PTS förslag till nya regler för amatörradio:
Max 200 watts effekt
— om du inte söker och betalar för tillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 18 februari, 2018 in Nyheter |

I den artikel Amatörradionyheterna publicerade tidigt den 17 februari, rubricerad SM7EQL: PTS föreslår högst 200 W effekt för tillståndsfri amatörradio, ställde redaktionen frågan om Falkenbergs och Markströms uppgifter var korrekta, och var källan fanns.

Efter vår publicering klarlades att uppgifterna kommer från Regelrådet, som är ett beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag. Regelrådet avvisar i sitt yttrande Post- och Telestyrelsens konsekvensutredning. Se nedan.

PTS föreslår att maximal effekt för tillståndsfri amatörradio sänks från dagens 1000 watt till 200 watt. På vissa band finns redan i dag lägre maximalt tillåtna effekter. För högre effekter än 200 watt kommer avgiftsbelagda tillstånd att krävas.

Förslaget: Max effekt sänks till 200 watt
PTS föreslår att högsta effekt för tillståndsfri amatörradio ska sänkas till högst 200 watt. För högre effekt föreslås avgiftsbelagt tillståndsförfarande.

60-metersbandet öppnas
Enligt förslaget kommer även det av ITU rekommenderade 60-metersbandet – 5,3515–5,3665 MHz – att öppnas för amatörradio.

SSA utan inflytande på förslaget innan remissen
Enligt uttalande på SSA:s medlemsforum av SSA:s vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU har SSA inte haft någon insyn i PTS beredning av de nu föreslagna föreskrifterna. Remissomgång väntas inom kort.

Länk:
Regelrådets yttrande


Publicerat 2018-02-17 klockan 21.27:

Tillväxtverkets Regelråd avvisar
Post- och Telestyrelsens konsekvensutredning

Regelrådet har granskat Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Internetdebatt som följt efter publiceringen
På internet har kritik riktats mot Amatörradionyheterna för publiceringen av artikeln, som av vissa debattörer ansetts vara ett angrepp på Falkenberg och Markström. Det vårt webbmagasin gjort har varit att ord för ord citera vad F&M skrivit på Facebook i den aktuella och i angränsande frågor.

Amatörradionyheternas frågor rörande ärendets förvaltningsrättsliga handläggning har inget med Falkenberg och Markström att göra.

Länk till Regelrådets yttrande: Se ovan.

Relaterad artikel (2018-02-16)

//Erik SM7DZV

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com