MRD — Om telegrafins betydelse för sjöfarten

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-04-14, 2019-04-16.

Klicka på bilden för information om årets MRD och om frekvenser och regler för aktiviteten. All trafik går på telegrafi.
Källa Trafficlist.net/mrd/

— Av Erik SM7DZV —

Maritime Radio Day, MRD, firas årligen för att påminna om nästan 100 år av trådlös radio för sjöfarten. Sedan starten år 1900, var maritim kortvågsradio igång fram till slutet av 1999.

MRD högtidlighålls alltid den 14 april, på årsdagen av Titanics förlisning år 1912. I år pågår aktiviteten från söndag den 14 april klockan 12.00 GMT till måndag den 15:e klockan 22.00 GMT.

Den årliga MRD-aktiviteten är öppen för alla amatörradiostationer. I synnerhet uppmanas före detta telegrafister inom sjöfart och kustradio att delta.

För frekvenser och regler — klicka på bilden!
Kustradiostationer och stationer med ett fartygs anropssignal kan delta endast om dessa stationer bemannas av tidigare yrkestelegrafister vid kustradiostationer eller fartygstelegrafister som tjänstgjort ombord, eller av tekniker som underhöll och skötte marin radioutrustning.

 

Registrering för gamla gnistar
Den som är före detta operatör inom sjöfartsradion eller har varit radiotekniker ombord på ett fartyg kan registrera sig på nätet eller genom att meddela sin amatörradiosignal och sista fartyg eller sista kustradiosignal R/O Rolf Marschner på dl9cm@t-online.de

Radio Officers hemsida
På Radio Officers hemsida heter det:

Vi vill uppmuntra många kollegor att delta i vårt årliga evenemang. Förra året, liksom under tidigare år, har det varit stort deltagande av många kollegor som inte fanns med på vår lista… Det finns fortfarande många länder som inte nås av information om vårt evenemang och från USA och Fjärran Östern är det tyvärr fortfarande mycket få stationer.

[…]

Radiotelegrafisterna tillbringade sina liv framför en mottagare, bevakade 500 kHz och skickade olika sorters meddelanden. Vår yrkeskår har försvunnit men vi vet mycket om radiovågor och vi kan inte underlåta att se framår för att bekräfta att radion fortfarande är vid liv och vid god hälsa.

[…]

Morse Code, språket som användes av radiotelegrafister ombord poå fartyg och på kustradiostationer, har varit det enda internationella språk som möjliggjorde ett sekels radiokommunikation till sjöss. Numera används telegrafi av många radioamatörer och måste skyddas mot störningar på grund av högteknologiska produkter och webb kommunikation.

Red. not: Detta är en kraftigt förkortad och fri översättning från engelska till svenska. Översättningen gör på inget sätt anspråk på av vara fullständig.
Gå till webbplatsen Radio Officers för att läsa den fullständiga orignaltexten.

Länkar:
Amatörradionyheterna: Klicka här för en förteckning över artiklar som Amatörradionyheterna publicerat om Maritime Radio Day under tidigare år.
Amatörradionyheterna (2018-04-18):
Fiddler´s Green — Sjöfolkets eget himmelrike


Seppo, Jan och Rikard
Vi saknar er och alla era kollegor.

//Erik SM7DZV

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com