Kasta inte yxan i sjön — Sälj inte ditt slutsteg!

Posted by Erik SM7DZV on 4 november, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-11-05. 2018-11-07 : Om tillåtna effekter. Länk till Southgate Amateur Radio News, Ham.se och Wikipedia..

— Av Erik SM7DZV —

Frågan har väckts om botten kan hålla på att gå ur slutstegsmarknaden i vårt land. Tendenser under förra veckan till prissänkningar på begagnade slutsteg skulle kunna tyda på en sådan utveckling.

Dagens råd till alla, är att inte göra något förhastat. Sälj inte ditt slutsteg. Kasta inte yxan i sjön!

Skälet till att priserna på slutsteg plötsligt tycks ha minskat kan, om det inte bara rör sig om en tillfällighet, troligen bero på att en del radioamatörer kan ha missuppfattat kravet på tillstånd för att få köra med högre effekter än 200 watt.

 

Missuppfattat kravet på tillstånd för högre effekter?
PTS har hittills beviljat tillstånd till alla som sökt. Därför finns det knappast någon anledning att tro att handläggningen skulle bli mera restriktiv längre fram.

PTS gränssättning är ’200 watt PEP’
I sammanhanget behöver emellertid också framhållas att, grovt räknat, en normal transceiver som ger 100 watt uteffekt (det vi äldre amatörer kallar DC-effekt), vid 100 watt uteffekt (CW key-down) motsvarar cirka 200 watt PEP när modulation påförs som exempelvis vid SSB.

200 watt key down ger 400 watt PEP
Det innebär att det därför också blir nödvändigt för den som har en så kallad 200-wattstransceiver, sådana finns ju också, att ansöka om tillstånd för högre effekt. En sådan 200-wattssändare ger, analogt, cirka 400W PEP uteffekt.


Fotnot

Begreppet PEP är relativt komplicerat, matematiskt.

Hos Southgate Amateur Radio News finns en googleöversatt länk om novislicens i Belgien. Där finns uppgifter om tillåtna frekvensband men också exempel på hur effekter mäts:

The listed ratings are the average allowed power, the permissible peak power (PEP) is higher for CW and SSB:
10 W average power = 40 W PEP in SSB, 20 W PEP in CW, 10 W PEP in FM.
100 W average power = 400 W PEP in SSB, 200 W PEP in CW, 100 W PEP in FM.

Länkar
Soutgate Amateur Radio News (2018-10-24):
CEPT Novice License in Belgium 
Ham.se (2015-02-08): Pep-mätning då och nu
Wikipedia (2018-10-11): Peak Envelope Power

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com