FCC i USA stramar åt användningen
av ocertifierad VHF/UHF-utrustning

Posted by Erik SM7DZV on 26 oktober, 2018 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

FCC är USA:s tillsynsmyndighet för frekvensspektrum.
Klicka för länk.

FCC, Federal Communications Commission i USA varnar för att billiga tranceivrar, som inte överensstämmer med FCC:s regler för certifiering, inte längre betraktas som lagliga.

Varningen riktas till importörer, återförsäljare och användare av ocertifierade radiostationer, som kan användas på frekvenser utanför amatörradiobanden.

Varningen omfattar märken och modeller som är populära bland radioamatörer i många länder. FCC betonar att utrustning som enbart är öppnad för frekvenser inom tilldelade amatörradioband inte berörs.

Läs mer –> 

 

Får inte importeras, säljas eller användas
I det lagstöd FCC åberopar heter det att om en radiostation går att använda på frekvenser utanför upplåtna amatörradioband får den inte importeras, marknadsföras, säljas eller användas inom USA utan certifiering av FCC.

Påverkar MARS
Ställningstagandet lämnar radioamatörer i ett dilemma. Den traditionella FCC-uppfattningen om radiostationer som är kapabla att användas utanför amatörradiobanden har varit att de är tillåtna att använda inom amatörradiobanden och på godkända frekvenser utanför amatörradiobanden —  till exempel de som används av MARS [en organisation som ungefär motsvarar svenska FRO].

Stationerna blir olagliga
även vid användning på amatörradiobanden
Den nya tolkningen innebär emellertid att ingen, inte heller radioamatörer, kan använda dessa radioapparater legalt om de är öppna för frekvenser utanför amatörradiobanden.

ARRL uppger att man för diskussioner med FCC för att försöka bringa klarhet i situationen.

Länk CQ Newsroom:
FCC Cracks Down on Uncertified VHF/UHF Gear, With Hams Caught in the Middle


Redaktionell kommentar

Åtgärden riktar sig framför allt mot kinesiska elektronikföretag och förefaller gå hand i hand med den amerikanske presidentens handelssanktioner mot Kina.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com