Veckans QSL-rapport från Sollentuna:
Dramatisk minskning av QSL-kortsinflöde!

Posted by Erik SM7DZV on 3 oktober, 2019 in Nyheter |

Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 3 oktober 2019:

Hasse SM0BYD — QSL-rapportör.

Det är faktiskt hela sex veckor sedan förra QSL-rapporten. Snacka om dramatisk minskning gällande inflöde! Nu blev det åtminstone 11 kilogram idag. SM4 och SM6 packade och levererade idag samt genom Lars SM5CAK:s kompis Carl August SM5CVJ, som hämtade en liten kartong för vidare bbefordran till SM5CAK i Motala. Fyra distrikt ut, med den postnordpåse jag packade och postade till SM1-orna c/o TDE.

Här följer dagens sammanfattning:
Avsändare: ARI, JARL, BFRA och f.ö. följande med brevförsändelser; G3TXFx2, SK0QO/SA0BQL/SM0NUE/SM5CBV, SM5ENX/SM5FUG,SM5AQD inkl SES, SM0LYC, SM7WVZ, SM7VGY, SM6NT, SA3CFT, YO8AXP inkl SES, SM7AJZ/SK7AF, SM5NQB, YR100U/YR0UCRR, VE3OI, SM1NJC, SE7M,/SK7BORE, JG1TSG, OH0XX, YO3FLM, EA9LZ/EF9Z, SF2CW.

Sålunda, en fortsatt dramatisk minskning gällande vårt inkommade QSL-flöde. För första gången, såvitt BYD kan minnas, har DARC nu missat sitt 3 veckorsintervall.

 

Distriktsstatus
Övrig distriktsstatus enligt följande: SM1= 0,260 kg; SM2= 1,2; SM3= 9,4; SM4= >4; SM5=1,45; SM6= 9,3; SM7= 3,6; SM6JSM= via QSLmgr SM6JSM 3; Utland= >2; arkivet= 2,85kg. Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans av Lennart SM5AOG.

Därmed, inför den 29:e ds, nada på lager…

Avslutas, som vanligt med slut för idag, tack för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet i Sollentuna, som önskar dig 161!

 

Äldre QSL-rapporter:  –>


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 22 augusti 2019:

Denna vecka 14,5 kilo från flera olika avsändare

Vi sorterade idag 14, kilo  QSL inklusive  resterande samling från Friedrichshafen och för övrigt  ARRL, ARSI/VU, BFRA i Sofia, DARC, KARL (utan inblandning av övernitiska tulltjänstemän vid Postnord), VK3 QSL-byrå, PP7LP  och SM4SEF/SK4IL,

Packade Hasse därefter en påse om 2 kilo till Eric/TDE, som postades vid lunch. Kvittens emotses tacksamt!

Övrig distriktsstatus enligt följande: SM1= 0,260 kg; SM2= 1,2; SM3= 9,4; SM4= >4; SM5=1,45; SM6= 9,3;
SM7= 3,6; JSM= via QSLmgr JSM 3; Utland= >2; arkivet= 2,85kg.
Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans av Lennart AOG.

Därmed, inför den 29:e ds, nada på lager…

Avslutas, som vanligt med slut för idag, tack för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet i Sollentuna, som önskar dig 161!


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 8 augusti 2019:

Denna vecka 19 kilo franska kort…

 

Vi sorterade idag c:a 19 kilogram med bl.a. franska kort från Friedrichshafen; och f.ö. en nyanländ kartong från Veron, inkl. ON/LX.

Packade Hasse därefter en välfylld kartong om 15kg, till Lars CAK, som troligen levereras den 9/8.
Du Lars, ser fram emot anländ leverans och BYD en kvittens, även för följande, postade den 5/8; SM2 = 4kg, SM6 = dryga 15kg och SM7 = 12kg. Tack på förhand!

Distriktshyllorna den 8/8: SM1= 1 kg; SM2= 0,5; SM3= 8; SM4= <3; SM6= <6; SM7= <1,5, samt tillökning även för JSM= till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt utland och till arkivet, sorterat.
Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans av Lennart AOG.

Den 15 augusti, ifall några kilon adderas, sorterar vi resterande kort från Friedrichshafen (HA + HA0HW + LZ1JZ + OZ) och f.ö. ARRL, ARSI (VU), BFRA i Sofia, KARL (nu utan postnordtullens inblandning), PP7LP, SM4SEF,


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 1 augusti 2019:

11 kg QSL från Moskva och Friedrichshafen

QSL-byrån, som inte hållit stängt för semester, sorterade denna torsdag 11 kilogram med kort, förhoppningsvis även till dig, från P.O.Box 88, Moskva, SM6NM, SK6SJ, YO3IPA, samt via Friedrichshafen; HB, HS, OM och SV1JG (mer från Fr-hafen den 8/8 + 15/8.)

De under sommaren omdiskuterade två leveranserna med QSL från Champ i Thailand, finns inkluderade bland övriga kort från Friedrichshafen. BYD skall att börja med, försöka få fatt i samt besöka ansvarig person vid posttullen, postnord, ARN, för att diskutera en icke accepterad hantering av våra försändelser. Därefter kommer korten att vbf till distrikten. Åtminstone är de nu i Sverige samt i tryggt förvar hos BYD.

Hämtade BYD lördagen den 27/7, 19  kg QSL från Friedrichshafen, hemforslade av gentleman Bernt SA6RTJ, samt postade av honom i Uddevalla den 23/7! Ett jättestort och varmt tack till dig Bernt, för din mycket uppskattade insats! Hatten av!

Packade Hasse den 1/8 till SM2 = 4 kg, SM6 = dryga 15 kg och SM7 = 12 kg. Ifall Thérése hinner när hon återvänder den 5/8, eller iaf i början av veckan, ordnar hon med leverans till eder. Som vanligt emotses din motprestation i form av en kvittens vid ankomst. Tack på förhand!

Distriktshyllornas status denna dag: SM1= 0,850 kg; SM3= 7,5; SM4= 3,5; SM5= 12,6 (leverans enl. ö.k.), samt JSM= 5,4kg till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt utland och 3kg till arkivet, sorterat. Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans gm Lennart AOG.

Den 8 augusti sorterar vi också kort från Friedrichshafen, bl.a. från Frankrike.
Inför den 15:e ds, har vi i dagsläget en leverans från BFRA i Sofia, och 4 kg från ARRL, som avhämtades den 1/8 och resterande kort från Friedrichshafen, som inkluderar HA och OZ.

