Här är våra frågor till PTS om de nya
föreskrifterna för svensk amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 4 september, 2018 in Nyheter |
2018-09-04

Klicka på bilden för länk till vår artikel den 2018-03-21.

— Av Erik SM7DZV —

Utan att känna till SSA:s möte med PTS dagen innan, ställde Amatörradionyheterna under torsdagen förra veckan frågor till PTS om de föreslagna ändringarna i föreskrifterna för svensk amatörradio.

PTS bekräftade att vetenskapligt stöd saknas
PTS bekräftade redan i mars, på direkt fråga från Amatörradionyheterna, att myndigheten saknar vetenskapligt stöd för förslaget att sänka tillåten effekt för svenska amatörradiostationer. Länk till artikel 2018-03-21.

Här nedan redovisar vi frågorna. Svaren har ännu inte kommit. Vi återkommer när PTS har svarat.

Läs våra frågor  -> 

 

1. Grundläggande skäl för effektminskningen
— Kan ni kortfattat ange vilket eller vilka det/de grundläggande skälet/skälen är till förslaget i de nya föreskrifterna?

2. Vilka blir samhällets vinster när förslaget genomförs?
— Kan ni kortfattat ange vilka vinster samhället kommer att göra till följd av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna?

3. Kan ni kortfattat förklara varför Sverige är ensamt om att sänka högsta tillåten effekt?
Kan ni förklara varför Sverige ensamt avser att sänka tillåtna effektnivåer för amatörradio?

4. Vilka rekvisit ska vara uppfyllda?
— Vilka rekvisit, tekniska och andra, ska vara uppfyllda för att en ansökan om högre effekt ska godkännas?

5. Kommer tillstånden att gälla samtliga amatörradioband, eller bara ett band i taget?
— Om en radioamatör ansöker om tillstånd att sända med högre effekt, kommer ett sådant godkänt tillstånd att gälla samtliga amatörradioband som idag har maxeffekten en kilowatt, eller kommer tillstånden att enbart gälla för ett band i taget?

6. Finns exempel på typfall där ansökningar inte kommer att bifallas?
— Har myndigheten exempel på olika typfall när en sådan ansökan om högre effekt inte kommer att godkännas?

7. Hur mycket kommer ett tillstånd att kosta?
— I förslaget talas om avgifter för sådana tillstånd. Hur mycket kommer tillståndet att kosta?

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com