Absolut bottenrekord av debattforumet Ham.se
Släppte igenom grovt förtal och nazijämförelse

Posted by Erik SM7DZV on 24 september, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-09-24 klockan 19.30.
Tillägg i avslutande Redaktionell kommentar. Uppdaterat 2018-09-25.
Uppdatering 2018-10-01: Redaktionell komplettering av andra stycket i ingressen samt tillägg i redaktionell kommentar.

— Av Erik SM7DZV —

Joseph Göbbels,
ökänd krigsförbrytare.
— Ingen som normala människor accepterar
att bli  liknad vid.
Att jämföra någon med Göbbels uppfyller
sannolikt rekvisiten i BrB 5:1.
FOTO Bundesarchiv.

På internetforumet Ham.se angreps Amatörradionyheterna i förrgår av en debattör som jämförde undertecknad redaktör med Hitlers propagandaminister.

Propagandaministern i fråga, Joseph Göbbels, var en ökänd krigsförbrytare som — för att förekomma en förestående krigsförbrytarrättegång, dom och hängning —  på dagen för Berlins fall, den 1 maj 1945, valde att mörda hela sin familj och sedan begå självmord i Hitlers bunker. Wikipedia har en utförlig redovisning av hur Göbbels slutade sina dagar.

Det var med ovan nämnde krigsförbrytare som Henrik Olsson, SM4UKE, i förrgår på forumet Ham.se,  jämförde undertecknad redaktör.  Några få rader längre fram i texten beskylls redaktören för att ha ägnat sig åt  osakligheter och  personangrepp.

Ham.se ställde utrymme
till förfogande för förtal
Publiceringen skedde på amatörradioforumet på Ham.se, som gratis ställer utrymme till förfogande för sina medlemmar. Ham.se saknar enligt Myndigheten för Press Radio och TV utgivningsbevis. En svensk publikation med utgivningsbevis är förbjuden att publicera läsarkommentarer, som inte dessförinnan passerat och godkänts av redaktionen.

 

En blog eller ett internetforum där läsare omodererat kan publicera kommentarer kan enligt svenska publiceringsregler inte erhålla grundlagsskydd. Dataskyddslagen, GDPR, ställer därför krav på ägare av databaser för att skydda enskilda.

Det innebär att den som tillhandahåller databasen, webbutrymmet, är ansvarig för det som publiceras.

I fallet med Ham.se finns moderator, men granskning av inläggen förefaller ske i efterhand, oprofessionellt och slumpmässigt. ”Medlemmarna” på forumet, det vill säga personer som registrerat sig för att kunna skriva inlägg, har fritt fram för att föra fram vilka åsikter som helst, vilket de också gör.

Jag är inte ”medlem” på Ham.se. I databasen Ham.se förekommer dock mitt namn och min anropssignal samt det till mig nära anknutna begreppet amatörradionyheterna, hamnews.se, i ett stort antal så kallade inlägg. Amatörradiosignaler är världsunika, att ange en amatörradiosignal är därmed identifieringsmässigt likvärdigt med att ange namnet på innehavaren.

Förekommer på många ställen i databasen
Jag har aldrig gjort några inlägg, aldrig gått i svaromål när jag eller mitt nätmagasin Amatörradionyheterna,  har angripits eller klandrats av olika ”debattörer” på Ham.se. Likväl förekommer mitt namn, min anropssignal och namnet på mitt nätmagasin i stort antal i databasen.

Inlägget med nazijämförelsen
Den 2018-09-22 skrev, i ett inlägg på Ham.se, en Henrik Olsson från Karlstad bland annat följande:

Det som KYH nämner är ju i synnerhet “Amatörradionyheternas” närmast huvudlösa hantering av SSM och mätningen av fältstyrkor. Det hela sköttes
på ett sätt som sorgligt nog närmast är värdigt en propagandaminister från den absolut mörkaste tiden av yttrandefrihet och pressetik. Det handlar om
att välja ut valda delar av dokument, utelämna högst väsentliga slutsatser och därtill lägga till rena fantasier (som förstås ska passa sin egna tes). Till att
börja med kan man ju fråga sig varför, läser man SSM-rapporten så var ju slutsatserna positiva. Tragiskt nog tillgreps personangrepp på helt osakliga
grunder.

 

GDPR, gäller för hela EU
Dataskyddsförordningen, GDPR (The General Data Protection Regulation), gäller för hela EU och trädde i kraft i maj i år. Syftet är att inom unionen skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. I Datainspektionens anvisningar heter det

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen är det viktigt att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Definition av personuppgiftsincident
Datainspektionen förklarar därefter begreppet personuppgiftsincident:

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:

• diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Fortlöpande kränkningar och förtal via Ham.se
Kränkningar och förtal sprids fortlöpande via nätforumet Ham.se. Syftet för den som skriver ett inlägg, som det ovan citerade, kan inte ha varit annat än att förtala och skapa ringaktning för den som omnämns i kritiken. Uttalandet uppfyller därmed rekvisiten i BrB 5:1.

Av det som anförts ovan följer, att de som driver databasen Ham.se är ansvariga för det som publiceras på webbplatsen. Det spelar ingen roll om personerna bakom webbplatsen inte själva deltar i förtalskampanjer och ryktesspridning.

 

Länkar:

Wikipedia: Joseph Goebbels
Datainspektionen: Dataskyddsförordningen GDPR
Datainspektionen: Anmäl personuppgiftsincidenter 
Datainspektionen: Hur du anmäler personuppgiftsincident

Bilduppgift:
Joseph GöbbelsFOTO Bundesarchiv, Bild 102-17049 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de. Bildlänk


Redaktionell kommentar:

Genom att tillhandahålla utrymme för förtal och kränkningar på nätet, och därigenom medverka till att skapa personuppgiftsincidenter, förefaller det ostridigt att Ham.se bryter mot reglerna i GDPR.

Det torde vara på sin plats  för ledningen på Ham.se att överväga  att revidera verksamheten för att anpassa den till gällande lagstiftning

Klagar på ”personangrepp” och jämför med Göbbels
Det finns för övrigt en pikant poäng i den här affären. Som framgått av citatet ovan skriver Henrik Olsson:

Tragiskt nog tillgreps personangrepp på helt osakliga grunder.

 

Orden kommer från en person ett par meningar tidigare jämfört undertecknad med  Joseph Göbbels.

Uppdatering 2018-10-01:

Granskning av vetenskapliga metoder
Till saken hör att min kritik av Strålsäkerhetsverkets antennmätning helt byggde på granskning av mätningens/utredningens vetenskapliga metod. Jag har framhållit, och vidhåller, att mätningen saknade varje form av vetenskapliga kvalitéer och att ett liknande paper inte skulle ha blivit godkänd ens under första året av högre studier.

Min kritik av rapporten innehöll inga inslag av personangrepp. Beskyllningarna mot mig om påstådda personangrepp och osakligheter är grundlösa och förklaringar till dessa får sökas inom andra områden är min metodgranskning av antennmätningen.

//Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com