Socwa: 41 tusen timmar och 130 tusen QSO
sedan start — Fotografering i Eskilstuna

Posted by Erik SM7DZV on 27 mars, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-03-29.

SOCWA:s logotype.
Klicka på bilden för länk till hemsidan på nätet.

— Av Erik SM7DZV —

Sedan SOCWA startade den 1 januari 2013 har totalt 129 767 QSOn genomförts under totalt 41 007 timmar. Medellängden på förbindelserna är 19 minuter.

Under lördagens radiomässa i Eskilstuna kommer alla som under åren varit QRV som operatörer i telegrafiprojektet SOCWA, att få möjligheter att samlas för en gruppbild. Det är Mats SM7BUA som kommit med idén. Mats kommer att finnas vid SCAGs bord tillsammans med SM0OY och SM5CCE för att informera och inspirera till telegrafiaktivitet.

Preliminär tid för SOCWA-fotografering angiven till klockan 11. Lyssna efter mer information i högtalarutropen. SCAG kommer att hålla sitt årsmöte klockan 12 i en lokalen Filippa, en trappa upp. Klicka här för dagordning för SCAG:s möte.

Vid SCAG:s monter kommer den stora QLF nyckeln också att finnas på plats, vilket ger möjligheter för alla som vill prova på att sända telegrafi med vänster fot.

 

Varning för värsta förolämpningen — QLF
Då en minskande andel av radioamatörerna behärskar CW samtidigt som ett tilltagande antal kopplar in datorer och låter maskinerna sända och avkoda telegrafitecknen finns det utrymme för en varning: Sänd aldrig QLF till en annan telegrafist om du inte vill få en ovän för livet och bränna alla broar som finns. QLF? är en inofficiell Q-förkortning som betyder ”Sänder du med vänster fot?. Det är den värsta förolämpning någon kan slänga i ansiktet på den operatör som sitter vid ens motstation.

Det finns en annan officiell och mindre ohövlig Q-förkortning, som ändå måste hanteras med yttersta omdöme: QSD, som betyder ”Er teckengivning är dålig”.

QLF kladdar ned avsändaren
Att sända QLF till en annan station kladdar också ned avsändaren, därför att det visar alla andra som lyssnar att den sändande operatören har dåligt omdöme och sannolikt även bristande impulskontroll. QLF demonstrerar enbart bristande respekt för motstationens operatör.

”Idioten sitter inte alltid i den andra änden”
Under förra århundradets militära telegrafiutbildning fick rekryterna lära sig, att idioten inte alltid sitter i den andra änden. Årtionden har gått, men faktum kvarstår.

Signalrapportens första femma
Signalrapporten för telegrafi består av tre siffror, till exempel 599. Den första siffran anges från 1 till fem, där 1 beyder oläsbar och 5 läsbar helt utan problem. För oss, den äldre generationens telegrafister, var första siffran ett mått på telegrafistens handstil. Tidigare var telegrafister ytterst försiktig med att sända  något annat än 5 som första siffra i en signalrapport. Idag kan, även om teckengivningen är perfekt, signalrapporten 499 betyda att  signalen är mycket stark, tonen perfekt  men att mottagande station till exempel har missat några tecken på grund av QRM, QRN eller QSB.

Lär dej skilja på äpplen och päron
Äldre telegrafister reagerar alltid ifall de får lägre än 5 i signalrapportens första siffra. I deras värld betyder det att deras teckengivning är dålig och svårläst. En fyra som förstasiffra ska absolut inte sättas av någon nybörjare som bara läst innantill på sidan 22 i SSA:s trafikhandbok (2012). Är det till exempel störningar, sänd rapporten 599 QRM så undviks alla missförstånd.

Dödskallemärkta siffror
Det finns en annan förkortning som också har varningsflagg. Som vanliga avslutningar används ofta 73 som betyder ”vänliga hälsningar” och 88 betyder ”love and kisses”. Den senare förkortningen är jag själv mycket restriktiv med att sända, om det nu någonsin förekommit. Den dödskallemärkta sifferkombinationen är 99 som har den engelska betydelsen ”F**k You” eller på svenska ”dra åt he*..te”. Den som inte strävar efter att förlora sitt ansiktet totalt inför alla andra radioamatörer som lyssnar sänder aldrig 99 till någon annan operatör.

SOCWA trummar på
Telegrafiprojektet SOCWA trummar på, inte med samma frenesi som under de år deltagarna kunde kriga om radiostationer telegrafinycklar och andra fina priser, men ändå. SOCWA lever och telegrafin frodas. Hittills i år, den 27 mars på morgonen, hade deltagarna kört 3680. Sammanlagd tid, efter årsskiftet, för förbindelserna 1182 timmar och 3 minuter. I genomsnitt varade förbindelserna under 19 minuter.

Rekommenderade SOCWA-frekvenser
Rekommenderade frekvenser (khz) är: 1835-1840, 3535-3540, 7035-7040, 10125-10130, 14035-14040, 18085-18090, 21035-21040, 24905-24910, 28035-28040

Länk
Amatörradionyheterna (2018-09-28): Lär dej känna igen din repeaterstation
— även när den sänder sin id-signal på telegrafi

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com