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!

 


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 25 juli 2019:

QSL-byrån stänger inte för semester

 

QSL-byrån, stänger inte för semester, såvitt inte ytterligare leveranser från utlandet  uteblir.

Sorterade denna torsdag +13kg, från JARL, DARC, TRAC samt SM7CKM, SM6MVE, SF6F, SV5/SM8C (SM0CMH), SM4CPW, 3B8XF & VK9XG (G3TXF),
SM6NJK/SC0UT/SK6HD.

Distriktshyllorna börjar bli välfyllda: SM1= 0,385kg (inte synd om eder, ni fick nyligen en speciallev.); SM2= 4;
SM3= 6,5; SM4= 3; SM5= 10,7; SM6= 16; SM7= >11; samt JSM= till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt, utland och till arkivet, sorterat. Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans gm Lennart AOG.

Inför den 1/8 i alla fall 7 kilogram ryska kort från P.O.Box 88 i Moskva… men, tillkommer ytterligare fyra till fem kilo före kommande onsdag, samlas vi då åter för sortering. Annars sannolikt den 8/8. Den veckan, eftersom kansliet öppnat efter semestern. Levereras, så snart tid gives, till ovanstående distrikt med större mängd.

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161 samt en fin fortsättning på sommaren, där nog skugga kan rekommenderas!

 


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 4 juli 2019:

Tillsvidare inga QSL att sortera kommande vecka

Avsändare: UARL QSL Bureau i Kyiv, ZRS/S5, SM7HZK + SI5B, SM5YMS/SM5BZY genom SM5DK, inalles 10 kilo.
SSA:s QSL-byrå, inkommande är QRV varje torsdag året om, såvitt leveranser anländer.

Samma dag visar distriktshyllorna följande: SM2= 3,5; SM3= 4,5; SM4= 2,3; SM5= 9,7; SM6= 13,9;
SM7= 10,5; samt JSM= 2,5 kg till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt, 1,3 kg utland och 1,35kg till arkivet, sorterat. Gänget i Karlsborg erhåller likt tidigare en direktleverans genom Lennart AOG.

Distriktshyllorna, den 4 juli 2019: SM1= 1 kg levereras den 6/7. från och med den 1 juli, har Postnord ingen söndagstömning, en del i sämre service för Sverige.
Danmark prioriterat. Kvittens emotses i alla fall. Tack på förhand! Ur våra lokala QSL-lådor på kansliet har dessutom cirka två kilo kort postats.


Inför den 11:e ds, t.v. nada.

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161 samt en fin fortsättning på sommaren!

 


Hasses SM0BYD QSL-veckorapport av den 27 juni 2019:

Korthajsträff på SSA:s semesterstängda kansli

Med decimerad styrka tog vi hand om 10 kilo, från italienska ARI samt utfyllnad ur den demolerade ukrainska försändelsen.
 
Den 4/7 stämmer vi sålunda åter träff, på SSA:s semesterstängda  kansli. Vi  hoppas att Thérése med familj har en härlig tid i den grekiska övärlden!
 
Vi ger oss i alla fall i kast med resterande kort från UARL och adderad försändelse från ZRS/S5, SM5YMS samt HZK. Måhända ytterligare någon försändelse anländer…
 

Distriktshyllorna, den 27 juni 2019: SM1= 0,45; SM2= 2,75; SM3= 3,75; SM4= 1,35; SM5= 7; SM6= 11; SM7= <8; samt JSM= 2,75 kg till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt, utland och arkiv, sorterat. Karlsborgare erhåller framledes en direktleverans gm Lennart AOG.

Avslutas troligen icke oväntat med, tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,  med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161 + en trevlig fortsättning på sommaren!

 

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 20 juni 2019:

Vi hade sålunda åter nöjet åter få råkas vid QSL-kortsidorna av bordet även denna torsdag, nu med avsändare: DARC i Baunatal, PY1AA/Rio de Janeiro, SM6LZQ/SM6BFE/SM6KEG/SK6QA/SA6AXR, HS0ZNE(SM7OEW), SM6NT, SM3NXS/SF3HF/SK3BG, G3TXF dvs. GR3TXF/VK9XG/G#000AAA/3B8XF/CR3G/MZ5A, SM0/4CPW, A52NH=6DHU+6CCO.

SM1, 1,35kg enligt ö.k., tillsänt Eric TDE den 20/6. endast en tidsfråga innan postnord lyckats transportera påsen till Östersjöns Pärla. Kvittens emotses.

Distriktshyllorna, per den 20 juni 2019: SM2= 2,0; SM3= 2,4; SM4= 0,6; SM5= 6,35; SM6= >9; SM7= 6,5; samt JSM= 2,1kg till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt, utland och arkiv, sorterat. Karlsborgare erhåller likt tidigare en direktleverans gm Lennart AOG. Intet annat att vänta, av SSA:s eminenta QSL-service.

Den 19:e ds anlände en 9 kg kartong från ARI, alltså ny samling den 27:e ds och ävenledes den 4/7 tror BYD, ifall tillökning till demolerade UARL-försändelsen från Ukraina blir verklighet.

Avslutas därefter, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161 + en trevlig midsommarhelg!

 


 

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 13 juni 2019:

ÄNTLIGEN… Just det, efter nästan 4 veckor dags igen att möta upp kring det (av BYD) dukade bordet, med kort från: JARL; BFRA i Sofia; ÖVSV/OE; LRAL/YL2GN; RAC; Ottawa uti Canada, med 700 gram 40 gram var till SM, övriga kort till PZK men via SM fungerar ju och korten hamnar rätt;

(Som grädde å moset passar postmordtullen på att servera en faktura på 348 spänn, vilken vi, likt tidigare naturligtvis bestrider.,); TG9AHM; JSM; SM7AJZ/SM7DAY/SK6SSA; SE7M/LH+SD7SUB; SM0NEJ; SM6UZ; SM5NQB; SM6FAM; SM6YOW+SM6OPW/SM6AZZ/SK6IF; WP4JLU.

Den 13 juni 2019 visar distriktshyllorna därefter följande: SM1= 1,1 (leverans den 20/6 enl. ök); SM2= 1,4; SM3= 0,9; SM5= >5; SM6= >6; SM7= 5,6; samt JSM= 1kg till av Kbg:s QSL-mgr JSM hanterade samt, utland och arkiv, sorterat. Karlsborgare erhåller likt tidigare en direktleverans gm Lennart AOG. QSL-kort och gott = service. SM4= 5kg, inkl. kuvert enl. ök, levererat den 13/6. Kvittens emotses. Tack på förhand!

