Valberedningen vill ha förslag
på kandidater till SSA:s förtroendeuppdrag

Posted by Erik SM7DZV on 14 september, 2019 in Nyheter |

Valberedningens ordförande Tore, SM0DZB, uppmanar medlemmarna att så snart som möjligt lämna in förslag på funktionärer.

Foto Erik SM7DZV.

SSA:s valberedning har påbörjat sitt arbete inför SSA:s årsmöte 2020. Valberedningen ska senast den 15 november publicera sitt förslag på nomineringar till förtroendeposter inom SSA.

I sitt förslag ska valberedningen eftersträva en bred geografisk representation. Valberedningen uppmanar föreningens medlemmar att så snart som möjligt lämna in förslag på kandidater.

Ledamöter och mandatperioder
Vid SSA:s årsmöte 2019 omvaldes Anders Larsson SM6CNN till ordförande och Hans Sodenkamp SM3GDT till styrelseledamot, båda med två års mandatperioder. Till kassaförvaltare och ledamot valdes för två år Dag Florén SM0KDG. Kvarstående, valda av årsmötet 2018 och i tur att nu avgå eller omväljas av årsmötet 2020, är Jonas Hultin SM5PHU, vice ordförande, och Hans-Christian Grusell SM6ZEM, ledamot.

Revisorer
Föreningens revisorer är Peter Rosenthal SM0BSO och Per Ewing SA0AGV. Revisorerna väljs för ett år i taget.

Mejla dina förslag till valberedningen
Valberedningen består av Jörgen SM3FJF, Håkan SM5OCK, Tore SM0DZB (sammankallande) och Lorenz SM7NTJ. Valberedningen nås enklast via e-post till valberedningen@ssa.se.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com