PTS mer mån om trådlösa stektermometrar
än radiokommunikation som regleras av ITU

Posted by Erik SM7DZV on 7 oktober, 2018 in Nyheter |
(2018-10-07) 2018-10-23: Ny länk.

Delar av Kvarnbergets Amatörradioförenings antennanläggning i Täby/Vallentuna.
Antenner och Antennarrayer mellan 1,8 MHz till 24GHz.

— Av Erik SM7DZV —

PTS har avslagit en tillståndsansökan från Kvarnbergets amatörradioförening, om att få använda 10 watts effekt för satellitkommunikation, med hänvisningen till risk för störningar på ”kortdistanskommunikation”.

”Kortdistanskommunikation” innefattar bland annat fjärrkontroller till leksaker och trådlösa stektermometrar. ”Kortdistanskommmunikation” ligger utanför de ramar för radiokommunikation som regleras av Internationella Teleunionen, ITU.

Stektermometrar och dylika produkter omfattas inte av skydd mot störningar av Lagen om elektronisk kommunikation, LEK.

Nästan alla som kör riktigt höga frekvenser har haft särskilda högeffekttillstånd. Såvitt känt har sändaranläggningen i Kvarnberget inte varit föremål för några störningsanmälningar från närboende.

— Det ska bli intressant och se hur PTS ska ta sig ur deras egna — direkt lagstridiga — avslag på ansökan, säger en av våra läsare i en kommentar.

 

PTS har avslagit ett ansökan som rör högeffekttillstånd, 10 watt för satellitkommunikation. Ärendet gäller Kvarnbergets amatörradioförening, som ville sända med 10 watt i 2,4 GHz-bandet för att kunna kommunicera mot en planerad geostationär satellit.

Bor i villaområde
PTS har avslagit ansökan bland annat med motivering att medlemmen bor i ett villaområde samt att risk för störning kan uppstå för annan spektrumanvändning i samma frekvensband. Det innebär i detta fall kortdistansutrustning — exempelvis fjärrkontroller till leksaker och trådlösa ugnstermometrar. Beslutet är överklagat till Förvaltningsdomstolen.

— Det ska bli intressant och se hur PTS ska ta sig ur deras egna – direkt lagstridiga – avslag på ansökan, säger en av våra läsare i en kommentar.

PTS vill inte uttala sig
Nästan alla som kör riktigt höga frekvenser har haft särskilda högeffekttillstånd. Avslaget ovan motiveras med att det är för nära ett villaområde och där kan störa hemelektronik. Det är i dagsläget oklart hur ärendet kommer att bedömas av rätten. PTS har bemött besväret med att myndigheten inte vill uttala sig i ärendet med hänsyn till att det är överklagat.

Ingen koppling till pågående effektsänkning
Det finns ingen direkt koppling mellan detta ärende, och de nya regler om sänkta effekter, från en kilowatt till 200 watt, som kommer att träda i kraft den 1 november.

LÄNK

Amatörradionyheterna: Väster om kölen går det bra
— Norge väntas höja tillåtna effekter

 


Referens: 

PTS sammanställning över remissvar:
Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare:

Länk: PTS 18:823 s 18

Kvarnbergets amatörradioförening och SSA noterar att PTS har avslagit en tillståndsansökan om att få använda en effektivnivå på 10 W, just med hänvisningen till risk för störningar på kortdistanskommunikation.
…..

4.3.10 PTS avslag på ansökan
Kvarnbergets Amatörradioförening har anfört att en av föreningens medlemmar har ansökt om ett högeffekttillstånd på 10 W i 2,4 GHz-bandet för att kunna kommunicera mot en planerad geostationär satellit. PTS har avslagit ansökan bland annat med motivering att medlemmen bor i ett villaområde samt att risk för störning kan uppstå för annan spektrumanvändning i samma frekvensband, vilket i detta fall är kortdistansutrustning exempelvis fjärrkontroller till leksaker och trådlösa ugnstermometrar.

OBS, notera:
Det är redaktionen har markerat det sista avsnittet i PTS avslagsmotivering med fetstil.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com