I veckan kopplades Anjans Fjällstation
bort från Sveriges nationella telenät

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-04-07 klockan  19.00:

Ännu mera om nedklippta kopparnät:
Länk till SVT Västernorrland: Hjärtsjuke Kjell förlorar sin livlina.

Uppdaterat: 2018-04-07 klockan 20.05: Efterskrift.
2018-04-08 klockan 09.10: Komplettering av text och redaktionella ändringar.

Anjans Fjällstation ligger 59 km nordväst om Järpen. Närmaste plats med mobiltäckning  ligger 6 km från fjällstationen.
Illustration: Källa Google Maps.
Klicka på bilden för gammal länk med fotografier från Anjans Fjällsatation.

— Ledarkommentar av Erik SM7DZV —

I onsdags förmiddag, den 4 april klockan 09.30 kopplades den fasta telefonlinjen till Anjans Fjällstation bort. När telefonlinjen tystnade satt fjällstationen ägare sedan 45 år mitt i ett samtal med ett sjukhus.

Skälet till att Telia avvecklar kopparnätets telefonförbindelser i stora delar av Sveriges glesbygder är att nätet anses för dyrt att underhålla, och att modern kommunikation ställer högre krav än vad kopparnätet kan motsvara.

Glesbygdens problem är att där inte finns några alternativ till Televerkets gamla och fortfarande fungerande koppartrådsnät.

Rekommenderar andra mobiloperatörer
– som inte heller har täckning på mobilnäten
Fjällstationens ägare uppger enligt P4 Jämtland att Telia hänvisar till andra teleoperatörer. Det finns dessvärre inga andra operatörer, som har täckning på sina mobilnät så långt ut i den jämtländska ödemarken. Telia säger sig, enligt rapportering på P4 Jämtland, känna till företag som kan ordna satellittelefoni.

Två klena koppartrådar glesbygdens sista livlinor
Telia övertog, ärvde, hela Sveriges telefonnät, en infrastruktur som betalades med skattemedel och som var en av flera förutsättningar för landets ekonomiska och industriella utveckling fram till dagens samhälle. Idag har Telia ”inte råd” att ens spara glesbygdernas sista livlinor, de två klena koppartrådar, för vilka ingen ersättning finns.

Gnäll inte på Telia — Kontakta en riksdagsman!
När en trakt kopplas bort från det nationella telenätet får Telia kritik av strandsatta kunder och i media. Politikerna har emellertid befriat Telia från samhällsansvar. Det är riksdagen som beviljat Telia rätt att agera som bolaget gör. Protesterna mot glesbygdens avtelefonisering måste därför riktas mot rätt forum. De ytterst ansvariga  är Sveriges 349 ledamöter i riksdagen.

 

Ett börsbolag befriat från samhällsansvar
Avtelefoniseringen av glesbefolkade och glesbesökta delar av den jämtländska fjällvärlden visar hur statliga Televerket, i ny skepnad och omskrudat till ett privat vinstmaximerande börsbolag, naturligtvis även helt befriat från samhällsansvar, föröder den teknik, som fungerat och fungerar, sedan telefonen år 1849 uppfunnits av italienamerikanen Antonio Meucci.

PTS ska göra, och gör, vad politikerna säger till om
Telias uppgift är inte längre att tillgodose samhällskrav på infrastruktur. Telias uppgift är att generera vinster till sina ägare, däribland svenska staten. Därför är det såväl obefogat som lönlöst att kritisera Telias siffernissar och ledning för deras beslut och agerande. Inte ens PTS kan ställas till ansvar, därför att PTS utför det uppdrag, som myndigheten fått av samhällets lagstiftare.

Telia får bära hundhuvudet
Telia får bära hundhuvudet och ta emot frustrationen från människor, som bor i områden där inga mobiloperatörer någonsin skulle drömma om att resa en telefonmast. Glesbygdsbor blir strandsatta och finner sig en dag stå där utan den simplaste telefonförbindelse, därför att Telia låtit avbitartängerna tala. Telia kritiseras när kopparnätet för telefoni klipps ned, trots att ansvaret ligger på politisk nivå.

