PTS kör över Sveriges radioamatörer totalt
Sänker högsta effekten till 200 watt
Lämnade inga motiveringar, besvarade inte frågor

Posted by Erik SM7DZV on 4 september, 2018 in Nyheter |
(2018-09-04)

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN (bilden) och vice ordföranden Jonas Hultin SM5PHU företrädde SSA vid mötet medd PTS.
Foto © Erik SM7DZV

PTS går vidare med de föreslagna nya föreskrifterna för svensk amatörradio. Föreskrifterna innebär bland annat att högsta tillåtna effekt sänks till 20 procent av vad som gäller idag. Efter den 1 november blir den nya högsta tillåtna effekten 200 watt.

Vid möte mellan PTS och SSA den 29 augusti framkom att PTS kör över SSA totalt. SSA:s invändningar i remissen lämnades utan avseende. SSA:s frågor vid mötet lämnades obesvarade.

De nya föreskrifterna kommer att gälla från 1 november, men PTS lämnade inga detaljer om ansökningsförfarande och avgifter.

42 dagars handläggningstid
— men inga uppgifter om ansökningar och avgifter
SSA:s företrädare fick dock med sig uppgiften att PTS handläggningstid för ansökningar för närvarande är 42 dagar. Om PTS räknar fem arbetsdagar i veckan kommer ansökningar som lämnas in idag, den 4 september, då att i bästa fall vara beslutade vid utgången av oktober.

SSA kammade noll vid förra veckans möte med PTS
Vid mötet mellan SSA och PTS meddelade myndigheten man fullföljer de föreslagna ändringarna av föreskrifterna för amatörradion i Sverige. Vid mötet företräddes SSA av föreningens ordförande, Anders SM6CNN, och vice ordförande, Jonas SM5PHU. Från PTS deltog Nina Gustafsson, enhetschef spektrumutveckling, Lena Liman, ställföreträdande enhetschef spektrumtillstånd samt Lotta Smiderstedt, spektrumtillsyn.

SM5PHU rapporterar om mötet på SSA:s hemsida
SSA:s vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU rapporterar på SSA:s hemsida från mötet med PTS:

 

På SSA:s hemsida sammanfattar Jonas SM5PHU utfallet av mötet med PTS:

PTS kommer att gå vidare med beslut om den föreslagna sänkningen av effektgränsen till 200 watt. Man har inte fäst något avseende vid de invändningar som gjorts från flera remissinstanser. Som skäl för den nya regleringen anges att man vill implementera PTS spektrumstrategi. SSA efterfrågade en förklaring till vad myndigheten därigenom vill uppnå, men ingen ytterligare motivering gavs.

Under mötet efterfrågade SSA även vilka kriterier som ska gälla vid bedömning av tillståndsansökningar för högre effekt. Det generella svaret är att tillståndsansökningar bedöms i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation, men inga ytterligare detaljer finns i dagsläget. SSA ställde sig något undrade till hur ansökningar bedöms för närvarande. I samband med att den nya föreskriften beslutas kommer PTS att informera om ansökningsförfarande och avgifter. Handläggningstiden för tillståndsansökningar uppgavs för närvarande till 42 dagar.

Den nya undantagsföreskriften beräknas träda i kraft den 1 november. SSA uppmanar alla som har behov av att använda högre effekter än de generellt tillåtna att söka tillstånd.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com