Inte nog med ovanstående, när vi idag erhöll en 10,5 kg kartong från DARC i Baunatal och har vi sålunda att göra även den 20:e ds.

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,
med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 16 maj 2019:

 

Äntligen… ett glatt återseende kring det dukade bordet i stora konferensrummet, inte med 7 sorters kakor
men i alla fall kaffe respektive choklad plis 13 kilo QSL. Avsändare denna gång; RSGB med en demolerad kartong, SA3CJF,  BFRR/Belarus i Minsk, YO3IPA/YO13IPA/YO14IPA, SA0SOA, SF50CG, PY5IP, DU2/SM5ENX plus SM5CJW och EI6AL.

BYD packade och med hjälp av Thérése postade vi åtta kilo till SM3 samt sju kilo till SM6JSM, färdigsorterat, för arkivet, Karlsborgsaktivister samt specialsignaler och till DARC fär vidare befordran ut i världen.

Distrikthyllornas status därefter, den 16/5 2019: SM1 = 0,85; SM2 = 0,6 och Håkan, fortfarande saknas en kvittens på det jag senast skickade dig; SM4 = mer än 3,5; SM5 = 3,75; SM6 = 5 och SM7 = 4,3.Inför den 23:e ds sålunda åter tomt….

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73!

 


Uppdaterat 2019-04-30:
Vi fick inte några nya  QSL igår, så sorteringen inställd och utfärdad ledighet till gänget. Trevlig Valborg till dig och eder alla!
//Hasse SM0BYD

———-

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 25 april 2019:

13,5 kilo kort sorterade denna vecka

Tvenne veckors samlande blev 13,5 kilo som vi den 25/4 rättvist sorterade, alltså efter respektive distrikts radioaktivitet…

Avsändare: JARL; URA/C3; BFRA/LZ; P.O.Box 88, MOCKBA 119311; SM7LWL, SK5DB+SA0BVA; OH10X; YP7BARDF+YO7CKQ; HS0ZME; JA8ERE; PT2GTI+ZZ8P; N8AHH; SM0CUH; samt via Lindesberg: JSM, NXS, GXR/HPK, CAK/BVV.

Distriktshyllorna har per den 25/4 2019 fått tillstkott och tömning enligt detta: SM1=0,5; SM3= <7; SM4= 2,6;
SM5= 1,5; SM6= >2; SM7= 1,75 samt till JSM, arkivet, Kbg + utland= >2 kilo.

Avrundar vi därefter, som vanligt med slut för idag, tack för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!

 

 

 

 


Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 11 april 2019:

 

Avsändare sedan en vecka: Bl.a. JARL, URA/C3, BFRA/LZ samt en del brevförsändelser… Endast tutti 6kg i dagsläget och därför ingen QSL-sorterarsamling på kansliet.

Istället packade AKP och BYD följande till distrikt ,som hämtar i Lindesberg: Christina/SM1 på vinst och förlust medföres en blygsam försändelse om = 1,3 kg; SM5CAK via SM5BVV = 2,5 kg; SM6EAT = 9 kg; SM7HPK via SM7GXR = 2,5 kg och herrn JSM med en låda sorterade kort, till arkivet, Karlsborgare och specialsignaler samt till främmande land via DARC = inalles 8 kg. Alltid något…

Distriktshyllornas status f.ö. den 11/4 2019: SM2= 5,5; SM3= 5,5; SM4= 1,3.

Dessutom, som noterats på SM5-distriktets SSA-sida, finns kort från Lars CAK till SM5or kuverterade, att hämta i Lindesberg. Ej avhämtade försändelser samlar BYD och AKP ihop och tar med till kansliet där BYD ser till att de postas.

Avslutas, som vanligt med slut för idag, tack för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73!


Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 4 april 2019:

Lyckan stod högt i tak när ditt trogna 4-mannagäng åter fick samlas, den 4 april, efter en uttalad kort-tidstorka, för att sortera 17,5kilo.

Avsändare var DARC, OH2BH, M0OXO, UA1QV, ERAU (ES), SARTS (9V),, YO3IPA, CU, RCA (CX), ANRPFD (F), SF7YT/SM6DQO, SK7AX, J32FIFA/J35X, SM6FXW, SM6CWP, SM6MOJ, G3TXF, SM8-8058, K5FUV (med sitt första SM-QSO på 6M), W5YM, AFVL (HB0),EM0U. Vi tror vi fått med samtliga.

QSL till årsmötet i Lindesberg
Till Lindesberg medför vi QSL till i alla fall SM5, SM6, SM7. Fler distrikt intresserade?

Distriktshyllornas status den 4/4 2019: SM1= 1,2; SM2= 5,8; SM3= 5,7; SM4= >2; SM5= 2,65; SM6= 9,2; SM7= <3; samt JSM= samlas ånyo på hög för Kbg, utland och arkiv, nu inför Lindesberg. Dessutom, som noterats på SM5-distriktets SSA-sida, finns kort från Lars CAK till SM5or kuverterade, att hämta i Lindesberg.

Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73.

(2019-03-21)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 21 Mars 2019:

 

Beklagligt fortsatt mager tillströmning från omvärlden, tutti knappt 5k kilo där i alla fall 2,5 kilo postats av Martti OH2BH, från Finland och innehåller för många bl.a. efterlängtade QSL från Z60A-DXpeditionen samt andra personliga från Martti.

BYD gjorde den 18/3 en extrainsats för Lars DQE och 4:e, inför distriktsmötet på lördag den 23:e dennes , packade och postade en tvåkilospåse, som faktiskt anlände i Ludvika redan dagen därpå! Hurra för PostNord, vilket de kan behöva!

Distriktshyllorna ytterligare en vecka f.ö. samma status, som den 28/2 2019: SM1= 0,55; SM2= 3,6; SM3= 3,8; SM5= 6,4; SM6= 5; samt JSM= 7kg till Kbg, utland och arkiv, grovsorterat.

Vi fortsätter hoppas på en snar och tungviktig QSL-leverans. Tålamod gäller!

