Enhälliga förslag från SSA:s valberedning:
Omval av SM5PHU — Nyval av SA6RTJ

Posted by Erik SM7DZV on 17 september, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-09-18.

Jonas SM5PHU föreslås till omval som vice ordförande.

SSA:s valberedning är klar och dess förslag är enhälligt: Jonas Hultin SM5PHU föreslås få fortsatt förtroende som vice ordförande med en mandattid på två år.

Bernt Eriksson SA6RTJ, för närvarande ansvarig för Sektion nödtrafik, föreslås som ny styrelseledamot.

Ordföranden Anders Larsson SM6CNN, ledamoten Hans Sodenkamp SM3GDT och
kassaförvaltaren Dag Florén SM0KDG valdes av årsmötet 2019 fram till årsmötet 2021.

Revisorer väljs med mandattiden ett år och valberedningen föreslår omval på samtliga: Peter Rosenthal SM0BSO och Per Ewing SA0AGV, båda ordinarie. Som ersättare, också omval på ett år föreslås Erik Edblad SM3EXM.

Hans-Christian SM6ZEM, som lämnar styrelsen, avgår på egen begäran.

 

Bernt SA6RTJ föreslås som ny styrelseledamot i SSA.

Enskild medlem kan nominera
Varje medlem har rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post som ska väljas. Valberedningen skall verifiera kandidaturen. Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag kan fastställs på årsmötet.

Senast en poströstning genomfördes uppskattades slutnotan till mellan 25000 och 30000 kronor.

Valberedningen har bestått av Jörgen SM3FJF, Håkan SM5OCK, Tore SM0DZB (sammankallande) och Lorenz SM7NTJ.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com