Igår på Ham.se nådde Godwins sannolikhet 1,0
— Amatörradionyheternas ansvarige utgivare
liknades med ökänd nazistisk krigsförbrytare

Posted by Erik SM7DZV on 23 september, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-09-23 klockan 18.05: Redaktionell ändring sista utgången.
Klockan 19.45: Rättat korrekturfel samt gjort smärre redaktionella språkliga korrigeringar.
Uppdaterat 2018-09-24 klockan 06.30: Rubrikrad två omformulerad. Klockan 13.30: Ändrat innebörden av sista utgången.

Kör du SSB på 3,7 MHz och matar en dipolantenn med 100 watt är referensavståndet 73 cm.  Matar du ut en kilowatt, allt annat lika, blir referensavståndet 2,3 meter. 
Skärmklipp ur SSA:s utbildningsmateriel om farlig strålning.

— Kommenterad nyhet av Erik SM7DZV —

Sannolikhetslära är en vetenskaplig metod att skatta hur troligt ett visst utfall är.  Ju mera sannolikt ett utfall är desto större värde har P(E). (För referenser se fotnot.) Sannolikhet, P(E), mäts på en skala från noll till ett.

As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. ”

Elsäkerhetsverkets EMC-specialist, tillika radioamatör
jämför undertecknad redaktör med Josef Goebbels
Igår inträffade det att Elsäkerhetsverkets expert på EMC-frågor, en person som verkligen borde veta bättre, använde Ham.se för att jämföra undertecknad redaktör med Hitlers propagandaminister. En tydligare verifiering av Godwins lag torde vara svår att få. Plötsligt var Godwins sannolikhetsindex uppe på 1.

 

Godwins lag
Mike Godwin är en amerikansk jurist och författare som 1990 gjorde observationer om debatter på usenet, ett av dåtidens debattforum mellan datoranvändare . Godwin formulerade därefter ovanstående sammanfattning, som kom att benämnas Godwins lag.

Längre diskussioner på nätet urartar alltid
Godwin lade märke till att, oberoende av ämne, urartade längre diskussioner konsekvent. Hur sakliga inläggen varit från början ökade sannolikheten för personangrepp. Förr eller senare jämfördes någon eller någons ståndpunkt med något relaterat till Hitler eller nazister. Godwin framhöll att det i detta skede blir omöjligt att föra tillbaka diskussionen till en saklig nivå, på sakliga banor. På Wikipedia framhålls att uttrycket också kan beteckna en netikettregel, som avråder från att göra sådana jämförelser.

Det som leder tanken till Godwins lag var ett inlägg på Ham.se igår, av SM4UKE, Henrik Olsson från Karlstad, som bland annat skriver:

Det som KYH nämner är ju i synnerhet ”Amatörradionyheternas” närmast huvudlösa hantering av SSM och mätningen av fältstyrkor. Det hela sköttes
på ett sätt som sorgligt nog närmast är värdigt en propagandaminister från den absolut mörkaste tiden av yttrandefrihet och pressetik. Det handlar om
att välja ut valda delar av dokument, utelämna högst väsentliga slutsatser och därtill lägga till rena fantasier (som förstås ska passa sin egna tes). Till att
börja med kan man ju fråga sig varför, läser man SSM-rapporten så var ju slutsatserna positiva. Tragiskt nog tillgreps personangrepp på helt osakliga
grunder.

Ingemar Stenmarks visdomsord:
”Det är inte lätt att förklara för den som inte begriper”
Ingemar Stenmark har sagt att det inte är lätt att förklara för den som inte begriper. Ingenting kan vara mer sant. Jag bortser därför från tonvis med osakligheter och personangrepp från min normala ”fanclub”, vilka jag närmast jämställer med det juridiska begreppet ortsvanlighet.

Elsäkerhetsverkets EMC-specialist borde veta bättre
I fallet med Henrik Olsson SM4UKE kommer saken däremot i ett annat och oerhört mycket allvarligare läge. Henrik Olsson är EMC-specialist på Elsäkerhetsverket. Om EMC-frågor och störningsproblematik gjorde för övrigt  Amatörradionyheterna en intervju med Henrik våren 2016. Intervjun publicerades den 13 mars 2016, klicka här för länk. Från en person i Henrik Olssons position bör man kunna vänta sakliga inlägg utan anspelningar på Goebbels och nazitiden.

Jämför med nazitidens propagandaminister
Henrik Olsson skriver på Ham.se om Amatörradionyheternas ”närmast huvudlösa hantering av SSA och mätningarna av fältstyrkor”, och han gör därefter antydningar om nazitidens propagandaminister.