Inga QSL-leveranser från kansliet till Eskilstuna
Eftersom Esko och Hasse är upptagna i Enköping, med en teknik- och radiohelg med Aktiva Synskadade och där f.ö. åter QRV, som SF50CG 29-31/3, blir det inga QSL till Eskilstuna men, till årsmötet i Lindesberg istället, ifall något distrikt är intresserat. F.ö. normala leveransrutiner från kansliet.

Så dags för ett sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP,
Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73!
 

(2019-03-14)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 14 Mars 2019:

Beklagligt liten tillströmning från omvärlden, endast 3,5 kilo där i alla fall  2,5 kilo postats personligen av Marrti OH2BH från Finland och Innehåller av många efterlängtade QSL från Z60A-DXpeditionen.

Därför visar distriktshyllorna samma status, som den 28/2 2019: SM1= 0,55; SM2= 3,6; SM3= 3,8; SM4= 1,9; SM5= 6,4; SM6= 5; samt JSM= 7 kilo till Kbg, utland och arkiv, grovsorterat.

Vi fortsätter hoppas på någon snar och tungviktig QSL-leverans… Tålamod var ordet för dagen!

Inga distrikts-QSL till Eskilstuna
På grund av att Esko och Hasse är upptagna i Enköping, med en teknik- och radiohelg med Aktiva Synskadade och där åter QRV, som SF50CG, kommer inga distrikts-QSL att medföras till Eskilstuna den 30/3. Till årsmötet i Lindesberg istället, ifall något distrikt hör av sig i tid.
 
Avslutas, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP,
Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73!

 

 


 

(2019-02-28)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 28 februari  2019:

PZK, med en totalkvaddad kartong, som polska postverket förbarmat sig över och förpackat i förseglad postsäck. Dessutom QSL-brev från SM3WCE samt SM3TLG.  Distriktshyllorna visar den 28/2 2019: SM1= 0,55; SM2= 3,6; SM3= 3,8;  SM4= 1,9; SM5= 6,4; SM6= 5; samt JSM= 7kg till Kbg, utland och arkiv, grovsorterat.
Du Uno SM7HPK, kan se fram emot en kartong om 13 kilogram, som BYD packade, Thérése beställde hämtning av och som sannolikt nu också är avhämtad.
 
Inför den 7/3, än så länge endast 1kg, från ES samt SK0QO/SM0DSF/SM5DSF.
 
Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland intressanta DX på banden! Eventuellt även GL in The 2019 ARRL International DX Contest CW weekend!

 


(2019-02-21)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 21 februari  2019:

In = Tio kilo: DARC i Baunatal samt  brevförsändelser från SA4BUK, YO3FLM och W5BR.

Distriktshyllorna visar per den 21/2 2019: SM1= 0,5; SM2= 4; SM3= <3; SM4= 2; SM5= 6,8; SM6= 4,2;
SM7= >11, samt JSM= Som alltid, mer än föregående vecka…

Den 28/2 omhändertages tio kilo QSL från PZK, lösa i en defekt kartong, i polsk postsäck.

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland intressanta DX på banden! Eventuellt även GL in The 2019 ARRL International DX Contest CW weekend!
 

 


(2019-02-14)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 14 februari  2019:

Distriktshyllorna visar den 14/2 2019: SM1= 0,3; SM2= 3,3; SM3= 0,75; SM4= 1,3; SM5= 5,4; SM6= 1,9; SM7= >10; samt JSM= 7,3kg till Kbg, utland och arkivet, grovsorterat. Tack för kvittenserna Sten NXS och Lars DQE men, återigen nada från Östersjöns Pärla…

Inför den 21/2, än så länge ingenting på lager…

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland intressanta DX på banden! Eventuellt även GL in The 2019 ARRL International DX Contest CW weekend!

(2019-02-07)

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 7 februari  2019:

Den 7 februari 2019, 12 kilo:  Sju kilo från Moskva och 3,5 kilo från ARRL, 1,5 kilo från UARL i Kyiv, samt brevförsändelser från SM5LNS och SM6WXL.

Packade BYD senare, den 8/2 1,5 kilo till SM1 och postade, samt packades 12 kilo till SM3 + 13 kilo till SM6, ordnades transport genom  Thérése i samband med att postnord avlämnade 10 kilo QSL från VERON och Benelux.

Vi emotser kvittens från SM3 & SM6. Tack för din kvittens x2, Lars SM4DQE! Dylik inhämtad per telefon från Christina i Lärbro, för tidigare SM1-leverans. Veckans emotses också kvitterad.

Distriktshyllorna visar därefter den 7/2 2019: SM2= 2,5; SM3= 10,85; SM5= redan 3,8; SM7= 4,3; samt JSM= 4 kilo till Kbg, utland och arkivet.
 

Inför den 14/2 väntar därmed en kartong från Veron och Benelux om 10 kilo, tacksamt levererad till dörren.

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,  med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX på banden!


(2019-01-31)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av 31 januari  2019:

Glädjande, för oss i alla fall, kunde vi fortsätta sortera den 31 januari 2019. Det blev inalles 13 kilo från DARC samt brevförsändelser från AC1GF, (helt feltolkat, skulle till S5, ifall rätt mottagna), SA3CFT / SA3CJF, YO5ACH / YR0REX / YR100U.

Packades av BYD 5 kilo till SA2APO och en 2 kilos postnordpåse, inkl. önskat till SM4DQE, båda levererade den 31/1 2019. Kvittens emottages tacksamt! Dessutom har gentleman CarlAugust SM5CVJ haft vänligheten hämta ca 10kg fvb till Motala och Lars SM5CAK, enligt ö.k. Suveränt! Övriga utleveranser, så snart tillfälle gives.

 

Distriktshyllorna visar därmed den 31/1 2019: SM1= 1,144 kg; SM3= 10; SM6= <10; SM7= <7; samt JSM:= <3 kilo, utland, arkiv samt Kbg. Den 7/2 är det minsann åter dags för samling med dina kortärmade entusiaster. Vi har drygt 10kg igen, bl.a. från den kända adressen P.O.Box 88 i Moskva. Så långt kan vi sia om framtiden.
 

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,  med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX på banden!


(2019-01-24)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av 24 januari  2019:

Fortsatte vi vid kortsidorna på bordet och sorterade den 24 januari 2019, 11 kilo, från:
RA1/St. Petersburg, RAAG, SM5IZS, 7S75AA, SM5FUG, G3TXF, vbf från Kbg & SM6JSM,  SAQ gm SM6NM, PY4ZT, YR100R + YO3LW, YO3AS/IPA,, LZ1JZ, SM7HGY, SM0LGO, KARL (denna gång utan inblandning av posttullavd.), YO6KNE + YO6CVN.

