Är konditionerna riktigt dåliga
— eller har alla bara stängt sina radiostationer?

Posted by Erik SM7DZV on 14 oktober, 2018 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
(2018-10-14) Artikeln första gången publicerad 2006-12-14.
Uppdaterat 2018-10-16: Stycket om dopingavstänging.

Stationsplatser för radiofyrarna.
Klicka på bilden för länk till NCDXF/IARU IBP.

— Av Erik SM7DZV —

Är det tyst på ett kortvågsband kan det bero på två saker. Antingen är konditionerna urusla, bandet har ”stängt” — eller också beror det på att inga radiostationer är aktiva.

Är bandet stängt är det inte mycket att göra, men om inga stationer är aktiva kan man själv kosta på sig att sända ett allmänt anrop i den eller de riktningar man vet att det finns öppningar.

Världstäckande nät av radiofyrar
hjälper dej bedöma DX-konditionerna
Det finns ett världsomspännande nät av radiofyrar som på kortvåg dygnet runt hjälper dig att få svar på frågan om varför det är tyst i mottagaren, om bandet är stängt eller om det är öppningar mot en viss region eller riktning där inga radioamatörer är QRV.

För att kunna avgöra om tystnaden beror på dåliga konditioner eller på dålig aktivitet finns, på de fem högsta kortvågsbanden, ett världstäckande nät av radiofyrar som organiseras av Northern California DX Foundation, NCDXF, och Internationella Amatörradiounionen, IARU. Fyrarna sänder kontinuerligt, dygnet runt, och är ett enastående hjälpmedel för att avgöra hur konditionerna är på de aktuella banden vid en godtycklig tidpunkt. Stationsplatserna framgår av ovanstående karta.

 

Fyrarna sänder kontinuerligt på fem band
Fyrarna sänder sina anropssignaler på telegrafi samt fyra sekundlånga bärvågor i olika effektlägen. Följande frekvenser används: 14100 kHz,18110 kHz, 21150 kHz, 24930 kHz respektive 28200 kHz. Fyrarna sänder med låga effekter: 100, 10, 1 respektive 0.1 watt.

En radioamatör går in på till exempel 20-metersbandet och lyssnar på 14100 KHz. Efter stationssignalen sänds den första bärvågen, 100 watt, därefter andra bärvågen, 10 watt, tredje bärvågen 1 watt och fjärde bärvågen 0,1 watt. Hör man första bärvågen är inte bandet dött. Hör man den andra är det riktigt bra konditioner. Hör man den fjärde bärvågen är det superkonditioner.

På det här sättet kan man lätt avgöra i vilka riktningar det finns öppningar och åt vilka håll som det är stängt. Det internationella radiofyrsystemet på kortvåg, IBP, är ett suveränt hjälpmedel. Tyvärr finns det en hake.

Fyrarna sänder på reserverade frekvenser
För att systemet ska fungera har en kHz över och under den angivna frekvensen reserverats för fyrarna på respektive band. Det innebär att följande frekvenser är reserverade för dessa radiofyrar:

14099 – 14101 kHz
18109 – 18111 kHz
21149 – 21151 kHz
24929 – 24931 kHz
28199 – 28201 kHz

Alla amatörer respekterar inte fyrfrekvenserna
Problemet är bara att många radioamatörer inte bryr sig om att respektera fyrfrekvenserna. Om det beror ignorans eller på att radiooperatörerna som stör fyrarna inte ens vet att fyrfrekvenserna ska hållas rena får vara osagt.

Skräckexempel — telegrafitest:
Okunnighet eller ren dumhet?
Ett år, under ett veckoslutstest i början av december, körde till exempel massvis med teststationer på frekvensen 14100. Hur ska det gå att urskilja en fyrsignal på 0,1 watt från andra sidan jorden när storfräsare med vanitycall drar på med kilowatteffekter och riktantenn från när och fjärran?

Vid det här speciella tillfället uppmanade jag ett par gånger teststationer att flytta sig, eftersom de körde på en reserverad frekvens. Men efter tio eller max 15 minuter var det andra stationer som tagit plats på radiofyrens frekvens. Det var inte lönt att säga till. Det kan ha berott på ren okunnighet om bandplanens regler.

Alla testdeltagare kan och ska  inte dras över en kam. Majoriteten sköter sig exemplariskt. Därför är nästa stycke ofarligt. De jag vänder mig mot handlar om missbrukare som behöver rehabiliteras.

Dopningavstäng teststationer som bryter mot gällande regler
Jag har tidigare argumenterat för att testarrangörer ska organisera obligatorisk övervakning av banden under den tid testerna pågår. Idag är det mycket enklare, eftersom testarrangörerna i många fall kan kolla i loggarna, vad i princip alla deltagare haft för sig!

Min poäng har varit att testdeltagare som ligger utanför angivna testsegment, som kör på reserverade frekvenser eller på frekvenser som enligt bandplanen är avsedda för andra trafiksätt bör diskvalificeras — efter i princip samma regler som gäller för dopade idrottsmän.

Respektera fyrfrekvenserna
Sammanfattningsvis handlar det om att respektera de frekvenser som behövs för radiofyrarna samt gällande rekommendationer i bandplanen. Aktuella bandplaner för svenska amatörer återfinns i vår verktygslåda, under fliken Länkar.

Mer info
Klicka här för mer information om radiofyrarna, inklusive ljudfiler där du kan höra hur de låter. På hemsidan kan man också följa i realtid vilka radiofyrar som sänder vid en given tidpunkt.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com