Hösten 1952 beskrev Carl Otto SM5AKQ
Black Peters radioutrustning i Populär Radio

Posted by Erik SM7DZV on 20 december, 2018 in Nyheter |

Vi återkommer senare idag med en artikel ur  Populär Radio 1952 nummer 9, där Carl Otto Hedström SM5AKQ (S.K.) bland annat beskrev brödernas radioutrustning.

— Av Erik SM7DZV —

Carl Otto SM5AKQ var i början av 1950-talet redaktör för amatörradiospalten i tidskriften Populär Radio. I tidningens nummer 9 år 1952, sidan 27, beskriver han bröderna Figaros radiostation:

Mottagaren är en surplusapparat, typ R 1155. Sändaren, som bröderna själva tillverkat, är utrustad med VFO och en 807 i slutsteget. Modulatorn utgjordes av en 15 watts förstärkare med ingångar för både mikrofon och grammofon. Den senare möjligheten utnyttjades ofta och även grammofonen togs i beslag.

Carl Ottos text om Black Peter i septembernumret av Populär Radio 1952 är präglad av den då rådande tidsandan: Ordval, medborgarnas respekt för myndigheterna samt det kalla krigets spionskräck.  Det är ett tekniskt korrekt historiskt dokument utan spekulationer och överdrifter av den typ som förekommer i expressenartikeln den 2 juni 1952, sedan bröderna gripits. Mellanrubrikerna i texten har satts av Amatörradionyheternas redaktör.

 

Apropå ”Black Peter”

Polisen, telegrafverkets folk och landets radioamatörer  ha under våren samarbetat vid jakten på en illegal amatörsändare som opererat på 80-metersbandet med den ”lånta” signalen SM3BP, eller som han själv brukade säga vid bokstavering ”Black Peter”.

”Avart” och ”syndare”
Även den stora allmänhetens intresse riktades genom pressen mot denna avart av amatörverksamhet. Naturligtvis blev syndarna — det visade sig vara två bröder — fast till slut och deras utrustning togs i beslag. 

VFO och 807
Utrustningen visas på bifogade bild. Mottagaren är en surplusapparat, typ R 1155. Sändaren, som bröderna själva tillverkat, är utrustad med VFO och en 807 i slutsteget. Modulatorn utgjordes av en 15 watts förstärkare med ingångar för både mikrofon och grammofon. Den senare möjligheten utnyttjades ofta och även grammofonen togs i beslag.

Lätt överkomliga grejer”
Som synes är alla detaljer i utrustningen vanliga, i handeln lätt överkomliga grejor, och det är naturligtvis frestande  för den som har  de nödvändiga tekniska kunskaperna  att ”ge sig i luften” utan att besvära televerket  med en licensansökan och åtföljande prov.

”Amatörer kan inte tolerera…”
Landets amatörer såväl som myndigheterna kan emellertid inte tolerera sådant förfaringssätt, amatörerna främst på grund av den, redan av legal trafik, stora trängseln på banden och myndigheterna med hänsyn till spioneri osv. 

Avgifter för anmälningssamtal
återfås efter ansökan
För att i görligaste mån snabbt lokalisera och stoppa dylik illegal verksamhet har telegrafstyrelsen bestämt  att då misstänkta signaler  uppträder på banden detta kan, utan kostnad för den anmälande, intelefoneras till verkets lyssningsstationer. Inom distrikten 1 – 5 ringer man Enköping304 97 och inom distrikten 6 och 7 ringer man Götborg 10 40 08 vilken tid på dygnet som helst. Samtalsavgiften återfås efter ansökan.

(AKQ)

 


FOTNOT
Carl Otto Hedström SM5AKQ/SM3AKQ:
Carl Otto Hedström var född den 20 april 1922. Han är med redan i 1949 års callbok som SM5AKQ, då boende i Stockholm. Senare flyttade han till Hägersten, Värmland och slutligen Ljusdal där han avled den 9 november 1998 som SM3AKQ (notis fanns med i QTC nr 1/99).

TNX Eric SM6JSM för arbete med att ta fram registeruppgifter.
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com