Har du — eller känner du någon —
som fått denna medalj från SK5AJ?

Posted by Erik SM7DZV on 28 februari, 2018 in Nyheter |

SK5AJ:s SCA-ALL-medalj.
Har du, eller känner du någon, som har en sådan medalj?

Mejla i så fall Lennart SM5CBN.

— Av Erik SM7DZV —

Amatörradionyheterna har tidigare uppmärksammat SK5AJ i Mjölby, som firar 50-årsjubileum i år. Det har lett till att klubben nu också är på jakt efter sin egen historia.

Förknippat med klubbens skapelse från 1971, kommundiplomet, delades det ut en medalj SCA-ALL. Den första, ”Guldmedaljen”, tilldelades SM4RR, Alvar (SK) redan 1973 och därefter har antal silvermedaljer utdelats.

Har du, eller känner du till någon, som fått SCA-ALL–medalj?
Problemet idag är att klubben inte vet vilka som har tilldelats medaljer. Lennart SM5CBN ställer därför frågan till Amatörradionyheternas läsare:

Har du fått en SCA-ALL-medalj, eller känner du till någon som gjort det?

 

Lennart SM5CBN skriver:

SK5AJ efterlyser uppgifter om utdelade SCA-ALL medaljer.

Vi har dessvärre inte sparat alla gamla dokument sedan 70/80-talet och saknar därför uppgifter om vilka som erhållit medaljen.

SCA-ALL nr 1 ”Guldmedaljen”, tilldelades SM4RR, Alvar (SK) redan 1973 och därefter har antal silvermedaljer utdelats.

Du som erövrat medaljen ombedes att till epost: sk5aj@hillar.com meddela din signal och nummer på medaljen.

Vi skulle också uppskatta om du som kommer till Eskilstuna den 21 april hänger på dej medaljen – för allas beundran.

73 de Lennart SM5CBN

P.S. Glöm inte ”Kommunnätet” på lördagar kl 10-11n 3730 KHz (+/- QRM). Vi behöver fler deltagare från flera kommuner D.S.

 

Info om klubben på QRZ
På QRZ har SK5AJ lagt upp mycket information, både ur klubbens historia och om det återinstiftade kommundiplomet. Här ett prov på sparade pressklipp:

Pressklipp. Källa okänd för redaktionen.

 

Klubben skriver på QRZ:
Nostalgiska utdrag ur klubbens verksamhetsberättelser

1968 väcktes tanken på en lokal radioklubb och fick ytterligare aktualitet då de ny SK-signalerna började utdelas. Ett konstituerande möte hölls den 5 mars 1968 och en interimsstyrelse utsågs. Första uppgiften blev att skaffa klubbsignal vilken efter telefon- och brevkontakt med Televerkets Radiobyrå anlände den 23 mars 1968, signal SK5AJ, stnchef SM5CBN, Lennart och v. stnchef SM5AD, Staffan.

Andra uppgiften var att ordna ett årsmöte, vilket hölls den 10 maj 1968. Till styrelse valdes SM5CBN ordförande, SM5AD sekreterare SM5EAC ledamot och Arne Andersson (blivande SM5CNQ) till suppleant.

I stadgarna står synnerligen högtidligt att klubbens ändamål är

”att utgöra en sammanslutning av personer, vilka syssla med radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvenser,

att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god trafikkultur,

att genom medlemmarnas radioverksamhet stärka vårt lands anseende i utlandet.”

Verksamheten första året bestod huvudsakligen i förberedelser och deltagande i tester som WPX, SAC och CQ WW CW Multi-Multi klass där vi deltog med 4 stn och 6 operatörer.

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com