SSA:s ordförande Anders SM6CNN:
Viktigast just nu är ytterligare en certifikatklass
samt fler nya — och yngre — radioamatörer

Posted by Erik SM7DZV on 25 juni, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-06-25: Korrekturfel rättade.

SSA:s ordförande SM6CNN, nyss fyllda 75 år, hemma i shacket.
FOTO: Privat.

— Av Erik SM7DZV —

Veckan efter SSA:s årsmöte i Lindesberg gjorde jag en intervju med SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN. Samtalet kom att handla om amatörradions och SSA:s utmaningar inför framtiden, pågående projekt inom SSA samt Anders egna erfarenheter av arbetet som ordförande från de fyra år som gått sedan han trädde till.

Svaren handlar om arbetet för att få till stånd ytterligare en certifikatklass, som gör det enklare för personer intresserade att bli radioamatörer, omgivningens syn på amatörradions samhällsnytta, utbildnings- och byggprojekt samt formerna för styrelsearbete och kontakter med medlemmarna.

Ett önskemål som Anders också har är att fler medlemmar checkar in på HQ-nätet.

Största utmaningen:
Engagera klubbarna för fler radioamatörer
Den största utmaningen handlar om engagera klubbarna att genomföra kurser som leder fram till fler nya radioamatörer så att antalet slutar minska:

— Vi ser ju att antalet nya radioamatörer i Sverige ökar inte i den takt som vi vill, trots att vi engagerar våra klubbar, ordnar utbildningar och provförrättningar. Alla engagerar sig, men tillskottet är för lågt, säger Anders. Då var ju vår ansats att det här ska vi lösa genom att engagera yngre och ungdomar i skolan.

”Ytterligare en certifikatklass behövs”
— Vi körde ju igång ett sådant projekt i Sundsvall. Där fick vi kontakt med omkring 500 ungdomar, som fick tillfälle att komma i beröring med amatörradio. Vi hade då räknat med att vi skulle få tillgång till en ny certifikatklass. Men det blev ju inte så, säger Anders. Vårt förslag accepterades ju inte. Det är fortfarande en enda klass, HAREC-klassen. Det är svårt för många ungdomar att läsa in det som behövs för att klara proven för HAREC.

 

— Det är en stor utmaning för oss. Vi måste komma framåt och få ett alternativ, ytterligare en certifikatnivå. Det är ju självklart att de som får ett sådant alternativt certifikat inte kommer att ha samma rättigheter som de som har ett HAREC-certifikat. De kommer säkert att få tillgång till färre band, lägre effekter och så vidare, säger Anders. Men då får de ju hela tiden erfarenheter och möjligheter att förkovra sig för att ta nästa steg. Efter det blir det lättare att klara provet för HAREC-certifikatet.

Förr stegvis upp till högsta certifikatklassen
— Förr gick vi ju stegvis upp till den högsta certifikatnivån, A. Jag började med C, och då var åldersgränsen 16 år. Den 25 januari 1960 hade jag mitt första QSO, det hade jag med SM3VE. Det visade sig några år senare att han blev min svåger, så vi känner varann väldigt väl, men det började med ett QSO, kristallstyrt 5 watt, på 40 meter.

— Kristallstyrt, man fick lära sig jaga stationer på ett band. Man kunde inte lägga sig på rätt frekvens. Men det gick det också, säger Anders

Ge möjligheter att växa in i rollen om radioamatör
— Man ska inte tro, att alla blir fullfjädrade radioamatörer, bara för att det endast finns en certifikatnivå. Nyexaminerade radioamatörer är också totalt oerfarna radioamatörer. Varför då inte låta dem börja lite tidigare och successivt, växa in i rollen om radioamatör?

Sverige ett undantag i Europa
— Det är ett undantag, att det bara finns en certifikatnivå. Jag tror inte att det finns något enda europeiskt land mer än Sverige, som bara har en certifikatnivå. Det är utmaningen för oss, att förhoppningsvis jobba fram en position tillsammans med myndigheten, så att vi kan få något sånt här i Sverige också.

Tre möjligheter
— Det finns tre olika möjligheter: Inom CEPT är det HAREC som är den högsta nivån. Det är det vi har i Sverige. Sedan finns ett alternativt HAREC, som heter CEPT Novice. Det är egentligen samma sak men man har skalat bort en del provfrågor för att minska det tekniska kravet. Men sedan finns det också ett förslag som heter Rapport 89, det är ett förslag till en Entry Level License, ELL. Det var det vi föreslog för PTS, men som inte hamnade i god jord.

”Mitt emellan skulle passa Sverige bra”
— För mig är det tämligen egalt vad det blir för alternativ. Det behöver inte vara en Entry Level, och det behöver inte vara ett CEPT Novice. Någonstans där emellan tror jag skulle passa väldigt bra i Sverige, säger Anders.

Diskuterar gärna alternativ med PTS
— PTS är i full frihet att diskutera fram ett alternativ tillsammans med oss. Det vore väl ett elegant samarbete mellan myndigheten och SSA. Eftersom vi jobbar under ett delegationsbeslut så har vi ju särskilda krav på oss, formulerade enligt det beslutet. Och då tycker jag att man skulle kunna ta med den här frågan i det paketet.

