Besked just nu: PTS arbetar med faktablad
Blir klart för publicering idag eller i morgon

Posted by Erik SM7DZV on 20 september, 2018 in Nyheter |
(2018-09-20 klockan 12.00)  Uppdaterat klockan 12.20

CEPT. Policy för amatörradio.
Klicka på bilden för länk.

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

Uppdaterat 2018-09-20  klockan 12.20


 

PTS meddelar just nu att man arbetar med ett faktablad och sannolikt hinner publicera det idag eller i morgon:

Vi arbetar med det faktablad som bl.a. beskriver tillståndsprocessen och även med därtill hörande ansökningsblankett.

Sannolikt hinner vi publicera det idag eller under morgondagen. Jag vill dock påminna om att föreskrifterna inte träder i kraft förrän den 1 november och att nuvarande undantag upp till 1000 W p.e.p. fortfarande är tillämpligt.


 

Tidigare idag publicerad artikel:

Några nyheter har hittills idag inte kommit ut, rörande PTS beslut i tisdags om föreskrifter för svensk amatörradio.

Stämmer uppgifterna som kom via Facebook i går, har vi nämligen idag att se fram emot klarläggande information på PTS hemsida rörande de nya föreskrifterna för amatörradio.

Vårt nätmagasin har därför ställt frågan till PTS om gårdagens uppgifter stämmer, samt när information som går att lita på kommer att släppas.

 

Sju raka frågor fick intetsägande svar
Som vi tidigare rapporterat ställde vårt nätmagasin, den 30 augusti, sju raka frågor om de nya föreskrifterna. Vi fick ett intetsägande, i juridisk mening ett säkert fullkomligt korrekt svar, där möjligen en av våra frågor, nummer 3, hade berörts medan de övriga sex nogsamt hade undvikits.

PTS bröt mot sin egen spektrumpolicy…
PTS åberopade i sitt svar till oss sin egen spektrumpolicy och hänvisade till en av vissa bedömare ifrågasatt konsekvensutredning. Myndigheten bröt mot principen 5 sin egen spektrumpolicy där det stadgas att att PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt.

… men hade inte läst på CEPT:s rekommendationer
Mer välmotiverat hade det förmodligen varit att studera och väga in i förslaget till föreskrifter CEPT:s spektrumpolicy och rekommendationer för medlemsländernas ställningstaganden i frågor som rör amatörradio.

Svaren fanns inom myndighetens väggar
Gårdagens uppgift på Facebook tyder på att svaren, precis som vi utgått från, ändå fanns inom myndighetens väggar.

Läs SSA:s kritik mot föreskrifterna
Den som behöver uppdatera sitt minne om invändningarna mot de nu beslutade föreskrifterna rekommenderas att inledningsvis läsa SSA:s genomarbetade remissyttrande,  (länk nedan).

Länkar:
Amatörradionyheterna: Artikel om SSA remissyttrande
CEPT: Riktlinjer för amatörradio.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com