ITU agerar som en förorättad jungfru
när Kosovos Z6-prefix klassas som illegalt

Posted by Erik SM7DZV on 7 juni, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-06-07 klockan 17.50.

ITU klassar Kosovos prefix Z6 som illegalt: Storpolitik och prestige går före förnuft.

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

DX World rapporterar på sin hemsida att ITU betraktar Kosovos Z6-prefix som olagligt. ITU skriver i sitt meddelande att beslut om prefix är ett ITU-privilegium och att nya prefixserier måste beslutas av ITU:s världskonferenser eller, mellan konferenserna, av ITU:s generalsekreterare.

Detta har inte skett i fallet med Kosovo, vilket borde ha varit den naturliga åtgärden. ITU väljer i stället att förklara Z6 som illegalt prefix. Z6 saknas även fortsättningsvis i ITU:s tabell med internationella serier över anropssignaler. Prestige har fått gå före förnuft.

ARRL har tidigare i år beslutat godkänna Kosovo Z6 som DXCC-enhet.

 

ITU kvar i efterdyningarna av Balkankriget
ITU refererar till 20 år gamla uttalanden i efterdyningarna av Balkankriget. ITU agerar som den förorättade jungfrun, när man nu kungör att Kosovo Z6 inte ska godkännas som amatörradioprefix.

Klicka på bilden för länk till ITU:s uttalande.
(Operational Bulletin No. 1149 (1.VI.2018))

”ITU:s privilegium…”
ITU framhåller i uttalandet att det är ITU:s privilegium att besluta om anropssignalserier, (däribland prefix för amatörradion) men också att ITU:s generalsekreterare har möjligheter att mellan världsradiokonferenserna besluta om nya serier för anropssignaler. Det har man inte gjort. Det viktigaste för ITU har varit att statuera exempel.

Beslut ”utan fördomar”
ITU skriver att tillkännagivandet har gjorts utan fördomar och i linje med FN:s säkerhetsråds resolution nummer 1244 från år 1999, efter Balkankriget och sedan jugoslaviska stridskrafter dragits tillbaka från landet. ITU refererar även till Internationella Domstolens (ICJ) i frågan om Kosovos självständighet.

Politiska påtryckningar på ITU?
Det är inte uteslutet att ITU:s beslut grundas på någon form av utrikespolitiska hänsynstaganden. Ryssland och Serbien är två länder som sannolikt inte lägger två strån i kors för att underlätta för Kosovo att bli erkänt som DXCC-land. Storpolitiskt ränksmideri hindrar dock inte att fred, läs frånvaro av militära konflikter, har etablerats på Balkan och att utvecklingen i regionen har gått vidare efter Balkankriget. Det senare förhållandet har dessvärre uppenbarligen inte nått fram till ITU:s verkställande ledning.

 

Länkar

DX-World: Kosovo’s Z6 Prefix Ruled Illegal 
ITU: Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR)
ITU: Operational Bulletin No. 1149 (1.VI.2018) 
ITU-text, pdf för nedladdning, se sidan 7:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-OB.1149-2018-OAS-PDF-E.pdf 
Wikipedia: United Nations Security Council Resolution 1244

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com