Callboken otillgänglig när SSA:s hemsida är nere
Dags ladda ned, sortera och skriva ut lokalt

Posted by Erik SM7DZV on 17 juni, 2018 in Nyheter |
Uppdatering 2018-06-17 klockan 22.50:
SSA har öppnat en provisorisk webbplats, varifrån bland annat callboken kan nås.
Uppdaterat 2018-06-19 klockan 11.20: Fotnot.

Callböcker 1948 – 2008. Senaste tryckta callboken är tio år gammal. Dags kunna ladda ned och skriva ut lokalt.
FOTO © Erik SM7DZV

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

Johannes Gutenberg, född omkring år 1400, hade en poäng — Det tryckta ordet överlever tidens tand.

I dagens digitaliserade tillvaro är det andra villkor som gäller. Samtidigt matas vi dagligen med uppgifter om det digitala samhällets sårbarhet.

Uttryck för denna sårbarhet ser radioamatörerna varje gång SSA:s hemsida är nere. Då är inte callboken tillgänglig. Det är därför det börjar bli dags att på nytt göra callboken tillgänglig — tryckt på papper.

Fjuttigt att ens nämna callboken?
Jämfört med riktiga katastrofer, som kan vållas av felfunktioner i samhällsövergripande datorsystem, är det naturligtvis litet fjuttigt att bara nämna SSA:s hemsida och problemen med callboken när hemsidan är nere. Men när det händer finns ingen förteckning över svenska radioamatörer och deras anropssignaler. Det går inte att slå upp en anropssignal och se vem som är dess ägare.

Senaste callboken trycktes för tio år sedan
Den senaste tryckta förteckningen över svenska radioamatörer är från 2008. Stora delar av den upplaga som trycktes blev osåld. Radioamatörerna var inte intresserade av att hålla sig uppdaterade. Fram till 2006 fanns också möjligheter att prenumerera på CD-skivor som innehöll en databas (excel) med anropssignaler.

 

SSA:s hemsida inte stabil
Under det senaste året har SSA:s hemsida inte varit stabil, utan legat nere vid upprepade tillfällen. Frågan handlar naturligtvis om hur mycket SSA har råd att spendera på webbhotellet och vilka resurser och vilken kompetens webbhotellet faktiskt har. Ska hemsidan vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dar i veckan och året runt blir priset naturligtvis högre än om man kan acceptera några kortvariga avbrott då och då.

CD-skiva varje år och tryckt call bok vart femte?
Men tillbaka till callboken. Det skulle inte skada om SSA kunde producera och sälja en databas på CD-skiva en gång om året. Det skulle inte skada ifall SSA kunde åstadkomma och sälja en enkel bok med anropssignaler vart femte år.

Enklast: Ladda ned och skriva ut lokalt
Om produktion av callboken på CD eller i bokform inte skulle visa sig möjlig, skulle den enklaste formen av produktion kunna vara att generera en pdf-fil som medlemmar kunde ladda ned och skriva ut enligt eget gottfinnande.

Allmän handling
Eftersom uppgifterna om anropssignaler är allmän handling, uppgifterna är inte SSA:s egendom, finns heller ingen anledning för SSA att motsätta sig en sådan lösning. Att göra callboken nedladdningsbar för lokal sökning och utskrift skulle kunna vara en acceptabel och tämligen enkel lösning.

Tryckt text överlever både datorhaverier och bokbål
Johannes Gutenberg hade en poäng. Det tryckta ordet har visat sig överleva både datorhaverier och bokbål.


Fotnot

(2018-06-19 klockan 11.20)

Tredje stycket i artikelns ingress inleds med orden ”Uttryck för denna sårbarhet ser radioamatörerna varje gång SSA:s hemsida är nere. Då är inte callboken tillgänglig.”

Under gårdagen väckte denna formulering ont blod hos en av SSA:s funktionärer, som ansåg att ”denna felaktiga formulering” skulle tas bort, eftersom callboken hade gjorts tillgänglig via SSA:s provisoriska webbplats. Att ssa.se inte gick att nå och att callboken därmed inte var tillgänglig, när atikeln skrevs, och att uppgiften om den provisoriska webbplatsen inkom först senare, tillmättes ingen betydelse.

Redaktionen fick uppgiften om den provisoriska webbplatsen den 17 juni och publicerade den klockan 22.46 samma kväll. Fler detaljer inkom under gårdagen och artikeln om den provisoriska webbplatsen uppdaterades klockan 15.20.

Denna — av  SSA-funktionären ifrågasatta — artikel nämnde inte med ett ord att SSA:s webbplats var nere vid det tillfälle när artikeln skrevs. Tvärt om uttrycktes förståelse för svårigheterna att hålla en webbplats igång dygnet runt, år efter år.

Det förefaller tyvärr nödvändigt att påpeka att artikeln handlar om brist på callbok, vid de tillfällen när SSA inte kan nås via nätet, samt tänkbara åtgärder för att lösa detta problem.

//Red.
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com