Sänkta effekter för svensk amatörradio?
Nu är PTS förslag till nya föreskrifter ute på remiss

Posted by Erik SM7DZV on 5 mars, 2018 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Post och Telestyrelsen, PTS, skickade den 2 mars ut remissunderlag till förslaget om nya föreskrifter för bland annat Sveriges amatörradio. Förslagets formella beteckning är ”Samråd om PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare”.

Remisstid till den 30 mars
Skriftliga remissyttranden ska vara Post och Telestyrelsen tillhanda senast den 30 mars 2018 (diarienummer 18-823). Remissunderlaget består av missiv, förslag till föreskrifter, konsekvensutredning samt sändlista.

Sändlista
Sändlistan innehåller namn på 167 myndigheter, företag och föreningar, inklusive SSA, FRO, ESR och Ångpanneföreningen.

Länkar:
Samrådsinformation         Missiv            Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning       Sändlista

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com