 

Packade BYD en 5 kiloskartong till SM4DQE och övriga i distriktet men, får vänta tills Thérése tillfrisknat och återvänt.

 

Distriktshyllorna visar den 24/1 2019: SM1= 0,8 kg; SM2= 5,7; SM3= 9; SM4= utleverans på g;
SM5= 9,9: SM6= >7; SM7= 4,3; samt JSM:= litet bottenskrap.
Inför den 31/1 väntar en DARC-kartong om 13 kilo OCH då det blir en BYD-fri dag, till samtligas stora glädje. Därefter får framtiden utvisa om fortsatt sorteringsverksamhet…

 

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,  med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX på banden!

 


(2019-01-10)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av 10 januari  2019:

Efter 3 veckor (20/12 2018) intet förrän nu. Bättre sänt och sent, än aldrig!
 
Distriktshyllorna den 10/1 2019: SM1= 0,5 kg; SM2= >5; SM3= <8; SM4= 4; SM5= 8,5: SM6= 3,2; SM7= 4; samt JSM:= som fick tvenne kartonger av BYD, sorterade per Kbg + utland resp. arkivet.
Hämtade och packade uti medhavd bil.  Inför den 17/1 endast idag anländ miniatyrpostsäck för nybörjare, om 1,8kg från RA1 i St. Petersburg. Dessutom en bunt om 0,5kg från JSM. Om +7/8kg och ny insats nästa torsdag.
 
BYD packade 1,990kg till SM1 i blå postnordpåse c/o Christina i Slite, postat i Rotebro under toorsdag. eftermiddag.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande,  med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX på banden!

 

(2018-12-23)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av 20 december 2018:

Den 20/12, blev kartongen med QSL från DARC, om nästan 12 kilo väl omhändertagen , inkl. brevförsändelser från G3TXF, IARC (4X6OM),M6ENP, LZ1JZ (via CBM), YO3FLM samt YO3IPA.  Närvarande tomtenissar var Bengt, Esko, Lennart samt Hasse.

Kvittenser, som alltid emottages med största tacksamhet, har dock inte anlänt för leveranser förra veckan till SM6, SM7 samt JSM. Orsaken är okänd.

Distriktshyllorna den 20/12 2018 enligt följande: SM1= >1 kilo; SM2= <3; SM3= 4; SM4= >3: SM5= 5,8: SM6= 1,6:
SM7= 1,25 och JSM:= 3 kilo till arkivet, samt en bunt till Kbg samt för vidare befordran till DARC.

Inför den 27/12 iaf en blygsam kartong om ett kilogram…

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT,  samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX.en på banden och en trevlig fjärde advent och f.ö,en nöjsam JULHELG, möjligen med roliga DX bland julklapparna!


(2018-12-15)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 13 december 2018:

Den 13:e ds, blev följande anlända QSL sorterade, från: RAC (även denna gång fungerade BYD:s
brev till posttullen, ARN), OeVSV (OE), IARC (4X), BFRA (LZ), USKA (HB), SI9AM (FJF), SK7BORE/SD7SUB, SM5ENX, SA3CJF, SM7NCI, SM0AFT, SM0F/TCZ, SK4EA (EPR), SM3IZB, SM6TKG, SM4IVE, SM5PEY, M0NUE, SM0SUQ, SA0SOA samt YO6DO.

Av BYD packade den 13/12 2018, för leverans den 14/12: SM6 = 13 kilo, SM7 = 9kilo samt JSM (utland samt karlsborgare) = 6 kilo.
Kvittens emottages med största tacksamhet!

Distriktshyllorna den 13/12 2018 enligt följande: SM0 = 0,350; SM1= 1,2 kilo; SM2= <3; SM3= 4,85; SM4= 3,2; SM5= 5,7: JSM:= 3 kilo till arkivet.

Inför den 20/12 2018, har vi för närvarande 11 kilo från DARC samt ett idag anlänt brev från Nigel, G3TXF, väntande.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX-en på banden och en trevlig tredje advent!

 


(2018-12-08)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 6 december:

Vi har åter, om än sent, erhållit påfyllning av inkommande QSL och i dagsläget har vi ca 21 kilo, inklusive DARC, som delas på de två närmsta torsdagarna.

Nu har det “lossnat”, i alla fall tillfälligt. Med de senaste tillskotten, inklusive elva kilo från Baunatal och DARC,har vi nu drygt 21 kilo på på sorteringsbänken. Det innebär att vi har jobb med QSL-en även under de två närmaste torsdagarna.

Distriktshyllorna den 6 december 2018: SM1= 1,4 kg; SM2= <3; SM3= 4,4; SM4= 3,2; SM5= 4,5: SM6= 11,5; SM7= >10; JSM:= <8 kg.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX-en på banden och en trevlig andra advent!

 


 
(2018-11-29)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 29 november:

Vi fick ytterligare en ledig torsdag den 29/11. Hoppas vi sålunda på generösa bidrag
under kommande vecka.

Distriktshyllorna även den 29/11 2018: SM1= 1,4 kg; SM2= <3; SM3= 4,4;
SM4= 3,2; SM5= 4,5: SM6= 11,5; SM7= >10; JSM:= <8 kg.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DX-en på banden och en trevlig första advent!

 

 

(2018-11-22)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 22 november:

Sålunda, fick vi efter ovanligt många kortveckor, den 22/11, en ledig torsdag. Distriktshyllorna även den 22/11 2018: SM 1= <1,5 kilo; SM 2 = 2; SM 3 = 4,4; SM 4= 2; SM 5= 4,5: SM 6= 10; SM 7= 8; JSM:= <8 kg.

På bänken väntar knappt 2 kilo  från BFRA i Sofia.

Förutom detta,har Postnords nitiska tullavdelning på ARN, kvarhållit en försändelse om ett kilo från RAC i Ottawa, Canada, för vilket de fakturerat en sedvanlig fantasisumma. BYD har åter tillskrivit dem med förklaring samt bestridande av fakturering, för QSL.

Vi ser fram emot en, likt tidigare, kostnadsfri vidarebefordran till Box 45 i Sollentuna.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DXen på banden, inkl. GL i CQWW CW!


