Radioamatörer i Ontario undantas från lagen
om förbud att använda mobil radio under körning

Posted by Erik SM7DZV on 20 september, 2019 in Nyheter |

Klicka på bilden för länk till RAC nyhetsartikel.

I Kanada finns, liksom i Sverige, ett generellt förbud för förare av motorfodon att använda mobiltelefoner och tvåvägs radiokommunikation under färd.

I provinsen Ontario finns sedan 2017 ett tillfälligt undantag från denna regel för radioamatörer. Undantaget gäller fram till den 1 januari 2021.

Nu överväger provinsens transportministerium att göra ett permanent undantag från regeln för bland annat radioamatörer. Ministeriets förslag är ute på remiss fram till den 4 november.

Reglerna av stort intresse för radioamatörer
Föreskrifterna om så kallad distracted driving, förbud att använda radiosändare under körning, är fortfarande av stort intresse för många kanadensiska radioamatörer. Bestämmelserna är genomförda och tillämpas av provinsregeringarna, men de kan variera avsevärt från provins till provins och över tid.

Tillämpningen varierar från provins till provins
I Ontario har RAC-direktörerna Allan Boyd, VE3AJB (Ontario North / East) och Phil McBride, VA3QR (Ontario South) arbetat hårt med denna fråga.

 

Bakgrund
Den 15 december 2017 tillkännagav Ontarios transportministerium, MTO, att det nuvarande undantaget för tvåvägs radiokommunikation för “Amatörradiooperatörer och specificerade förare, kollektivtrafik och allmänna funktionsförare förlängdes med ytterligare tre år, fram till 1 januari 2021. ”

Förslaget: Undantaget för radioamatörer görs permanent
RAC, Radio Amateurs of Canada, den kanadensiska motsvarigheten till SSA, meddelar nu att transportministeriet i provinsen Ontario överväger att göra undantaget för tvåvägs radiokommunikation permanent. Ministeriet har bjudit in till en remissrunda kring förslaget samt efterfrågar eventuella ytterligare förslag samt kommentarer om hur de nya reglerna ska kunna utformas för att minimera så kallad ”distracted driving” samtidigt som de stöder ekonomisk tillväxt och välstånd i provinsen.

Erik SM7DZV

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com