KonCEPT — Uppslagsverk om amatörradio
Nu är det också hög tid för en ny kursbok

Posted by Erik SM7DZV on 23 oktober, 2018 in Ledare |
Uppdaterat 2018-10-24.

Efter KonCEPT — Nu behövs en nyskriven kursbok
för blivande radioamatörer.

—Ledare av Erik SM7DZV —

Genom KonCEPT har SSA presterat en bra uppslagsbok om amatörradio. Nästa akuta uppgift för SSA blir att producera en bra kursbok samt att rensa bort slamkrypare och kuggfrågor ur PTS provfrågedatabas.

Skulle upplaga två av KonCEPT bli utbildningsnorm kommer radioamatöraspiranter med enbart grundskolekompetens, eller för den delen utan reallinjens eller det naturvetenskapliga gymnasieprogrammets matematiska och fysikaliska kunskaper, att kunna se fram emot en ytterst svår väg mot drömmen om ett eget amatörradiocertifikat. Efter en sådan ändring skulle dagens rännil av nyexaminerade nya radioamatörer sannolikt riskera att reduceras ytterligare.

Det finns radioamatörer som argumenterar för en sådan utveckling. Frågan är emellertid om ett sådant vägval verkligen skulle ligga i den tynande amatörradions intresse?

Läs mer ->  

 

CEPT-krav måste uppfyllas
Ett formellt krav för att bli godkänd för amatörradiocertifikat är att ha kunskaper som stipuleras av CEPT. CEPT, Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, är en europeisk samarbetsorganisation inom post- och telekommunikation. Efter delning av ett antal medlemsländer i EU har CEPT i dagsläget 45 medlemsländer.

Vid tolkning av CEPT:s kunskapskrav
CEPT:s kunskapskrav på radioamatörer fastställdes på tillskyndan av tidigare öststater. Bland europeiska länder finns en mycket vid tolkning av CEPT:s kunskapskrav, från brittiska RSGB:s strikta kunskapskrav till norska NRRL:s avsevärt mer lediga förhållningssätt.

Förkunskapskrav för amatörradio:
Grundskola eller tekniskt läroverk?
En tidigare inställning från amatörradiohåll i vårt land har varit att blivande radioamatörer, som avslutat grundskolan, skulle kunna genomföra kurserna och bli godkända för certifikat. Med undantag för avsnittet om ellära uppfyllde SSA:s hittillsvarande kursbok Bli Radioamatör CEPTS kunskapskrav. Den styvmoderliga behandlingen av avsnittet om ellära i förra kursboken gjordes enligt uppgift på inrådan av PTS dåvarande handläggare av examinationsfrågor.

Ellära som i andra ring på reallinjen
Skulle den nya boken KonCEPT för amatörradio blir kursbok skärps kraven på deltagarnas förkunskaper dramatiskt. Avsnittet om ellära ligger på en nivå som i sina stycken motsvaras av den gamla tidens reallinje på gymnasiet. Kirchhoffs lagar ingick till exempel i undervisningen i andra ring på reallinjen.

Nu behövs en lättbegriplig kursbok
Upplaga 2 av KonCEPT är en utmärkt uppslagsbok om olika aspekter av amatörradio. Redaktionens bedömning är trots detta, att andra upplagan av KonCEPT inte är lämplig att använda som kursbok för blivande radioamatörer. För detta ändamål krävs en avsevärt mycket mera lättillgänglig lärobok.

Att göra texten förståelig
Det handlar inte om att pruta på rimliga kunskapskrav. Det handlar om att göra texten förståelig, till och med för personer som inte har avslutat naturvetenskapligt program inom gymnasieskolan eller som inte har studerat vid tekniska högskolor.

Amatörradio får inte göras till nöje enbart för högutbildade
Amatörradio uppstod för hundra år sedan bland tekniskt intresserade människor på dåtidens normala utbildningsnivå. Idag kan vi skönja början av en utveckling, som i värsta fall kan leda till att stora grupper i vårt land blir utestängda från vår intressanta och värdefulla hobby.

Strävan efter kunskap är en av samhällets mest oundgängliga drivkrafter. Amatörradio får, trots detta, inte tillåtas bli ett nöje enbart för akademiker och högutbildade.

Länk
Wikipedia: Kirchhoffs lagar

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com