Antonio Meucci uppfann telefonen
– inte Alexander Graham Bell

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Anatonio Meucci uppfann telefonen 1849. Hade inte pengar att betala patentansökan. Bell tog patentet och tog åt sig äran.
Photo Credit: Wikimedia Commons.

En vanlig missuppfattning är att det var amerikanen Alexander Graham Bell som uppfann telefonen. Bell fick amerikanskt patent på telefonen 1876.

Fem år dessförinnan hade den verklige uppfinnaren italienamerikanen Antonio Meucci misslyckats med att få fram det kapital som krävdes för att betala sin patentansökan.

Meucci uppfann telefonen 1849. Det dröjde till 2002 innan amerikanska representanthuset godkände Meucci som telefonens uppfinnare.

Det finns paralleller till radions uppfinnare, Tesla, och den berömde Marconi. Den senare fick ett amerikanskt patent och som tog åt sig äran som uppfinnare och kommersialiserade radiokommunikation. 1943 slog USA:s högsta domstol fast att Tesla var var radions uppfinnare. Tidigare samma år hade Tesla dessvärre avlidit i hjärtproblem.

 

Om telefonens förhistoria vet Wikipedia berätta:

Telefonen uppfanns av italienamerikanen Antonio Meucci som konstruerade den första telefonen omkring 1849. Den demonstrerades 1860 för en italienskspråkig tidning i New York. Han ansökte om patent för sin teletrofono den 28 december 1871, men i brist på pengar förmådde han inte betala för ansökan. Vid den tidpunkten försörjde han sig och familjen med socialbidrag och hans fru lär ha sålt hans apparater för att få in pengar.

Johann Philipp Reis hade 1860-1861 lyckat överföra toner och melodier samt enstaka ord, men lyckades aldrig överföra fullt tydbart tal med sin telefon. Elisha Gray konstruerade 1874 ett slags musikalisk telefon eller elektroharmonisk telegraf. Han var dock tvungen att förbättra sin uppfinning och då han 14 februari 1876 inlämnade sin patentansökan hade Bell kort dessförinnan inlämnat sin patentansökan.[7]

Alexander Graham Bell beviljades 7 mars 1876 patentet och fick i många år äran för uppfinningen. Meucci försökte hävda sin rätt fram till sin död 1889, då de juridiska processerna avstannade helt. Patentet upphörde i januari 1993 och den 15 juni 2002 erkände amerikanska representanthuset (amerikanska kongressens resolution 269) Meucci som uppfinnare av telefonen.

Länkar:
Wikipedia: De första telefonapparaterna.
Wikipedia: Antonio Meucci
Amatörradionyheterna: Tesla

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com