Åtalas för att ha fotograferat skyddsobjekt
och publicerat bilder på Facebook

Posted by Erik SM7DZV on 7 augusti, 2019 in Nyheter |

Förbudsskylt vid skyddsobjekt.
FOTO: Försvarsmakten.

Ekot rapporterade igår att en 41 årig man åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det rör sig om en 41-årig man som fotograferat, samlat uppgifter och dokumenterat 36 militära skyddsobjekt under perioden april 2013 fram till december 2017, när han greps av polis för grovt olaga intrång.

Säkerhetspolisen har utrett om mannen arbetat på uppdrag av främmande makt, men någon sådan koppling har inte kunnat konstateras. Mannen karaktäriseras som MÖP, en militärt överintresserad person. Han har varit medlem av Hemvärnet under ett antal år. Han är radioamatör sedan början av 1990-talet och medlem i FRO sedan 1994, det år han fyllde 16 år.

 

Av stämningsansökan till Göteborgs Tingsrätt framgår att den misstänkte

— den 5 december 2017 i bostaden i Göteborg obehörigen tagit befattning med hemliga uppgifter om 36 försvarsanläggningar som anges i en särskild bilaga;

— under perioden april 2013 till och med juli 2017 obehörigen anskaffat hemliga uppgifter om 15 försvarsanläggningar som framgår av bilagan;

— under perioden mars 2014 tom november 2017 obehörigen befordrat hemliga uppgifter om två försvarsverk som framgår av bilagan.

Inget syfte att gå främmande makt tillhanda
I stämningen framhålls att ingen av handlingarna gjorts i syfte att gå främmande makt tillhanda, men att uppgifterna i händerna på främmande makt skulle medföra skada för Sveriges säkerhet. Gärningen bedöms i stämningen som grov eftersom de hemliga uppgifterna rört förhållanden av stor betydelse för rikets försvar.

Bilder på Facebook
Handlingen förefaller bottna i ett missriktat teknik- och militärintresse. Den misstänkte har, av rent oförstånd tycks det, haft ett behov att skryta med sina kunskaper. Han har vid några tillfällen, enligt Ekots kartläggning,  spridit information genom att bland annat ha lagt ut bilder på Facebook. Skadan för rikets säkerhet har uppstått när han gjorde de insamlade uppgifterna allmänt kända. Handlingen saknar anknytning rill amatörradio.

Hemvärnsman – krav på gott omdöme och god balans
För att bli antagen som hemvärnsman krävs att personen är balanserad och har gott omdöme. Det innebär att hemvärnspersonal som faller utanför den ramen sticker ut och får uppmärksamheten på sig. Den som bryter mot utfärdade bestämmelser avskedas och avrustas. Det gäller såväl brottsliga handlingar som brott mot tysnadsplikten. En tillfällig fylla i samband med en skilsmässa kan passera med en varning medan till exempel rattfylleri leder till omedelbart avsked och avrustning.

Säkerhetsprövningens grövsta maskor
Säkerhetsprövningen av nya hemvärnsmän omfattar både registerkontroll och intervjuer. Intervjuerna idag är mycket djupa. De har skärpts kraftigt över tiden och utförs av två personer samtidigt. Hemvärnets säkerhetsmässigt grövsta maskor torde finnas i samband med rekrytering av personal via avtalsorganisationerna.

Fram till 1990-talet: Säkerhetsprövning även av radioamatörer
Medan Televerket administrerade amatörradio och PR-radio genomförde verket personkontroll på blivande radioamatörer. Kravet togs bort när verksamheten överläts till det som vid mitten av 1990-talet blev Post- och Telestyrelsen. Den ende som, så vitt redaktionen känner till, har blivit av med sitt amatörradiotillstånd är Ove Sjöström SM7XBI. Ove arbetade som sändarchef på Radio Nord. Han förlorade sitt amatörradiotillstånd, då SM5BXI, i början av 1960-talet sedan verksamheten vid Radio Nord hade kriminaliserats  genom en nystiftad lag.

Sensmoral: Missa inte att läsa på skyltarna
Många radioamatörer fotograferar gärna radioantenner. Det inträffade visar att det är viktigt att kolla skyltarna.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com