Att försöka förklara för någon
som inte vill begripa är stört omöjligt

Posted by Erik SM7DZV on 4 oktober, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-10-05. Ytterligare en länk.
2018-010-09: Orimlig konspirationsteori på nätet: ”Nya föreskrifterna är PTS ”hämnd” på amatörradion”; Fotnot om orsak och verkan.

— Ledare av Erik SM7DZV —

Erik SM7DZV.
Ansvarig utgivare av Amatörradionyheterna.

Förlåt. Det sista jag vill göra är att trötta ut dej som läsare. Ändå känner jag mig tvungen att — för en absolut sista gång — bemöta påståenden, kritik och kaskader av glåpord som tagit förnyad fart mot Amatörradionyheterna och undertecknad redaktör på ett av radioamatörer ofta använt internetforum.

Den aktuella och nu uppblossade upprördheten förefaller ha sin grund i Amatörradionyheternas kritiska granskning våren 2016 av Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, mätning hösten 2015 av elektromagnetiska fält i anslutning till amatörradioantenner.

Ingen har bemött min metodkritik av studien
Ingen av de som genom åren har kritiserat publiceringen har någon enda gång haft förmågan att beröra dess kärna — min vetenskapliga metodkritik av mätningen. I stället har en liten men gapande hop återkommit och i allt högre tonläge hävdat att artiklarna varit osakliga och kännetecknats av personangrepp från min sida. Det finns därför anledning att lyfta fram avsnittet om metodkritik i min första artikel, som publicerades den 6 februari 2016.

Amatörradionyheterna har absolut
ingenting att göra med någon JK-anmälan
Innan Amatörradionyheternas vetenskapligt vetgiriga läsare klickar för att läsa vidare, finns det också anledning för mig att rätta ett ständigt återkommande och felaktigt påstående på det aktuella internetforumet, där Amatörradionyheterna och undertecknad kopplas till en JK-anmälan 2016.

Jag har inte haft något som helst att göra med någon JK-anmälan, och Amatörradionyheterna har inte ens nämnt eller försökt ta reda på om en sådan anmälan förekommit. Kontrollera gärna uppgiften genom att göra en sökning på Amatörradionyheterna.


Uppdaterat 2018-10-09:

Orimligt inbilla sig att nya föreskrifterna
skulle vara PTS ”hämnd” på amatörradion
Till uppfattningar, som ständigt upprepas på det aktuella forumet samt på Facebook, hör föreställningen att de nya föreskrifterna för amatörradion har präglats av Post- och Telestyrelsens missnöje med en JK-anmälan 2016.

Konspirationsteorin görs till ”sanning”
Den bärande utgångspunkten tycks vara den konspiratoriska övertygelsen om att PTS därför nu hämnas på radioamatörerna som kollektiv. Skälet skulle vara att myndigheten tyckte illa om en anmälan till Justitiekanslern. Hämnden skulle bestå i utformningen av de nya föreskrifterna för amatörradion: att inte tillåta mer än 200 watts uteffekt utan särskilt tillstånd. En mer avancerad konspirationsteori torde man få söka efter.

Inse att Sverige är en rättsstat
Uppfattningen, att de nya föreskrifterna skulle vara någon sorts hämnd på radioamatörerna, faller på sin egen absurda orimlighet. De aktuella debattörerna tycks helt sakna insikt om att Sverige är en rättsstat, och vad detta begrepp innebär. En enskild statstjänsteman har inga möjligheter att skriva in hämndklausuler i pågående lagstiftningsarbeten.

Det upprepade påståendet om myndighetens hämndmotiv vittnar enbart om brist på förnuft. Att skriva debattinlägg på nätet utan att ha hjärnan inkopplad kan vara ytterst avslöjande.

(Slut uppdatering 2018-10-09.)

 

 

SSM hade inte ens upprättat en projektplan
Från första början och allt framgent har vår grundläggande kritik av antennstudien gällt bristen projektplan. Kritiken har varit av metodvetenskaplig art. Det första steget var att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ens hade en projektplan att visa upp, när vi bad att få ta del av den.

Bristen på projektplan ledde i sin tur till att

  • studiens syfte inte redovisades,
  • att forskningsläge inte redovisades,
  • att teorigenomgång saknades samt att
  • att metodavsnitt saknades.
  • Dataavsnittet redovisades i efterhand i bilder som bland annat visar en allt annat än professionell mätlayout.
  • Analysen — diskussion av resultat och jämförelse med andra studier saknas likaså.

Vår fortsatta granskning visade senare att det Strålsäkerhetsmyndigheten hade varit ute efter var att få veta om det gick att överskrida referensvärden för elektromagnetiska fält med hjälp av amatörradiostationer.

Matar man en olämpligt placerad antenn med en kilowatt och mäter tillräckligt nära är det klart att det går att ”lyckas” med den saken. Hur mycket konsulthjälp behövs för att inse det?

Så här kan dispositionen för en vetenskaplig artikel se ut
Här följer den metodkritik av antennmätningsstudien som jag publicerade första gången:

Syfte:
Vad vill vi ta reda på eller visa. Varför gör vi studien. Hur ser våra hypoteser ut?

Teori:
Genomgång av forsknings- och kunskapsläge. På vilka tidigare studier eller kunskaper bygger projektet?

Metod:
Vad är det vi vill testa eller mäta. Hur ska det gå till rent konkret?  Vilka metoder avser man tillämpa? Vad har talat för den ena eller andra metoden? Vad har talat för den metod eller de metoder man valt att gå vidare med?

Genomförande:
Datainsamling, bearbetning och skattningar

Analys:
Hur ska resultaten analyseras? Hur stämmer våra resultat med andra studier. Hur förklarar vi eventuella likheter eller avvikelser? På vilket sätt ska studiens resultat användas? Blev vi klokare? Behöver vi fördjupa studien?

 

Största hindret för granskningen
– Frånvaron av projektplan
Det största hindret för kritisk granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens Fältmätning av amatörradioanläggningar är frånvaron av projektplan, frånvaron av uttalat syfte, frånvaron av teoretisk grund för studien och frånvaron av analys.

Ovetenskaplig konsultrapport
Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt sin instruktion på vetenskaplig grund följa allt som har med strålning att göra samhället. Det Strålsäkerhetsmyndigheten här tillsammans med Ångpanneföreningen har presterat är inget annat än en ovetenskaplig konsultrapport.

 

Länkar till artiklar att läsa och begrunda:
Amatörradionyheterna (2016-02-06):  Vår första artikel om SSM:s mätning: “SSM tänkte fel — Tio gånger för hög effekt för 90 procent av Sveriges radioamatörer”

Amatörradionyheterna (2018-01-06):  Strålsäkerhetsmyndighetens EMF-mätning 2015 — Amatörradions variant av Kejsarens nya kläder

SVT: Därför lockas du av konspirationsteorierna.
Länk till förklarande text och video.

Wikipedia defintion: Rättsstat.


(2018-10-09)

Fotnot om orsak och verkan:
En av mina vänner, som är en mycket klok man, förklarade en gång.

I vårt samhälle är tron på orsak och verkan kraftigt överdriven. Vänta dig inget sådant orsakssamband, så länge det som händer kan förklaras med vanlig mänsklig dumhet.

//Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com