(2018-11-15)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 15 november:

Den 15/11, käcka tjecker från CRC, f.ö. JARL samt brevförsändelser från SM6NT, TF3JB och UT i Kyiv, som gav 11,4 kilo.

Distriktshyllorna den 15/11 2018: SM1= <1,5 kg; SM2= 2; SM3= 4,4; SM4= 2; SM5= 4,5: SM6= 10; SM7= 8; JSM:= <8 kg. Inför den 22/11, tomt men, vi kan ju hoppas på bidrag…helt kort.

Dags igen för ett sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till med DX på banden!

 

 


2018-11-08

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 8 november:

Så fick vi trots allt inte en fridag den 8:e dennes, eftersom Thérése tvingades släpa 8 tyska kilogram från Hammarbacken i Häggvik, den 5/11, vilket tillsammans med väl lagrade NRRL-kort och brevförsändelser gav 10 kilo.

Hyllstatus den 8/11 2018 genom överkontrollant SM5AOG: SM1= 1,5 kilo; SM2= 2; SM3= 3,5; SM4= 2.5; SM5= 3,3: SM6= 9,2; SM7= 8,5
och SM6JSM:= 8,8 kilo.

Inför den 15:e, en 7 kilos säck förpackad i box 45, med avsändare CRC, Ifall tre ytterligare kilo eller mer kommer in finns vi då åter på plats för dig.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG,
Bengt SM4CCT, samt och gm Hasse SM0BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland DXen på banden!

 


2018-11-01

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 1 november:

Denna torsdag omhändertog vi 11 kilo från ARI, LY, TA-byrån, AT6MIT, SK0QO/SE0MILA; SK4AV, SM5BAX/SM0S, SM5BOH, SA7AUH,  SM7HZK/SK7HW/ SM7GVF.

Hyllstatus den 1/11 2018: SM1= 0,5 kilo; SM2= 1; SM3= 1,7; SM4= 0.5; SM5= 1,2: SM6= 6,5; SM7= <7,0 och JSM:= >5,5 kilo.

Inför den 8/11 än så länge endast knappt 2kilo från NRRL. Utan tillökning blir det en semestertorsdag för gänget.

Sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och genom Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till på banden.

 


2018-10-25

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 25 oktober:

Den 25:e dennes sorterades 10 kilo spanska kort från URE och enstaka bonus-QSL från SA6AXR/SM6BFE/SK6QA samt SM6UZ.,

Den 25/10 packade BYD 10 kilo till SM5CAK och transportbeställd av Thérése, som inom en timme avhämtades av en  postnordanställd. Lådan är levererad enligt överenskommelse till Lars. Kvittens emotses.

Hyllstatus efter detta: SM 1= >0,3 kilo; SM2 = >0,45; SM3= <1; SM4= 0.65; SM6= 3,8; SM7= 7,0 och JSM:= > 3 kilo.

Sysselsättning har vi i alla fall till och med den 1 november med 11 kilo från Italien och Litauen. Inför den 8 november finns än så länge endast 2 kilo från NRRL

Tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73, trevlig helg samt lycka till med DXpeditionerna!


(2018-10-21)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 18 oktober:

Denna vecka: 10 kilo QSL-kort från ARRL och JARL

QSL-rapport från SSA:s kansli, Sollentuna genom Hasse SM0BYD, den 18 oktober 2018:

Den 18:e fixade vi 10 kilo från ARRL samt JARL och brev från SM6EAK, SM6FAM samt YO3IPA.

Packades av BYD 12kg till SM3, 5 kilo till SM2 och 5 kilo till SM4, för vilka Therese beställlde e.m.-hämtning. Ser fram emot en kvittens så snart dessa anlänt!

Hyllorna visar därefter: SM1 = 0,125 kilo; SM5 = >9; SM6 = <3; SM7 = <4; JSM = 2,7 kilo. Vi har ännu sysselsättning t.o.m. den 1/11: 25/10 URE med 11 kilo samt den 1/11 11 kilo från ARI. Förhoppningsvis ytterligare tilldelning på G.

Tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73, trevlig helg samt lycka till med DXpeditionerna!


2018-10-10)

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 11 oktober:

QSL-rapport från SSA:s kansli, Sollentuna genom Hasse SM0BYD, den 11 oktober 2018: Rensades vår lagrade konfirmationskortssamling genom 11 kilo SRAL-kort, sålunda finska, samt brevförsändelser från SM6CWP och SM6GBM.

Detta gav följande resultat i hyllorna: SM2 = 3,9kilo; SM3 = 11 (packas + levereras den 18/10); SM4 = 3,8; SM5 = 8,35; SM7 = 3,9 och JSM 1,5kilo. Packades och levererades följande: SM1 = 1,9 kilo och NU Christina, önskas en kvittens vid ankomst!
SM6EAT med Eva, som trolig huvudsorterare, erhåller när Postnord, i sinom tid behagar leverera, 12 kilo QSL.

Uti arla morgonstund hämtade Thérése & Hasse en till Hammarbacken i Häggvik, förirrad kartong från italienska ARI om 9 kilo. Innebär att denna uppackas den 1/11 och dessförinnan välförsett med kort, den 8/10 JARL+ARRL 10kilo och den 25/10 URE 10 kilo.

Det är vad vi kan bistå med för närvarande, meddelar sålunda din emintenta QSL-service, SSA:s kansli Sollentuna, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT samt och gm Hasse BYD, som alla önskar dig en fortsatt trevlig helg samt 88+73!

 


2018-10-04

Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 4 oktober:

SM0BYD fejs_mini

Vi kämpade den 4/10 2018 vidare med vår inkomna QSL-samling. Denna torsdag 3,5 kilo från SC0UT och 11 kilo polska kort från PZK. För övrigt brevförsändelser från CE1DY, SM6PPS, SM0TCZ och URA på Azorerna.
Därmed ser vår/er hyllstatus ut så här: SM1 = 1,4; SM2 = 3,4; SM3 = >10,5; SM4 = 3,2; SM5 = 6,5; SM6 = > 9,0; SM7 = < 2,0, JSM = 1,2 kilo.

Enl. ö.k. packar BYD SM6 den 11/10 och låter Thérése beställa hämtning samma dag. Återstår nu i packbordets samlingar: 11/10 SRAL, 18/10 JARL & ARRL samt 25/10 URE.

Tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna

 


(2018-09-29)

Aktuellt utseende på packbänken den 27 september.
FOTO Hasse SM0BYD.


