Remiss om förslag till råd om frekvensplanen
Svaren ska var PTS tillhanda senast den 8 mar

Posted by Erik SM7DZV on 12 februari, 2019 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Just nu pågår en remiss, där Post- och Telestyrelsen, PTS, vill ha synpunkter på sitt förslag till allmänna råd för den svenska frekvensplanen. Remissvaren ska vara instämplade hos PTS senast fredagen den 8 mars.

Huvuddelen av förändringarna i frekvensplanen är baserade på redan fattade regeringsbeslut, EU-kommissionsbeslut samt undantag i enlighet med PTS föreskrifter (PTSFS 2018:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Den aktuella remissen består av tre dokument: Missiv Allmänna råd frekvensplan, Remiss allmänna råd frekvensplan inkl bilagor 2019 samt Konsekvensutredning Allmänna råd frekvensplan.

 

 

PTSFS 2018:3 — Ifrågasatta föreskrifter om amatörradio
PTSFS 2018:3 är de föreskrifter som reglerar svensk amatörradio och som gäller sedan den 1 november 2018. Många radioamatörer har ställt sig såväl frågande som kritiska till de nya föreskrifterna.

Förslaget av intresse för amatörradion
Då det nya förslaget till allmänna råd kan ses som en summering av rådande rättsläge samt dess tolkningar är det inte osannolikt att det skulle kunna vara av väsentligt intresse för svensk amatörradio.

Länkar
PTS: Information och länkar som rör remissen om allmänna råd.
Amatörradionyheterna: PTS informationblad om amatörradiotillstånd.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com