informeras före alla andra. Så är det inte längre, så den gamla sanningen ”utan spaning, ingen aning” gäller numera även för SSA.

Rätt skött kan detta dock leda till långsiktigt positiva effekter för riktiga radioamatörer genom att stegvis och på sikt återinföra tillståndsplikten.

 

Nya föreskrifter preliminärt i oktober
Att Post- och Telestyrelsen håller på att bereda ett förslag till nya föreskrifter för amatörradio i Sverige är känt sedan tidigare (se till exempel Amatörradionyheterna 2017-11-25). PTS har preliminärt uppgett, att de nya föreskrifterna kan väntas i mitten-slutet av oktober 2018.

Varifrån kommer Falkenbergs och Markströms detaljuppgifter?
Den intressanta frågan är om Falkenbergs och Markströms Facebookinlägg om detaljer i de kommande föreskrifterna är korrekta. Om det pågående föreskriftsarbetet har det innehåll och den inriktning som Falkenberg och Markström redovisar i den slutna Facebookgruppen uppstår omedelbart följdfrågor:

Har beredningen följt förvaltningslagens regler?
Hur har innehållet i ett, eventuellt, pågående utredningsarbete om föreskrifter spillt över från beredning i en statlig myndighet till en sluten medlemsgupp på Facebook innan det ens gått ut på remiss? Hur har ärendets beredning inom Post- och Telestyrelsen gått till? Vilka beslutsfattare har deltagit? Har PTS utnyttjat externa konsulter? Har förvaltningslagens regler följts?

Begrepp att definiera: ”Riktig radioamatör”
En annan delikat fråga lär bli att låta Markström, Falkenberg, och möjligen PTS, förklara hur begreppet ”riktiga radioamatörer” ska definieras.

Anpassa reglerna till våra grannländer
Reglerna för amatörradio i Sverige, beträffande såväl kunskapsprov, effektnivåer, trafiksätt och frekvensband borde i första hand rimligen utformas i överensstämmelse med det som gäller i våra skandinaviska grannländer.

 


FOTNOT:
I samband med Strålsäkerhetsmyndighetens mätning 2015 av elektromagnetisk strålning i anslutning till amatörradioantenner var Markström den konsult som utformade mätuppläggen.

Länk:
Amatörradionyheterna: Amateur Radio Gate Sweden.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com