Behöver tillskott av nya radioamatörer
— SSA vill ha två licensnivåer i Sverige. Har vi det finns möjligheter att få ett tillskott av nya radioamatörer, som kan kompensera tappet från radioamatörer i de högre åldrarna. För där har vi ju en naturlig avgång, det kan vi inte göra nånting åt.

Amatörradions samhällsnytta
— Det anses tydligtvis inom PTS, att amatörradio inte är en samhällsnyttig verksamhet. Där har vi i SSA en helt annan uppfattning. Vi kan titta runt om världen, på områden där det varit stora naturkatastrofer. Ta Karibien, ta Nepal eller ta områden som drabbats av tsunami. Där har det varit radioamatörer som i första skedet fanns på plats och kunde hjälpa till.

Samarbete mellan SSA och FRO
— För att höja nivån på det medvetandet har vi kommit fram till en förklaring gemensamt med FRO, att SSA och FRO ska samarbeta så att vi på det viset, på ett naturligt sätt, kommer med i den verksamhet som FRO blir involverad i. Vi har en skriven avsiktsförklaring, som vi har undertecknat för respektive organisation. Vi kommer att träffas i höst för att dra upp riktlinjerna för ett närmare samarbete. Det här vill vi gärna markera utåt. Och vi vill framhålla exempel här i Sverige där radioamatörer hjälper till i olika situationer. Det finns exempel på kommuner som har avtal med radioamatörer. Vi ser också radioklubbar som är ute och hjälper till, när det gäller stora evenemang. Vi har kommunikation på plats, det här finns redan.

Utveckling av utbildningsmaterial
— Det sker en ständig utveckling av utbildningsmaterialet. Vi har en ny konceptbok som innehåller allt som är nödvändigt för att klara ett HAREC-certifikat. Det där är ett ganska mastigt dokument som kan vara svårt att smälta. Man får nog se det mera som ett referensdokument. Det går att ladda ned materialet från nätet. SSA har beslut att ta fram en läsanvisning för hur man ska gå tillväga för att tillgodogöra sig informationen. Man ska också kunna använda det interaktivt, det finns med i planeringen.

Ekonomiskt stöd till kurser som genomför kurser
— Sedan det som hela tiden genomsyrar hela verksamheten är att inspirera våra klubbar så att dom drar igång utbildningsprojekt som ska avslutas med en provförrättning och ge nya radioamatörer. SSA medverkar med ekonomiskt bidrag till de klubbar som sätter igång och avslutar en sån här utbildningsperiod. Det här gäller för i år och vi har nu ett antal anmälningar från klubbar som har pågående utbildningsverksamhet, och det kommer att öka markant under andra halvåret.

Byggprojekt
— Under lördagens seminarier vid årsmötet i Lindesberg kom det upp förslag om byggprojekt. Att man samlar upp en grupp unga och gamla och att man bygger upp en kompett tranceiver som ska fungera. Det kommer med säkerhet att dra igång som ett lokalt projekt, där det blir någon klubb som får ansvaret. Där har vi också sagt att vi är beredda att ge ett ekonomiskt bidrag till en sådan verksamhet. Det finns några radioamatörer som arbetar frenetiskt för att få fram en byggsats till en helt modern SDR-tranceiver till ett mycket rimligt pris. Tanken är då att vi köper in ett antal sådana byggsatser och har dom som grund i det här projektet

Erfarenheter av fyra år som ordförande
Anders SM6CNN valdes till ordförande för fyra år sedan, vid årsmötet i Lysekil.

— Det viktiga, och den stora förändringen i styrelsearbetet, det är att moderna kommunikationsmöjligheter gjort det så lätt att hålla kontakt med varandra, även om vi inte sitter på samma plats allihop.

Styrelsemöten på Skype
— De här åren har varit fascinerande, säger Anders. Det känns ju lite konstigt att bo utomlands och vara ordförande för en svensk förening. Men med de tekniska kommunikationshjälpmedel vi har idag, vi kör alla våra styrelsemöten på Skype till exempel. Kostnaderna för styrelsemötena är ju i princip noll. För många år sedan var det ju en stor styrelse och man träffades några gånger om året och reste till någon lämplig ort. Det behöver vi inte idag. Sedan har vi nu en organisation, där flera styrelsemedlemmar också har ansvar som sektionsledare.

— Vi har ny en flackare organisation än tidigare, och det gör att kommunikationen inom styrelsen blir väldigt effektiv. Det är klart att vi kanske missar något inkommande mejl någon gång, det ska inte behöva hända, och organisatoriskt ska det inte behöva inträffa.

HQ-nätet gör ordföranden lättillgänglig
— En sak som jag är väldigt angelägen om är ju mitt HQ-nät som jag kör på 80 meter två gånger i månaden, första och tredje lördagen i månaden, 3705 kHz klockan 9.00. Där får jag då en möjlighet att göra mig mer lätt tillgänglig. Det är alltid inspirerande att samtala med folk som checkar in på nätet och som har frågor och synpunkter på vad det nu kan vara. Jag skulle gärna vilja se HQ-nätet ännu mer aktivt.

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com