SSA till PTS: Rösta nej
till det franska förslaget om två meter

Posted by Erik SM7DZV on 18 juli, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-07-18 kl 23.50.

Mats SM6EAN, sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU.
Klicka på bilden för att läsa hans bakgrund till SSA:s ställningstagande.
FOTO (2017) Mats SM6EAN.

SSA hade den 11 juli ett telefonmöte med PTS inför CEPT:s förberedande möte till WRC-19.

Från SSA deltog ordföranden Anders SM6CNN samt Mats SM6EAN, som är sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU.

I en skrivelse till PTS tar SSA bland annat upp frågan om det franska förslaget att omallokera 144 – 146 MHz från amatörradio till flygradio.

SSA till PTS: Rösta nej
till det franska förslaget

SSA föreslår att PTS vid det förberedande gruppmötet i augusti röstar emot att förslaget förs upp på agendan för WRC-23, så länge som förslaget berör det aktuella amatörradiobandet.

Används vid nödsamband
SSA framför i bilaga till skrivelsen, som en av  motiveringarna till sitt ställningstagande, att bandet 144-146 MHz i många länder används för nödsamband vid naturkatastrofer och olyckor. I Sverige har bandet 144-146 MHz fått mycket stor betydelse för många användare, från nybörjare till specialister som kommunicerar via månen. Svenska skolor har fått och kommer att få möjlighet att kontakta den internationella rymdstationen ISS.

”Helt och hållet olämpligt för den föreslagna användningen
SSA sammanfattar betydelsen av 144 – 146 MHz i Sverige:

Det nät av 155 repeaterstationer över hela Sverige, som byggts upp under många år, står även till samhällets förfogande. Förslaget att inkludera 144-146 MHz i studien tar inte hänsyn det höga utnyttjandet och den centrala betydelsen av bandet för amatörradiotjänsten, och inte heller tar förslaget hänsyn till den stora tekniska utmaning som ett delat band skulle innebära. SSA anser att en inkludering av 144 – 146 MHz i den föreslagna studien helt i onödan skulle medföra åratal av studier inför WRC-23, med det oundvikliga resultatet att man ändå finner bandet helt och hållet olämpligt för den föreslagna användningen.

LÄNKAR:
I SSA:s skrivelse till PTS, redovisar föreningen sina ställningstaganden. Mats SM6EAN redogör på SSA:s hemsida för bakgrunden till skrivelsen.

SSA.se: (2019-07-18) SSA:s skrivelse till PTS.  Skrolla nedåt till nästa sida för för att läsa SSA:s bilaga till skrivelsen.

SSA.se: (2019-07-07) Uppdatering kring hot mot 2m- och 23cm-banden och WRC-23

Amatörradionyheterna (2017-09-24): Mats SM6EAN Sammanfattning av IARU R1-konferensen 2017

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com