Fråga på QSL-kort från 1925:
”Vilken var min ungefärliga våglängd?”

Posted by Erik SM7DZV on 29 januari, 2019 in Nyheter |

 

Fråga på QSL efter förbindelse mellan Djursholm och Vadstena år 1925:
”Vilken var min ungefärliga frekvens?”

— Av Erik SM7DZV —
I begynnelsen var osäkerhet. Artikeln om Sigurds SM3KS hembyggda instrument för att avgöra sändarens frekvens illustrerar problemen för de radioamatörer som var verksamma från radioteknikens gryning och fram till och med åren närmast efter andra världskriget. Då handlade det om att vara säker på att sändaren låg inom rätt frekvensband.

När jag var ny radioamatör vid mitten av 1960-talet bestod min första rigg av en Trio 9R59, Heathikt DX-40 med Geloso VFO och 42 meter långvajerantenn. Stationen saknade helt kalibreringsmöjligheter. Grundregeln var därför att alltid ligga minst sex kHz ovanför den nedre bandgränsen. SM3KS har visat att det varit ännu värre förr. Jag behövde aldrig vara rädd för att ligga på fel frekvensband.

Våglängd ”omkring 95 meter”
Ur SSA:s eminenta arkiv i Karlsborg har Eric SM6JSM tagit fram ett QSL från den 19 maj 1925, som ett skriftligt belägg på osäkerheten. QSL-kortet från SMNG i Djursholm till SMGB i Vadstena anger att våglängden var ”omkring 95 meter”. Kommentaren på kortet understryker svårigheten:
Vy gld to hv wkd u om. Ur sigs vy qsa ere.  Har dock hört er starkare tidigare. Vilken var min ungefärliga vgl? Hoppas cul om.

 

Ingen av radioamatörerna hade licens
QSL-kortet är pikant: Ingen av radioamatörerna hade licens, båda var pirater vid tiden för förbindelsen. SMGB, Robin Hult från Vadstena, fick licens 1926 och anropssignalen SM5UF. SMNG var en signal som inte var utdelad den 19 maj 1925, men som användes av Sven Neyglick, Djursholm. Neyglick erhöll licens och anropssignalen SM5YZ den 15 juni 1925, mindre än en månad efter förbindelsen med Robin i Vadstena.


 

Idag: PLL-teknik
Dagens radiostationer använder i stor utsträckning PLL-teknik, som kan liknas med en ”termostat” för frekvensstabilitet. PLL Phase Locked Loop  eller faslåst slinga. En tillämpning av PLL-teknik är att från en signal med en viss frekvens skapa en ny signal med en heltalsmultipel högre frekvens.

 

Tack
Eric SM6JSM för arkivforskningen.

 

Länkar:
Wikipedia: PLL – Faslåst slinga
Webarchive: Phase-Locked Loop

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com