Läs om de första 50 årens radiohistoria
och världsarvet Grimeton i SNRV:s jubileumsbok

Posted by Erik SM7DZV on 30 juni, 2018 in Nyheter |

Grimetons långvågssändare, 17,2 kHz.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

SNRV, Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap (SNRV) är en underkommitté till Kungliga Vetenskapsakademien, KVA. SNRV bildades som en nationalkommitté inom KVA genom ett Kungligt brev år 1931.

Med anledning av kommitténs 75-årsjubileum publicerades jubileumsboken SNRV 75 år. En av artiklarna, Trådlös kommunikation och radions första halvsekel — en historisk exposé med tonvikt på världsarvet Grimeton och dess konstruktör, svenskamerikanen Ernst Alexandersson, skrevs av nyligen bortgångne hedersmedlemmen i SSA, Carl-Henrik Walde SM5BF.

Jubileumsboken finns tillgänglig på nätet i pdf-format. Waldes artikel återfinns på sidorna 91 — 104. —>   Klicka här för länk.

 

SNRV en expertkommitté under Vetenskapsakademin
De av akademien fastställda stadgarna anger att SNRV är en expertkommitté under Kungliga Vetenskapsakademiens huvudmannaskap med uppgift att:

— Främja forskning och utbildning inom det radiovetenskapliga området och att därvid
representera Sverige i den internationella radiovetenskapliga unionen, Union Radio-Scientifique Internationale (URSI).

— Stödja planmässigt samarbete med besläktade vetenskapsgrenar.

— Stå till förfogande som rådgivande organ åt universiteten och andra delar av utbildningssystemet.

— Verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien.

Länk 
SNRV:s hemsida på nätet.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com