Amatörradionyheterna granskade
studiens bristande vetenskapliga kvalitéer
Det Amatörradionyheterna gjorde, när Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade rapporten om fältmätningar vid amatörradioantenner, var att granska studiens vetenskapliga aspekter. Vi påtalade bristen på det absolut grundläggande fundamentet för vetenskapligt arbete:

Absolut grundläggande fundament saknades
När vi började ställa frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten framkom att en i förväg upprättad projektplan saknades. En projektplan innehåller uppgifter om syfte, teori och forskningsläge, metod, genomförande och analys. Allt saknades. Det var det som var kärnan i Amatörradionyheternas kritik.

Börja med att läsa vår allra första artikel i det som senare blev en hel artikelserie. Klicka här för länk till vår första artikel om mätningen.

En student på grundnivå hade blivit underkänd
Där finns inga inslag av personangrepp. Av det som följde är det uppenbart att de som satte igång att kritisera artiklarna inte hade tillräcklig insikt för att kunna tillgodogöra sig eller granska vetenskaplig kritik av ett undermåligt projekt. Amatörradionyheterna hävdade, och gör det fortfarande, att en student som lämnat ett motsvarande paper hade blivit underkänd redan på A-nivån, det vill säga under första året av högre studier.

Inte en enda ”kritiker” har bemött mig i sak
— Allt har rört sig om personangrepp och fria fantasier
Sedan början av februari 2016, när Amatörradionyheterna publicerade den första artikeln om fältmätningarna som konsulten från Ångpanneföreningen gjorde, har jag som redaktör utsatts för otaliga personangrepp, feltolkningar och grundlösa beljuganden. Inte en enda en, jag betonar: inte en enda en, av dessa självutnämnda  kritiker har haft förmåga att bemöta min kritik i sak. Inte en enda en. Förklaringen är enkel: Det går inte att försvara ett riktigt undermåligt vetenskapligt arbete.

Godwins sannolikhetsindex nu uppe på 1
Det märkliga är nu att Elsäkerhetsverkets expert på EMC-frågor, en person som verkligen borde veta bättre, igår använde Ham.se för att jämföra undertecknad med Hitlers propagandaminister. En tydligare verifiering av Godwins lag torde vara svår att få. Plötsligt var Godwins sannolikhetsindex uppe på 1.

Enda rimliga åtgärden hade varit att makulera rapporten
Strålsäkerhetsmyndighetens enda rimliga åtgärd borde, som vi föreslog, ha varit att makulera rapporten om antennmätningen. I stället gick man vidare och engagerade PTS, Elsäkerhetsverket, ESR, FRO och SSA i ett antal seminarier under våren 2016. PTS beslutade att frågor om EMC skulle infogas i provdatabasen från den 1 oktober samma år.

100 watt på 3,7 MHz — Säkerhetsavstånd på 73 centimeter (!)
Ur SSA:s utbildningsmaterial om EMC, se skärmklipp högst upp på sidan, framgår att om man matar en dipolantenn med en 100 watts SSB-signal på 3,7 MHz når man Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde inom 73 cm från antennen. Matar man samma antenn med 1000 watt, i övrigt allt annat lika, når man referensvärdet inom 2,3 meter från antennen.

Alltid referenser och länkar
Som den uppmärksamme läsaren säkert noterat förser jag, alltid när det finns möjligheter, mina artiklar med referenser och länkar, så att läsaren själv kan kontrollera fakta och sakinnehåll. Den som hävdar att mina texter och analyser innehåller fel måste därför i rimlighetens namn också kritisera bakomliggande referenser och vetenskapliga rapporter.

Jag finns inte på några ”sociala media”
Jag är noga med att inte medverka på några så kallade sociala media. I motsats till många andra tänker jag inte riskera att fläcka mitt anseende genom förhastade ord i någon ”debatt”, vars slutpunkt ändå blir personangrepp och nazistjämförelser. Mike Godwin har givit en bra motivering för att avstå.

Personangrepp är som ortsvanlighet
Personangrepp är som ortsvanlighet. För att bli förstådd av ”debattörer” på nätet är det kanske ändå nödvändigt att uttrycka sig enklare: Personangrepp och förtal är skit som det är absolut nödvändigt att strunta i. Det är den som angriper andra med personangrepp som förlorar sitt ansikte och anseende, inte den angripne.

Stämning för förtal den naturliga juridiska följden av kränkningen
Den naturliga juridiska konsekvensen av  uttalandet på Han.se är att följa upp med en stämning för förtal eller grovt förtal. Min första ingivelse var att avstå eftersom en sådan åtgärd emellertid ta alldeles för mycket energi. Energin behöver jag för att hålla Amatörradionyheterna igång och för att köra lite radio.

Efter att ha sovit på saken kommer jag att avvakta med att ta något beslut i denna fråga.


Fotnot, Referenser:

Godwin och Godwins lag
Wikipedia: Godwins lag
Wikipedia: Mike Godwin

Sannolikhet
Wikipedia, Sannolikhet (populärvetenskaplig framställning)
Kahn Academy: Statistics and probability
Youtube:: Tage Danielsson: Om Sannolikhet

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com