SK7RN använde ström för 63 kronor
Fick elräkning som slutade på 883 kronor
— Men 0:- för el och 811:- för nätet är värre…

Posted by Erik SM7DZV on 12 augusti, 2019 in Kommenterad nyhet |
Publicerat 2019-08-11. Uppdaterat 2019-08-12: Det kunde ha varit värre…

Ström för 63 kronor. Avgifter till nätägaren 643 kronor. Monopol kostar.

Sveriges elnätsägare har monopol på eldistributionen och kan i princip sätta vilka priser man gitter. Det gör man också. Det framgår med all tydlighet av den senaste elräkningen till Ölands Radioamatörer, SK7RN.

Elförbrukningen vid Ölands Radioamatörers repeater i Böda var under maj, juni och juli 151 kilowattimmar, kWh. För det var priset 62,69 kronor. Fakturan från E-on är på 883 kronor, varav moms 176 kronor. Sedan E-on lagt på alla sina avgifter, 643 kronor, betalar klubben 5 kronor och 85 öre per kilowattimme.

Uppdatering 2019-08-12: Det kunde ha varit värre…
Efter att ha läst artikeln om elräkningen till Ölands Radioamatörer hörde en av våra läsare av sig och kommenterade:

Du fick i alla fall lite elenergi för slantarna. Jag fick just en räkning på noll kronor energiförbrukning men 811:- nätavgifter. Ibland är det lätt att hålla sig för skratt.

 

Ström till repeatern i Böda
Ölands Radioamatörer har ett elabonnemang för repeatern i Böda. Under maj förbrukade klubben 47 kWh, i juni 51 kWh och i juli 53 kWh, totalt 151 kHh för en sammanlagd kostnad av 63,29 kronor. E-ons nätavgifter och övriga tillägg uppgick till 643,16 kronor. Mervärdesskatten uppgick till 175,55 kronor och öresavrundningen (uppåt) till 27 öre. Totalt att betala 883 kronor.

Årskostnad: Ström 270 kronor
— Fakturabelopp mer än 3200 kronor.

Med nuvarande förbrukning och elpriser kommer klubben att under det kommande året att förbruka cirka 600 kilowattimmar för en kostnad av 270 kronor och samtidigt tvingas betala elräkningar på mer än 3200 kronor.

Elnätsägarnas hantering av sin monopolsituation har rönt återkommande kritik, men en prövning inom EU gav nätägarna rätt.

Infrastruktur
Elnäten är en del av samhällets infrastruktur. Huvuddelen av investeringarna i näten har betalats med skattemedel. Samma är förhållandet med det telenät som övertogs av Telia, i de sjukvårdsanläggningar som byggts upp av landstingen samt de skolor och vårdanläggningar som betalats med kommunala medel.

som betalats av samhället med skattemedel
Samhällets investeringar i infrastruktur har pågått sedan industrialiseringen tog sin början. Det tål också att erinra om att även bankväsendet är en del av samhällets infrastruktur. Den statliga affärsbanken PK-banken har över tiden inlemmats i finanskoncernen Nordea, vars aktieägare förra året flyttade huvudkontoret till Finland, i vredesmod över svensk politik.

borde stå under demokratisk kontroll
Det torde finnas anledning att resa frågan varför samhällets infrastrukturanläggning som betalats med skattemedel inte också borde ägas av samhället och stå under demokratisk kontroll.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com