Hasses SM0BYD: Veckorapport av den 27 september:

 

Ännu en vecka med glädjande konfirmationskorttillökning!
Den 27:e ds gav vi oss i kast med omnämnd Beneluxlåda på tio kilo, inklusive bidrag från SM3AGO (tack för hälsningen!), SM3OMO, SM7ZDI och YO9DF.

Hyllorna visar därmed: SM1=>1 kg; SM2=>2,5; SM3=9; SM4=>2; SM5=4,5; SM6=6,5.

Den 27/9 packade BYD 14 kilo till SM7 samt 8 kilo till SM66JSM, för vilka Therese beställlde eftermiddagshämtning.

Nu har vi i alla fall sysselsättning till och med den 25 oktober! Allt enligt följande planering: 4/10 PZK 11 kilo, 11/10 SRAL 11 kilo, 18/10 JARL+ARRL 10 kilo och den 25/10 URE med 11 kilo, samt eventuellt ytterligare bidrag.

Tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna


 

Hasses SM0BYD veckorapport av den 20 september:


— Egentligen borde veckans QSL-sortering gjorts en dag senare än vanligt, skriver Hasse SM0BYD. Då hade jag fått med det som anlände idag, fredagen den 21/9, och som Thérése SMS:ade mig: 11.3 kilo från SRAL, PZK 11.2 kilo samt JARL, igen, 4,5 kilo!
Inklusive Beneluxlådan håller detta oss sysselsatta de närmaste tre torsdagarna. För oss är det i alla fall glädja

 

 

 

Elva kilo efterlängtade kort — plus en ny laddning

Följande avsändare bistod oss med 11,5 kg troligen efterlängtade kort; BV (via NRRL dit korten fellevererats), G3TXF, JARL, OA, PY, PZ, SM6NT, SRS i Beograd, samt YO.

Pga en blixtinsats för vännen Stig XD på Väddö, av AKP & BYD, hann den senare inte med någon
leverans av utlovade försändelser till JSM och SM7. Det sker istället kommande torsdag, den 27:e ds,
då inkluderande delar ur den idag avhämtade Beneluxkartongen om 10kg. Ännu en torsdag räddad!

Hyllstatus ser ut som följer: SM1 = 1; SM2 = <2; SM3 = >7,5; SM4 = 1,5; SM5 = 2,5; SM6 = >5; SM7 = 11,4 samt JSM, möjligen 5kg. Så är det med den saken.

Som alltid, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, kansliet i Sollentuna med, Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT samt och gm Hasse SM0BYD. 73+88 och en önskan om en lyckad vecka, inklusive bättre condx!


(2018-09-13)
Hasses SM0BYD veckorapport av den 13 september:

Tredje gången gillt, har vi hört och nu gäller tredje veckan gillt. Anlände så pålitliga DARC med sin 3-veckorsleverans, den 12/9 2018 och QSL-torkan iaf tillfälligt avhjälpt! 12 kilo sorterade vi om morgonen den 12:e ds.

Inför måhända den 20/9, väntar tålmodigt nämnd JARL-leverans samt en mindre mångd från OA, OH, PY, SM4TU, SM6NT samt VK. Ett kolli ännu utestående i postnords utrikesbrevstullterminal å ARN, En annan försändelse (5kg), från serbiska vännerna i Beograd, har denna gång istället omhändertagits av tullpersonal i Malmö. Tålamod giver troligen resultat. Dyker även den försändelsen upp, möts vi alltså åter kommande torsdag och sorterar vidare.

Hyllstatus per den 13/9 2018: SM1 = 0,450; SM2 = 0,5 (Du har ännu inte kvitterat din senaste leverans); SM3 = 6,3: SM4 = 0,5: SM5 = 1,0; SM6 = 1,5; SM7 = 9,7 (som BYD packar och postar den 20/9); JSM = glömde densamme väga men bl.a. “FWC-“signalerna gav ett rejält tillskott den 13/9!.

Det är det bästa vi kan presentera aktuell dag.

Tackar för sig med på återseende, gör alltså din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, å kansliet i Sollentuna, med: SM5AKP Esko, SM5AOG Lennart, SM5CCT Bengt samt och gm SM0BYD Hasse, som önskar en trevlig vecka, ev. lycka till i SAC CW, samt 88 + 73!.


(2018-09-06)
Hasses SM0BYD veckorapport av den 6 september:
En rapport utan upphetsande information…

Under de senaste två veckorna har förutom smärre brevförsändelser, utan åtgärd, intet inkommit. Måste i alla fall nämnas att Postnords utrikesbrevenhet på Arlanda förtsätter att utmärka sig.

Tidigare lyckades vi i alla fall frigöra ett ca 650 grams paket från Sydkorea. Nu har vi erhållit två nya aviseringar, med QSL, en från Australien, down under, 1kg, samt i slutet av aktuell vecka, 5kg enl. avi från vännerna vid serbiska HQ/QSL-byrå, på Trg Republike 3 uti Beograd.

Skall strax sända ytterligare ett underlag till posttullen på ARN och hoppas på förståelse gällande innehåll samt snarlig vidarebefordran till oss på kansliet i Sollentuna.

För övrigt är alla leveranser från QSL-byråer, när och fjärran, mycket välkomna! Hyllstatus sedan den 23 augusti: SM1 = 0,372kg; SM3 = 5,5; SM7 = 9 och JSM = 1,35kg. Slut för idag, tack för idag!

 

Inför den 13/9 väntar fortfarande sedan tvenne veckor, 5kg från JARL. Vi hoppas på tillökning. Om icke, tager vi ledigt ven den torsdagen. Enligt ovan finns ju trots allt möjligheter att få ta emot några nya QSL.

Som alltid, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, kansliet i Sollentuna, allt gott samt 88/73;
Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT, samt och gm Hasse SM0BYD.


 

(2018-08-23)
Hasses SM0BYD veckorapport av den 23 augusti:
Sorterat tio kilo från Moskva plus en del annat

Dagen till ära hade vi celebert besök av Lars SM5CAK med XYL Gullevi och Carl-August SM5CVJ som hälsade på oss på kansliet.
Den 23:e dennes sorterades 10 kilo kort, från PoBox 88 i Moskva, samt ÖVSV i Wien. Dessutom smärre brevförsändelser från PY3KIM, SM6UZ, SM3CCM och TRAC i Antalya, Turkiet.

