Avdelningen för resursförvaltning administrerar
amatörradion i den nya organisationen för PTS

Posted by Erik SM7DZV on 9 mars, 2019 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Jonas Wessel är chef för PTS avdelning för resursförvaltning som handlägger frågor om amatörradio.
FOTO: PTS
Klicka på bilden för länk till PTS hemsida.

Från och med den 1 mars arbetar PTS i en ny organisation. Under verksledningen har skapats tre divisioner med olika ansvarsområden: Divisionen för marknadsutveckling, divisionen för samhällsbehov samt divisionen för myndighetsstöd.

Catarina Wretman är chef för Divisionen för samhällsbehov. Divisionen har en avdelning för säker kommmunikation och en avdelning för resursförvaltning, den senare under ledning av Jonas Wessel.

Amatörradio under Resursförvaltning
Avdelningen för resursförvaltning svarar bland annat för tilldelning och hantering av tillstånd att använda radiosändare, frekvensplanen och övrig frekvensinformation samt undantag från tillståndsplikt. Det är i avdelningen för resursförvaltning som amatörradion hamnar i den nya organisationen.

Även EMC och störsändning på samma avdelning
Avdelningen ska även handlägga frågor kring EMC och spektrumrelaterade miljöfrågor; marknadskontroll och övriga frågor som rör radioutrustning samt frågor om störsändare; beslut om frekvensanvändning för Försvarsmakten, FRA, FMV, Polisen och Kriminalvården; satellitfrågor samt tillsyn och tvistlösning avseende radiofrågor.

I den nya organisationen hanteras därmed amatörradion under det som tidigare var Spektrumavdelningen.

 

Resursförvaltning  — Fem enheter
Avdelningen för resursförvaltning består av fem enheter. Enhetschefernas namn inom parentes: Enheten för spektrumförädling (Nina Gustafsson), Enheten för spektrumtillstånd (Karoline Boström), Enheten för spektrumtillsyn (Magnus Leijel), Enheten för nummer och adressering (Helena Åkerlund) samt Enheten för saknade brev (Helene Rosang).

PTS generaldirektör Dan Sjöblom.
FOTO PTS.

PTS Verksledning
Verksledningen består av generaldirektören Dan Sjöblom, Ställföreträdande generaldirektören Catarina Wretman, Staben för strategisk styrning med Åsa Möller som chef samt Staben för internationella frågor med Ola Bergström som chef.

Syfte: ”Tidsenlig och ändamålsenlig organisation”
PTS syfte med den nya organisationen är att åstadkomma en tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet.

– Nu blir vi bättre rustade för att uppfylla de förväntningar som våra intressenter och samhället i stort har på vårt uppdrag, säger Dan Sjöblom, generaldirektör i ett pressmeddelande från myndigheten.

”Stärkt strategisk styrning”
I pressmeddelandet från PTS sägs att den nya organisationen bland annat ska bidra till förbättrad samverkan både med PTS externa intressenter samt internt inom myndigheten. Internt vill man uppnå stärkt strategisk styrning och en mer flexibel organisation som kan hantera förändringar i uppdrag och prioriteringar.

PTS organisation från och med den 1 mars 2019.
Klicka på bilden för tydligare bild och mer information.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com