Är du en av storfräsarna som inte bryr dej om
att anpassa telegrafitakten efter din motstation?

Posted by Erik SM7DZV on 28 augusti, 2019 in Debatt |
Uppdaterat 2019-08-29: Korrektur och några smärre redaktionella ändringar.

Ursäkta. Men nu tar jag risken att med berått mod skriva en och annan på näsan.

Radiokommunikation går, som alla vet, ut på att utan fel överföra meddelanden från en radiostation till en annan. Därför fick den internationella nödsignalen SOS inte sändas snabbare än i 80-takt. Det var den nivå man visste att yrkestelegrafister med andraklasscertifikat klarade av.

Hur stor andel av de svenska radioamatörerna klarar i dag en felfri pristelegrafering i 80-takt?

För telegrafister finns en gyllene regel att aldrig sända fortare än motstationen. Det är den långsammaste telegrafisten som avgör vilken trafiktakt som ska användas.

Anpassa din takt efter motstationen
Den som inte anpassar sin takt efter en långsammare motstation är ansvarig för att kommunikationen misslyckas och orsak till alla omfrågningar och missförstånd, som inte beror på störningar, teknikproblem eller plötsligt försämrade konditioner.

 

A.H.Öllers välkända telegrafnyckel, patenterad i oktober 1857. 
FOTO Erik SM7DZV

Vad vill storfräsaren uppnå?
Bortser vi från onödiga omfrågningar och missuppfattningar tillkommer ytterligare ett problem: Den som använder hög takt för att visa sin egen brillianta telegrafiförmåga skrämmer bort andra radioamatörer, som inte har nått samma nivå. Att bli bortgjord av en eller flera telegrafister som inte klarar av att anpassa takten till motstationens leder till att färre och färre vågar försöka sig på telegrafi. Är det den effekten som man vill uppnå?

Erfarna telegrafister sänker takten vid sändning av svåra ord
Det är ingen slump att erfarna telegrafister avsiktligt drar ned takte, när mankommer till ett ord som kan vara knepigt att ta emot. Försök gärna själv att sända och ta emot ett ord som  mississippihiss.

Det går att sända civiliserat
När vi startade SOCWA var det i syfte att visa alla telegrafister, snabba och långsamma, att man kan kommunicera på ett civiliserat sätt, effektivt och bekvämt. Vi som utformade reglerna för SOCWA fann inte någon större behållning av ”599 TU”-QSOn. Det ledde till att vi bestämde att alla QSO skulle pågå minst tio minuter. Den målsättningen har övertäffats med råge. Sedan starten den 1 januari 2013 har den genomsnittliga QSO-längden varit 19 (!) minuter. Totalt har för övrigt, under samma period, mer än 134 200 QSO genomförts.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com