Radiomuseets nyhetsbrev för november 2019
Omfattande om dansk rundradio och kustradio

Posted by Erik SM7DZV on 18 oktober, 2019 in Nyheter |

Långvågsmasterna i Kalundborg.
FOTO: Wikipedia. Klicka för större bild.

Många redaktioner kämpar in i det sista för att inte missa tryckeriets deadline. En publikation som så vitt känt aldrig ens varit i närheten av en sådan situation är de månatliga nyhetsbreven från Radiomuseet i Göteborg. Med en tredjel av oktober kvar har redan november månads nyhetsbrev anlänt.

En stor del av nyhetsbrevet ägnas åt ett studiebesök till Danmark, där man besökt Radiomuseet i Ringsted samt långvågsstattionen i Kalundborg på 243 kHz. Stationen sänder med 50 kilowatts effekt, att jämföra med de 300 som gällde under stationens glansdagar.

Martin Björkman, som är Radiohistoriska föreningens sekreterare, har skrivit en utförlig rapport från resan i nyhetsbrevet. I brevet finns också några rader om OXA — Danmarks första kustradiostation.

Länk
Ladda ned och läs Radiomuseets nyhetsbrev Nr 130, 1 november 2019.

 

Lindskogs kommentarer om dagens sändningar från Kalundborg
Nyhetsbrevets redaktör Lars Lindskog bifogar också några kommentarer som rör dagens långvågssändningar från Kalundborg:

I samband med att Kalundborg långvåg moderniserats återupptog man år 2011 sändningarna på 243 kHz så slutade man sända över mellanvågssändaren på 1062 kHz och dess mast sprängdes 2012. Långvågssändaren drivs idag av Teracom.

Orsaken till att man vill ha en möjlighet att sända på LV från Danmark är att man vill nå ut med bl.a. väderrapporter till sjöfarten men även att man med denna sändare kan nå ända till Färöarna och Grönland.

Vi fick även svar på frågan om varför Danmarks Radio enbart låter sändaren vara igång några få timmar på dagen. Skälet är att eftersom sändaren skulle komma att täcka även andra länder och så skulle Danmarks Radio riskera att drabbas av höga kostnader för upphovsrätten för musik och annat. En tanke som då inställer sig är att Danmarks Radio väl skulle kunna sända ut egenproducerade program utan stora extrakostnader? Det som gick på 50- och 60-talet verkar vara omöjligt att göra idag.

Mer information
Mer information om Kalundborg finns på Yduns Medium Wave Info

Erik SM7DZV

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com