Jörgen SM3FJF orolig för amatörradions återväxt:
”Gör det lättare för unga att bli radioamatörer”

Posted by Erik SM7DZV on 19 januari, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-01-19 klockan 08.45: Redaktionella korrigeringar och korrektur. Klart.

— Sverige behöver instegscertifikat för att göra det lättare för ungdomar, och även för äldre, radiointresserade att få del av vår hobby, säger Jörgen SM3FJF.
Foto © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

 

Förra året, 2018, klarade cirka 60 personer PTS prov för att bli radioamatörer. Antalet radioamatörer som avled under året var 87.  PTS nya prov och examinationsregler, som trädde i kraft den 1 juli 2014, har brutalt strypt tillflödet av nya radioamatörer. Medelåldern bland radioamatörerna ökar och antalet utövare minskar.

– Sverige behöver ett utbildningscertifikat, säger Jörgen Norrmén SM3FJF. Vi behöver någon form av novislicens. Det behövs för att underlätta för våra ungdomar att få börja köra amatörradio.

— I stort sett alla EU-länder har novislicenser, det har USA också, säger Jörgen. Jag tycker vi borde försöka dra nytta av att se hur samhället i hela Europa fungerar, och inte begränsa våra svenska ungdomars möjligheter att bli radioamatörer.

Önskemålet om noviscertifikat:
— PTS brydde sig inte ens om att motivera avslaget
Tanken att inrätta ett novis- eller instegscertifikat fördes för några år sedan fram av Post- och Telestyrelsen, PTS. Inför utformningen av nya föreskrifter för amatörradio, som började gälla i november 2018, hade PTS att ta ställning till ett aktualiserat önskemål om någon typ av noviscertifikat. Framställningen avslogs på grått papper. PTS brydde sig inte ens att formulera en motivering.

 

”Förlust för Sverige”
– Om vi tittar på hur utbildningen av nya radioamatörer har fungerat under de senaste 40 åren och försöker föreställa oss hur det ser ut att bli under de närmaste tio åren, då är det en stor förlust för Sverige att vi idag inte har ett utbildningscertifikat, betonar Jörgen. Ett sådant är mycket värdefullt för de ungdomar som är intresserade att komma in i hobbyn.

”Känner oro inför framtiden”
— Jag har hållit på att utbilda blivande radioamatörer sedan 1979, säger Jörgen. Jag har utbildat minst 500 sändaramatörer. Men jag känner stor oro inför framtiden. Hur ska vi få nya ungdomar in i vår hobby?

Positiv livssyn — även för PTS
— Jag har en positiv livssyn, sammanfattar Jörgen. Vi ser framåt. Mot nya dagar och nya möjligheter. Jag hoppas att det också ska gälla Post- och Telestyrelsens syn på amatörradio.

Jämför med körkortsutbildning
— Idag kan vi tillåta ungdomar att ta AM-körkort som ger dem rätt att ge sig ut i trafiken. Övningskörningen genomför man i begränsad utsträckning i en trafikskola eller genom en utbildare med tillstånd. Det enda som därefter behövs är ett teoretiskt kompetensprov som avläggs hos Trafikverket. Därefter törs vi släppa ut 15-åriga ungdomar i trafiken både med två- och fyrhjuliga fordon, så kallade EU-moppar och mopedbilar, säger Jörgen. Men vi vågar inte släppa ut radiointresserade ungdomar, 15 år och äldre, med en novislicens på ett amatörradioband.

 


Bakgrund

Under efterkrigstiden och fram till dess Försvarsmakten avvecklade telegrafiutbildningen på 1990-talet fick en stor andel av de nya radioamatörerna sin utbildning under militärtjänstgöring. Ett annat inflöde av nya radioamatörer kom via radioklubbarna.

Framtidskonferens i Sundsvall
Under en Framtidskonferens om amatörradio, som arrangerades av Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, i september 2018, redovisade Jörgen Norrmén SM3FJF utvecklingen av nya radioamatörer från 1960-talet och framåt. De allra äldsta sifferuppgifterna är osäkra. Enligt Jörgens skattningar tillkom under år 2000 mellan 200 och 250 nya radioamatörer, 2001 var siffran 200, 2002 steg antalet till 250, och år 2003 till 330.

Avskaffat telegrafikrav gav inte fler radioamatörer
2004 avskaffades kravet på telegrafikunskaper, och alla radioamatörer fick tillgång till alla kortvågsband. Trots detta skedde ingen ökning av antalet nya radioamatörer. År 2004 tillkom 325 och 2005 och åren därefter cirka 300 till 350.

PTS nya rutiner 2014 ströp inflödet av nya radioamatörer
Den första juli 2014 började PTS använda de prov som finns idag. Från och med det ströps inflödet av nya radioamatörer kraftigt. För 2014 finns inga samlade siffror för antalet nya radioamatörer i landet. Två amatörradiodistrikt redovisade antalet nya radioamatörer i sina årsberättelser: nio nya examinerades på Gotland (SM1) och 83 nya i tredje distriktet (SM3). 2015 var antalet nya i hela riket 91, 2016 tillkom 99 och 2017 tillkom 107 nya licenser. Under 2018 har ett 60-tal nya radioamatörer godkänts.

2018 —  Fler avlidna än nya
Mot siffran 60 nya amatörradiocertifikat ska ställas antalet avlidna radioamatörer under 2018 – 87 personer. I sammanhanget ska framhållas att detta är det antal som anmälts till SSA. Antalet avlidna är troligen högre. Mörkertalet beror på att frånfälle av radioamatörer som inte längre är aktiva och där anhöriga inte känner till SSA inte rapporteras till föreningen.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com