Gunnar SM7UZB frågade: ”Blir det sänkning
av maxeffekten?” PTS svarar: Jo, det stämmer
Tillstånd kommer att krävas för mer än 200 watt

Posted by Erik SM7DZV on 25 juni, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-06-25
Uppdaterat 2018-06-26
Uppdaterat 2018-06-27: Begreppet notifiering.

Gunnar Ekström SM7UZB  ställde frågan till PTS. Här vid sitt fritidshus på QSL från 1999.

Analys och  ledare
— Av Erik SM7DZV —

2018-06-25

PTS bekräftar idag att den högsta tillåtna effekten för svenska radioamatörer kommer att sänkas till 200 watt. Det innebär att SSA:s remissyttrande, som sågade förslaget jäms med fotknölarna, inte tycks tillmätas någon som helst betydelse.

Ännu märkligare är att PTS redan idag bekräftar förändringen, trots att beslut inte väntas förrän i september.

Gunnar Ekström, SM7UZB, i Västervik skrev till PTS, Post- och Telestyrelsen, och frågade hur det blir med förslaget om sänkta maxeffekt för amatörradiostationer. Idag är det tillåtet att sända med 1000 watt PEP, men enligt PTS förslag om nya föreskrifter för amatörradio ska den maximala effekten sänkas till 200 watt.

 

Totalsågades av SSA
Förslaget har varit ute på remiss under våren och totalsågades av SSA, Sveriges Sändareamatörer. SSA:s invändningar har uppenbarligen inte tillmätts någon som helst betydelse. Beslut om de nya föreskrifterna väntas bli fattade i september. Ärendet är nu på så kallad notifiering till EU-kommissionen.

 

Christer Jonsson, handläggare vid PTS bekräftar idag att maxeffekterna för amatörradio kommer att sänkas till 200 watt, samt att avgifter kommer att införas för högre effekter.
FOTO: PTS

Bekräftar redan  idag
— beslut som väntas i september
Trots att beslut ännu inte föreligger bekräftar PTS redan idag att sänkningen kommer att ske. Beslutet väntas inte förrän i september. Handläggaren skriver i mejl idag till Gunnar SM7UZB:

Jo, det stämmer att det kommer att krävas tillstånd för att sända med effekter högre än 200 W när de nya föreskrifterna träder i kraft vilket beräknas bli ungefär i oktober-november beroende på när de olika besluten är fattade och föreskrifterna kan publiceras.

 

”När” i stället för ”om”
Handläggaren skriver i svaret när de nya föreskrifterna träder i kraft, inte om de nya föreskrifterna träder i kraft. Myndigheten förefaller vara säker på sin sak.

Gunnar frågade även hur stor avgiften skulle bli för att få köra med sitt slutsteg som ger 600 – 700 watt. PTS svarar att avgiften ännu inte är fastställd, men att den troligen blir ”under 300 kronor per år”.

Det finns ett antal olika kategorier av sändare i den föreskriften och de har olika årsavgift men eftersom amatörradio generellt är undantaget från tillståndsplikt under 200 W så finns det ingen avgift som direkt är lämpad för sändare i samma frekvensband men med högre effekt. Avgiften är ännu inte fastställd och diskussioner pågår hur sändaren ska placeras in i de föreskrifter för olika avgifter som gäller. Men sannolikt kommer den [avgiften, reds anm.] att hamna strax under 300 kr per år, skriver PTS i sitt svar.

EU garant för unisont regelverk inom unionen
En av EU:s fördelar, som till och med brukar omfattas av rabiata EU-motståndare, är att förhindra beteenden och lagar i ett medlemsland, när förslag går på tvärs mot vad som är vedertaget och accepterat i resten av unionen. EU är en garant för ett unisont regelverk inom hela unionen. PTS förslag att sänka effekterna för amatörradion är en nationell bestämmelse, som enbart gäller Sverige.

Begreppet notifiering
Notifiering innebär ett formellt meddelande via diplomatiska kanaler från en stat till en annan. Notifiering innebär inte någon form av överstatligt remissförfarande.

En nationell bestämmelse, lag, förordning föreskrift eller liknande, måste för att bli giltig ”notifieras” hos EU. Det innebär att bestämmelsen måste finnas översatt och tillgänglig för övriga länder inom unionen. Före ett besök i Sverige ska radioamatörer från andra länder till exempel kunna ta reda på vilka effekter som är tillåtna i vårt land.

PTS struntar i SSA:s svar på remissen
Läs en gång till SSA:s sakliga och ytterst välskrivna remissyttrande (länk nedan). PTS struntar helt i SSA:s invändningar mot förslaget.

PTS saknar vetenskapligt stöd för förslaget
PTS har också bekräftat, på direkt fråga från Amatörradionyheterna, att myndigheten inte har något vetenskapligt underlag för sitt förslag till ändringar.

Beslutet redan klart — bara formaliteter återstår
Beslutet att sända förslaget om nya föreskrifter för amatörradio för notifiering hos EU innebär i praktiken att PTS redan har bestämt hur föreskrifterna ska se ut. Det förklarar då även varför handläggaren vid PTS gav det svar han gjorde på Gunnars SM7UZB fråga. När EU-formaliteterna är undanstökade behövs sannolikt endast en underskrift av någon av cheferna vid PTS för att föreskrifterna ska börja gälla.

Analys: Tänkbara förklaringar till PTS agerande
Går förslaget igenom i sin nuvarande form, och allt tyder dessvärre på det, kan vi se tre möjliga förklaringar. En är att myndigheten viker ned sig för högröstade debattörer, personer som skryter med goda yrkesmässiga relationer till myndigheten och som lovar att i varje läge propagera för sänkta effektgränser för radioamatörer.

En andra förklaring skulle kunna vara att myndighetens högsta ledning inte har någon som helst kontroll över vad dess fotfolk skriver eller hittar på.

En tredje förklaring skulle kunna vara att verksledningen betraktar amatörradio som en bagatellfråga och struntar i vad som händer inom området.

Sammanfattande kommentar:
PTS myndighetsutövning som en skenande häst?

Oavsett vilket fall som ligger närmast sanningen skulle det kunna sammanfattas med  en bild av PTS myndighetsutövning som en skenande häst. Det är hästen som, utan överordnad kontroll, driver ekipaget, lagstiftningen, framåt mot totalt helt godtyckliga och okontrollerbara mål.

I fråga om Post och Telestyrelsens arbete med det aktuella föreskriftarbetet, dnr 18-823, verkar detta åtminstone, och dessvärre, gälla reglerna för svensk amatörradio.

 

SSA sågar Post- och Telestyrelsens förslag till nya föreskrifter för svensk amatörradio

SSA sågar Post- och Telestyrelsens förslag till nya föreskrifter för svensk amatörradio

 

 

PTS saknar vetenskapligt stöd för förslaget att sänka tillåten effekt för svenska amatörradiostationer

PTS saknar vetenskapligt stödför förslaget att sänka tillåten effektför svenska amatörradiostationer

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com