Lars CAK fick med sig en kartong om 11 kilo  och för övrigt  packades fyra kilo till SM2, fem kilo till SM4 och tolv kilo till SM6, som senare under eftermiddagen  avhämtades av Postnord. Detta betyder följande hyllstatus: SM1 = 0,372kg; SM3 = 5,5; SM7 = 9 och JSM = 1,35kg.

Slut för idag, tack för idag!

Inför den 30/8 väntar för närvarande fem kilo från JARL. Vi hoppas på tillökning. Om icke, tager vi ledigt den dagen.

Som alltid, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, kansliet i Sollentuna, allt gott samt 88/73; Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT, samt och gm Hasse SM0BYD.


 

(2018-08-09)
Hasses SM0BYD veckorapport av den 16 augusti:

Den 16:e ds, tog vi slutligen hand om resterande kort från Friedrichshafen; HA, HB9, OM, S5, UR och YO. F.ö. även separata leveranser från 9V, EI, K, TF samt VR2. Dessutom, äntligen omtalad problemförsändelse från KARL, i Seoul. Skam den som ger sig. Vi fick den t.o.m. utkörd…….en lelle 650 grams kartong! F.ö. idag tutti: drygt 9,5kg.

Hyllstatus uppdaterad enligt följande: SM1 = 2kg packat och blå postnordpåse postas 17/8 till Christina för SM1-gänget; SM2 = 3; SM3 = >4,5; SM4 = 3,4; SM5 = <10 (Lars, du får med dig en välmatad låda den 23/8, inkl. den dagens sortering!); SM6 = 9; SM7 = <8; JSM, du får åter en direktleverans av Kbg-kort, gm Lennart AOG, övrigt samlas t.v.. Du fick ju med dig bl.a. QSL, fredagen den 10:e. Fortsätter utleverans till distrikt, kommande torsdag, den 23/8, vad tiden då tillåter.

Den 23/8 kommer vi att sortera RA-kort, anlända den 15/8 samt en kartong från OE = 10kg. Därefter till den 30/8 återstår se vad vi då samlat på oss. Per den 16/8 har vi 5kg från JARL, anlända den 15/8.

Det var allt från din eminenta QSL-serviceavdelning å kansliet i Sollentuna. Tack för idag, slut för idag + vassego´!.

Som alltid, från Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT samt och gm Hasse SM0BYD, 88/73 och må väl!

 


 


(2018-08-09)
Hasses SM0BYD veckorapport från den 9 augusti:

QSL-rapport den 9 augusti 2018, från Hasse/SM0BYD samt ditt konfirmationskortgäng, kansliet i Sollentuna. Tidigare annonserad Friedrichshafenleverans minskade med ca hälften idag, när vi även tog hand om 10 kilo (icke smutsiga) franska kort från REF.

Hyllstatus blev därefter denna: SM 0 = 0,6: SM 1 = 1,4: SM 2 = 2,2; SM 3 = 3,6; SM 4 = 1,6; SM 5 = 8; SM 6 = 6,75; SM7 = 6,2; JSM, enligt ö.k. den 9/8.

Kommande torsdag, den 16:e ds, rensar vi kvarvarande Fr-hafenkort: (9V), E7, HA, HB9, OM, SV och YO. Inalles c:a 10,5 kg. Efter nästa torsdag eller i samband med sorteringen, påbörjas nästa utskick av kort till distrikten. Kamrat Lars CAK, enl. ö.k

Därefter har vi dagsläget 3,1 österrikiska kilon, inför den 23/8, avhämtade idag. Återstår nu se ifall postnordtullen vid ARN, accepterar min ingående förklaring om innehållet i den aktuella sydkoreanska försändelse, de stoppat. Med postnord, endast en tidsfråga. Så va´re med den saken.

Som alltid, från dina sedvänligt trogna QSL-sorterare å kansliet i Sollentuna: SM5AKP Esko, SM5AOG Lennart, SM5CCT Bengt samt och gm SM0BYD Hasse, 161 och må väl!

 


(2018-08-02)
Hasses SM0BYD veckorapport från den 2 augusti:
Äntligen dags att sortera kort efter fyra veckors uppehåll!

Torsdagen den 2/8 2018, var det äntligen dags igen, efter nästan på dagen 4 veckor, för ett glatt återseende på kansliet, med fulltaligt manskap…nästan alla i såväl kortärmat, som med kortbyxor, dock ej i form av korthajar…här delas med öppna, avslöjande händer.

13 kilogram konfirmationskort framdukade på bordet, från DARC (som tycks ha återupptagit sin 3veckorscykel), BFRA, M0OXO, N2OO, SAQ/SM6NM, SM3BEI, SM4CTI, YO3FLM samt YO3IPA. Efter 1,5 timmar var bordet tomt, förutom en del efterarbete.

Ny hyllstatus, för ev. intresserade lyder, som följer: SM1 = 0,75; SM2 = 1,6; SM3 = 2,5; SM4 = 1,5; SM5 = 6,0; SM6 = 4,8; SM7 = 4,1 samt JSM  (förutom bland annat denna dag direktlevererade QSL) = 2,2

Som grädde på moset, tog BYD efter lunchen av Kenneth SM0GXZ emot, via Bengt SM6GDU, som hade vänligheten i första ledet transportera korten från Friedrichshafen: 10kg från REF, samt 10,5kg från E7, HA, HB9, OM, SV, UR, YO + dagsaktuellt, ett QSLbrev från 9V. Ett stort och varmt tack till Kenneth SM0GXZ och Bengt SM6GDU!

Förutom detta har postnord dessvärre återigen schabblat och lev. ett kolli till ett utlämningsställe flera km från Sollentuna C = obekvämt extra besvär. Ett QSL-kolli har dessutom fastnat i posttullen på Arlanda.

Som synes, är i alla fall de kommande två veckorna “räddade” och inom QSL-kort, dags för nya distriktsleveranser.

Den 2/8 2018 är sålunda SSA:s torsdagskanslister åter satta i arbete. Vi inväntar också tidigare nämnda QSL via Friedrichshafen, under kommande vecka.

Dina trogna QSL-sorterare, kansliet, Sollentuna: Esko SM5AKP, Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT samt och gm Hasse SM0BYD, som önskar dig en fortsatt skön sommar/semester, med 73+88!

 


Länk till tidigare QSL-rapporter

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:, ,

Copyright © 2014-2019 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com