Många föredrag samt bankett med hedersgåvor
på lördagsprogrammet vid SSA:s årsmöteshelg

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-04-13

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN.
FOTO © Erik SM7DZV

Under SSA:s årsmöteshelg, som pågår just nu i Lindesberg, ägnas lördagen bland annat åt en serie föredrag men även åt certifikatprov för amatörradioaspiranter.

Vid lunchdags på lördagen hade 125 medlemmar registrerat sig, och Hans-Christian SM6ZEM uppger att arrangörerna räknar med att upp emot 200 kommer att delta.

Under lördagens eftermiddag hålls en träff för SSA:s funktionärer samt ett SSA hearing med aktuell information från SSA med möjligheter att ställa frågor.

Lördagen avslutas med årsmötesbankett på Lindesbergs Stadshotell. Vid banketten kommer, som föreningens traditioner bjuder, utdelning att ske av hedersmedlemsskap och eldsjäldsdiplom. Årsmötesförhandlingarna genomförs under söndagens förmiddag.

Årsmöteshelgens program är mycket omfattande och finns, liksom årsmöteshandlingarna, redovisat i aprilnumret av QTC.

Förteckning över anföranden och föreläsningar –>

Här en förteckning över anföranden och föreläsningar som genomförs under lördagen:

Teknikhistoria
— Dag SM4DSQ håller ett anförande på temat Bättre trådlös än rådlös. Föredraget handlar bland annat om teknikhistoria.

Krissamband
— Bernt SA6RTJ, som ansvarar för SSA:s Sektion Nödtrafik, talar på temat När samhällets samband sviktar, Krissamband.

DX-pedition
— Thomas SM0CXU berättar om DX-peditionen till VK9XT, Julön.

Modern Teknik
— Tilman SM0JZT håller ett anförande om Modern amatörradioteknik. Vi tittar in i nu och framtid.

Rymd- och atmosfärradarsystem
— Gudmunds SM3BYA föredragning handlar om EISCAT_3D, det nya rymd- och atmosfärforskningsradarsystemet på Nordkalotten.

AMPRNet
— Björn SA0BXI inbjuder till informations- och diskussionsmöte på temat Krissamband — P-baserade IT-tjänster som oumbärligt komplement till röstkommunikation.

Vågutbredning och polaristtion
— Peder SM5DWF håller en föreläsning kring Ham application och electromagnetisc waves, om bland annat vårgutbredningsfenomen och polarisation.

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com