Idag får Don VE7DS och Keith VE7KW
utmärkelsen 2017 års Radioamatör i Kanada

Posted by Erik SM7DZV on 11 september, 2018 in Nyheter |
2018-09-11

Don VE7DS under VE100VIMY 2017 från VE1.
Idag får han ta emot diplomet Amateur of the Year Award for 2017.
FOTO VE 1000 Vimyprojektet.
Klicka på bilden för länk.

— Av Erik SM7DZV —

Idag, den 11 september står Don Studney, VE7DS och Keith Witney, VE7KW, som mottagare av utmärkelsen 2017 års radioamatör i Kanada, dvs. RAC:s diplom Amateur of the Year Award for 2017. RAC är den nationella kanadensiska organisationen för radioamatörer, Radio Amateurs of/de Canada.

Don och Keith får utmärkelsen för sitt arbete på VE100VIMY-projektet. De båda radioamatörerna bor båda i British Columbia och kommer att få ta emot utmärkelsen på Ocra DX och Contest Club på en restaurang i Delta, BC.

 

Projekt till minne av den avgörande
kanadensiska segern på Västfronten
Under VE100VIMY projektet i april 2017 aktiverades evenemangsstationer över hela Kanada. En radiostation, med anropssignal TM100VIMY upprättades i Frankrike och kördes på Vimy-höjderna, platsen för en avgörande kanadensisk seger på Västfronten under 1917. Totalt krävde Vimy-projektet planering och arbete under sex år.

Blev centrum för kanadensiska styrkornas radiokommunikation
Vimy Ridge erövrades i april 1917 från tyskarna av kanadensiska styrkor. Höjderna kom under resten av kriget att bli centrum för de kanadensiska styrkornas radiotrafik och för att kontrollera de omgivande slätterna.

Don och Keith förtjänar vår tacksamhet för deras uthållighet och hängivenhet”, framhåller RAC.

 

Strategisk del av Första Världskrigets Västfront
Höjdsträckningen Vimy Ridge var en del av första världskrigets Västfront. Höjdsträckningen är brant och cirka sju kilometer lång och som högst 60 meter över ovanför de omgivande slätterna. Trots sin begränsade storlek, var Vimy Ridge av mycket stor strategisk betydelse. Artillerield från höjdsträckningen täckte ett stort område, och dess branta östsida hindrade och försvårade attacker upp mot angränsande breda dalar mot viktiga gruv- och industriområden i väster. Området hade ockuperats av tyska styrkor efter 1914, och upprepade försök av de franska och brittiska styrkor att ta och hålla åsen hade misslyckats och lett till hundratusentals stupade.

Ny taktik efter slaget vid Somme
I april 1917 anföll fyra kanadensiska divisioner, förstärkta med brittiskt artilleri, under kanadensiskt kommando. Taktiken byggde på analyser av slaget vid Somme och gick ut på att artilleriet sköt spärreld, flyttade fram målområdena 80 till 100 meter under fortsatt eldgivning, samtidigt som infanteriet intog den nyss beskjutna linjen. På det sättet hann inte tyskarna i sina nedgrävda värn gå till motattack eller retirera. Kanadensarna intog stora delar av åsen redan under den första dagen och ockuperade hela området inom fyra dagar.

Kanada — Från koloni till nation
De allierade behöll Vimy Ridge under resten av kriget och området tjänade som bas för de kandensiska truppernas radiokommunikation. Framgången vid Vimy blev välkomna nyheter hem och för krigströtta Kanada och gav känslan att man nu äntligen hade lämnat tiden som koloni bakom sig och blivit en nation.

Vimy Memorial Station Society
Hundraårsminnet av slaget vid Vimy Ridge högtidlighölls i april 2017 vid ett minnesmärke på platsen. Två kilometer därifrån, men fortfarande på toppen av åsen, upprättades en minnesstation med anropssignalen TM100VIMY, som var QRV från 1 – 9 april 2017 24 timmar om dygnet. Evenemanget organiserades av Vimy Memorial Station Society, registrerad i British Columbia Society i samarbete med ett antal ledande kanadensiska amatörer.

Länkar:
VE100Vimy-projektet. Hemsida 
QRZ: Don VE7DS 
Radio Amateurs of/de Canada 

KÄLLA WW1:
Wikipedia: Battle of Vimy Ridge

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com