Låt riksdagsledamöterna förklara
Ansvaret för massakern på koppartrådsnätet för telefoni i svenska glesbygder ligger på riksdag och regering. Det är till ledamöterna i riksdag och regering som frågorna och kritiken ska riktas. Det är regeringens ledamöter och de folkvalda i riksdagen som ska uppmanas förklara för oss väljare och vanligt grovt folk, varför de godtar att människor bosatta i landets glesbygder inte ens ska tillåtas ha kvar de två koppartrådar som i årtionden tryggat deras fjärrkommunikation, deras telefonförbindelser. Till ambulans, till brandkår, till kommun, till utflyttade släktingar och vänner.

Varför skulle storstadspolitiker bry sig?
Å andra sidan finns det säkert anledning att fråga sig varför storstädernas politiker skulle bry sig. Varför bry sig om en liten klick människor, som är så få till antalet, att de aldrig skulle kunna få ihop ett mandat i riksdagen, när livet går ut på att bli vald eller omvald?


Efterskrift

Att kunna ringa ett larmsamtal är en fråga om liv eller död
Tryggheten och existensen hotas för alla som blir av med sina telefonförbindelser.  Det är ingenting som drabbar människor i tätorter och expansiva delar av landet. Det något som enbart drabbar människor i glesbygder.

Det finns fortfarande frågor som  är avgörande för liv eller död. En av dessa handlar om möjligheten ringa efter ambulans eller brandkår. Det handlar inte om 2, 3, 4 eller 5 G. Det handlar inte fjanterier, mobbning eller alldeles vanlig nonsenskommunikation på asociala medier. Det handlar om ditt livs viktigaste röstsamtal: till SOS Alarm, när hjärtat på en familjemedlem har stannat.

Siffrorna som saknas:
Hur många hushåll har under den gångna månaden
förlorat möjligheten att ringa ett röstsamtal till SOS Alarm?
Post- och Telestyrelsen skickar regelbundet ut nyhetskommunikéer om hur stor andel av Sveriges hushåll, som har internetanslutningar med 100 megabits ner. Samtidigt blir fler och fler människor av med telefonins mest ursprungliga nyttoegenskap: Möjligheten att ringa ett röstsamtal.

Hur många hushåll som under den senaste månaden förlorat möjligheten att ringa ett nödsamtal över en en telefon, ansluten till omvärlden med två koppartrådar, det är inga siffror som PTS skyltar med.

Bara snack och ingen verkstad
Det är emellertid inte PTS som drar upp riktlinjerna för samhällets utveckling. Den högsta politiska makten i vårt land ligger hos riksdagen. Talet om att hela Sverige ska leva och Telias samtidiga massaker på det trådbundna telefonnätet illustrerar skillnaden mellan politisk retorik och kommunikationsmässig verklighet. Var och en som inte helt har kopplat bort hjärnan kan lätt konstatera att det mesta är snack. Verkstad saknas sedan länge.

Glesbygden — ”Fisens Mosse”?
Det förhållandet att fler och fler hushåll byter bort sin trådbundna telefon i takt med att fibernäten byggs ut, innebär inte att människorna i glesbefolkade delar av landet, där alla alternativ till det trådbundna kopparnätet saknas,  ska lämnas kvar på det som på militärspråk kallas för Fisens Mosse, en plats helt utlämnad, helt utan möjligheter till undsättning, hjälp eller räddning.

2018-04-07 klockan 20.05
//Erik Nyberg, SM7DZV

 

Länkar:
P4 Jämtland: Jag kastade telefonen
P4 Jämtland: Telia kan inte ordna telefoni till Anjan – hänvisar till andra bolag 
Mer om kopparnätet – Amatörradionyheterna: Därför tror jag mer på Sven-Olof…

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com